13.4.1863 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Liebster Freund!ty. Käre vän!

Nog skulle jag kanske redan under sista veckan ha låtit min känsla af saknad antaga form af bref, men Damokles-svärdet, föredraget, gjorde mig mindre kapabel till brefskrifning. Dagen då det lopp af stapeln var mycket olämplig: 40 familjer, till en stor del bekanta, eller sådana som pläga besöka litterära soiréer, gingo om söndagen till Nattvarden med de Nykonfirmerade – och fru Karger följdes samma timma till grafven af en ofantlig eskort. Ergolat. Alltså var salen besatt blott af 150 individer, hvilket gjorde ett mindre upplyftande intryck, då jag från kathedern sänkte min blick på menigheten. Emellertid talade jag fritt – då och då utan ”förställning” tittande i manuskriptet. Detta hade haft sina egna öden: det var neml.nämligen blifvit så långt att jag måstat utesluta hela långa passager; ännu vid exekutionen gjorde jag förkortningar, så att det dock gick på en timma. Man säger att det gick bra: vännernas – jag framhåller specielt Lundsténs – omdöme är mycket gynsamt; – Muncken sade: det der skulle jag gerna höra en gång till, – t. o. m. Bos’en – denne stränge kritikaster – har, till andra, yttrat att det ”är af det bästa han hört”. Sat.lat. Tillräckligt. Du får sjelf döma när du läser det. – En aftonstund tillbragte jag angenämt här nere, pratande med din herrliga Maria; äfven Ida var den gången mycket meddelsam. – Paschan flyttade sista tisdags i Torstens rum, – läser något, dallar mycket och har idag, tänk dig!, intresserad af Najesvårtytt gjort f. m:s visitförmiddagsvisit hos Satrapen samt skall äfven i qväll uppträda i de bländande salongerna. Också jag beger mig dit: min längtan att träffa Pian är alltför stor. Jag stod igår i kyrkan – såg hennes sorgsna ljufva anlete – såg henne gråta – och måste gjelf göra det. Jag har dessa dagar mycket tänkt, hvad är det värdt med allt annat om hjertat icke får lefva sitt lif, vidgas, värmas, förädlas af att klappa emot ett annat.|2| – – Hon var naturligtvis icke på min soirée! Rosenkampffs dock allesamman. .... Det är bedröfligt att Maria skall ha sjuk hals, nu, då hon ändå har så ledsamt. Till din ankomst hinner hon dock bli frisk, ty det är redan på bättringen. – Denna ankomst kan möjligen ske rätt snart: Wiborg går till Stockholm såsnart den kan slippa ut och detta inträffar kanske om en vecka, ty isen närmar sig alltmer sin upplösning. Iqväll afgöres det, om Nikolajs turer. Men detta kan jag, emedan mötet blir mycket sent, icke få veta förrän i morgon; skrifver sedan med onsdagstrain. – Fakultetsbetyget och lapparne äro inlemnade, vittnesbördet fås väl snart. – Från Skandia ännu intet svar anländt. – När ”Alexander” kommer från Lübeck och gå dit är ännu icke kändt. – Politiskt: det börjar se krigiskt ut, Frankrike skall antagit en hotande, Ryssland en trotsig hållning och har uppbådat reserverna. Hvem vet hvad allt ännu kan hända! Torsten och Roberts komma hit i morgon, Alba får bo hos min syster. – Huru ensligt det var efter allas eder afresa kan jag ej beskrifva! Min mor har jag mycket, mycket saknat. – – Jag slutar nu detta rasp. Mitt sinne är pjunkigt och min högra arm och axel lida af rheumatisk värk. Farväl, du vän – som ändå af ingen annan kan ersättas!

Din

Leo.

