1859 Vårsång

Svensk text

|1|

Vårsång.

Ute lyser solen klart
Uppå himlens blå.
Ack, nu kommer våren snart,
Frost och köld förgå.

Bäcken sorlar muntert fram
I den gömda dal.
Grönska smyckar björkens stam
Uti skogens sal.

Allt är lif och lust och fröjd
Sorgens tid förgår.
Lärkan uti himlens höjd
Sjunger: det är vår!

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Vårsång.

Ute lyser solen klart
Uppå himlens blå.
Ack, nu kommer våren snart,
Frost och köld förgå.

Bäcken sorlar muntert fram
I den gömda dal.
Grönska smyckar björkens stam
Uti skogens sal.

Allt är lif och lust och fröjd
Sorgens tid förgår.
Lärkan uti himlens höjd
Sjunger: det är vår!

Dokumentet i faksimil