30.12.1870 Robert Björkenheim–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Vi resa i morgon till Fredrikshamn på ett par dagar –

Detta är alltså den sista afton jag tillbringar i mitt kära hem inom loppet af det andra år jag egt detta hem Tack vare dig!

Jag har ej kunnat låta denna afton löpa till ända utan att göra mig och de mina påminte hos en vän, som till det han i öfrigt uträttat, kan lägga minnet af att hafva räddat en af sina vänner och hans hustru och barn genom att ensam våga hoppas på framgång, der alla andra, utan undantag ens af dem, som det närmast gällde, sågo allt i svart.

Först nu, sedan utsigterna ljusnar omkring oss, kunna vi och alla fullt uppskatta hvad vi äro dig skyldige. [...]oläslig/saknad text

Finsk text

Veli Leo!

Matkustamme huomenna Haminaan muutamaksi päiväksi.

Tämä on siis viimeinen ilta, jonka vietän rakkaassa kodissani sen toisen vuoden aikana kun minulla on ollut tämä koti, kiitos Sinun!

En voinut antaa tämän illan kulua loppuun muistuttamatta itsestäni ja omaisistani ystävääni, joka sen lisäksi, mitä muuten on aikaansaanut, voi lisätä muistoihinsa ystävänsä, tämän vaimon ja lasten pelastamisen uskaltamalla yksin toivoa menestystä, kun kaikki muut, myös ne, joita asia lähimmin koski, näkivät kaiken mustana.

Vasta nyt kun näkymät ympärillämme kirkastuvat, voimme me ja kaikki täysin arvioida, mitä olemme Sinulle velkaa.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Vi resa i morgon till Fredrikshamn
på ett par dagar –

Detta är alltså den sista afton jag till-
bringar i mitt kära hem inom loppet
af det andra år jag egt detta hem
Tack vare dig!

Jag har ej kunnat låta denna
afton löpa till ända utan atttillagt göra
mig och de mina påminte hos en
vän, som till det han i öfrigt ut-
rättat, kan lägga minnet af att
hafva räddat en af sina vänner och
hans hustru och barn genom att ensam
våga hoppas på framgång, der alla
andra, utan undantag ens af dem,
som det närmast gällde, sågo allt i
svart.

Först nu, sedan utsigterna ljusnar
omkring oss, kunna vi och alla fullt
uppskatta hvad vi äro dig skyldige. [...]oläslig/saknad text

Dokumentet i faksimil