Finsk text

Rakkain ystävä

Oikeastaan minun olisi pitänyt antaa kaipauksen tunteeni päästä esiin kirjeen muodossa jo viikko sitten, mutta Damokleen miekka, esitelmä, teki minut vähemmän kykeneväksi kirjoittamaan kirjeitä. Päivä, jolloin se tapahtui, oli hyvin epäsopiva: 40 perhettä, suureksi osaksi tuttuja ja sellaisia, joilla on tapana käydä kirjallisissa tilaisuuksissa, menivät sunnutaina ehtoolliselle konfirmoitavien keralla – ja rouva Karger laskettiin samaan aikaan hautaan suuren saattojoukon kera. Niinpä salissa istui vain 150 ihmistä, mikä ei tehnyt kovin kohottavaa vaikutusta, kun loin kateederilta katseen yleisööni. Puhuin kuitenkin vapaasti – silloin tällöin ”teeskentelemättä” käsikirjoitusta vilkaisten. Sillä oli ollut omat kohtalonsa, siitä tuli nimittäin niin pitkä, että minun piti pyyhkiä yli kokonaisia kappaleita ja vielä esitystilanteessa lyhensin sitä niin, että se mahtui yhteen tuntiin. Sanovat, että se meni hyvin. Ystävien, – tarkoitan erityisesti Lundsténia – arviot olivat suopeita – Muncken sanoi, että hän mielellään kuulisi sen vielä kerran – jopa Bosen, tuo ankara kriitikko – on muille sanonut, että se oli ”parasta mitä hän on kuullut”. Siitä jo kylliksi. Saat itse arvioida kunhan luet sen. – Yhden iltapäivän vietin mukavasti täällä jutellen sinun ihanan Mariasi kanssa; myös Ida oli sillä kertaa hyvin mukana. Paschan muutti viime tiistaina Torstenin huoneeseen – lukee jonkin verran, kävelee paljon ja on tänään aamupäivällä, ajattelepa, Najen innostamana käynyt visiitillä Satraapin luona. Myös illalla hän aikoo astua häikäiseviin salonkeihin. Myös minä aion mennä sinne, kaipuuni tavata tyttöäni on liian suuri. Olin eilen kirkossa – näin hänen surulliset, suloiset kasvonsa – näin hänen itkevän – ja minun täytyi tehdä samoin. Olen näinä päivinä paljon ajatellut, että mitä arvoa on kaikella muulla, jos sydän ei saa elää omaa elämäänsä, lämmetä, paisua ja jalostua, kun se lyö toista sydäntä vasten.

– Hän ei tietenkään ollut minun soireessani! Rosenkampffit olivat kyllä kaikki. On kurjaa, että Marialla kuuluu olevan kurkku kipeänä, kun hän on muutenkin niin surullinen. Sinun paluuseesi mennessä hän kyllä ehtii terveeksi, on jo parempaan päin menossa. – Se paluu voi ehkä tapahtua hyvinkin pian. Wiborg lähtee Tukholmaan niin pian kun se pystyy purjehtimaan ulos ja se voi tapahtua jo viikon sisällä, sillä jäiden lähtö lähestyy koko ajan. Tänä iltana päätetään Nikolain vuoroista. Mutta koska kokous menee myöhäiseksi, en saa tietää sitä ennenkuin huomenna, ja kirjoitan siitä sitten keskiviikon postissa. – Tiedekunnan todistus ja lappuset on jätetty, todistus saataneen pian. Skandiasta ei ole vielä tullut vastausta. Tiedossa ei vielä ole, milloin ”Alexander” saapuu Lyypekistä ja lähtee sinne. Politiikkaa: alkaa näyttää kovin sotaisalta. Ranska ottaa uhkaavan, Venäjä uhittelevan asenteen ja kutsuu reservit kokoon. Kuka tietää mitä voikaan vielä tapahtua! Torsten ja Robert tulevat tänne huomenna. Alba saa asua sisareni kanssa. – En osaa edes kuvailla kuinka yksinäistä olikaan teidän kaikkien lähdön jälkeen. Äitiäni olen kaivannut niin paljon, niin paljon. – Lopetan nyt tämän raapustelun. Mieleni on haikea ja oikea käsivarsi ja olkapää kärsivät reumaattisesta särystä. Hyvästi, sinä ystävä – jota kukaan muu ei kuitenkaan voi korvata!

Sinun

Leo

Original (transkription)

|1|

Liebster Freund!

Nog skulle jag kanske redan under sista veckan
ha låtit min känsla af saknad antaga form af bref, men
Damokles-svärdet, föredraget, gjorde mig mindre kapabel till
brefskrifning. Dagen då det lopp af stapeln var mycket olämp-
lig: 40 familjer, till en stor del bekanta, eller sådana som plägatillagt besöka
litterära soiréer, gingo om söndagen till Nattvarden med de Nykonfir-
merade – och fru Karger följdes samma timma till grafven af
en ofantlig eskort. Ergo var salen besatt blott af 150 individer,
hvilket gjorde ett mindre upplyftande intryck, då jag från ka-
thedern sänkte min blick på menigheten. Emellertid talade jag
fritt – då och då utan ”förställning” tittande i manuskriptet.
Detta hade haft sina egna öden: det var neml.nämligen blifvit så långt
att jag måstat utesluta hela långa passager; ännu vid exekutionen
gjorde jag förkortningar, så att det dock gick på en timma. Man
säger att det gick bra: vännernas – jag framhåller specielt Lundsténs –
omdöme är mycket gynsamt; – Muncken sade: det der skulle jag gerna
höra en gång till, – t. o. m. Bos’en – denne stränge kritikaster – har, till
andra, yttrat att det ”är af det bästa han hört”. Sat. Du får sjelf
döma när du läser det. – En aftonstund tillbragte jag ange-
nämt här nere, pratande med din herrliga Maria; äfven Ida var
den gången mycket meddelsam. – Paschan flyttade sista tisdags i
Torstens rum, – läser något, dallar mycket och har idag, tänk dig!,
intresserad af Najesvårtytttillagt
gjort f. m:s visitförmiddagsvisit hos Satrapen samt skall äfven i qväll uppträda i de
bländande salongerna. Också jag beger mig dit: min längtan att träffa
Pian är alltför stor. Jag stod igår [...]oläslig/saknad text i kyrkan – såg hennes sorgsna
ljufva anlete – såg henne gråta – och måste gjelf göra det. Jag har dessa
dagar mycket tänkt, hvad är det värdt med allt annat om hjertat
icke får lefva sitt lif, vidgas, värmas, förädlas af att klappa emot ett annat.
|2| – – Hon var naturligtvis icke på min soirée! Rosenkampffs dock
allesamman. .... Det är bedröfligt att Maria skall ha sjuk hals,
nu, då hon ändå har så ledsamt. Till din ankomst hinner hon dock
bli frisk, ty det är redan på bättringen. – Denna ankomst kan
möjligen ske rätt snart: Wiborg går till Stockholmtillagt såsnart den kan slippa ut och
detta inträffar kanske om en vecka, ty isen närmar sig alltmer sin
upplösning. Iqväll afgöres det, om Nikolajs turer. Men detta kan jag,
emedan mötet blir mycket sent, icke få veta förrän i morgon; skrif-
ver sedan med onsdagstrain. – Fakultetsbetyget och lapparne äro
inlemnade, vittnesbördet fås väl snart. – Från Skandia ännu intet
svar anländt. – När ”Alexander” kommer från Lübeck och gå dit
är ännu icke kändt. – Politiskt: det börjar se krigiskt ut,
Frankrike skall antagit en hotande, Ryssland en trotsig hållning och
har uppbådat reserverna. Hvem vet hvad allt ännu kan hända!
Torsten och Roberts komma hit i morgon, Alba får bo hos min
syster. – Huru ensligt det var efter allas eder afresa kan jag ej be-
skrifva! Min mor har jag mycket, mycket saknat. – – Jag slutar
nu detta rasp. Mitt sinne är pjunkigt och min högra arm och axel
lida af rheumatisk värk. Farväl, du vän – som ändå af ingen
annan kan ersättas!

Din

Leo.

Dokumentet i faksimil