13.11.1868 Robert Björkenheim–LM

Svensk text

|1|

B.Bästa Broder!

Ju mera jag tänker på ditt förslag om bolag desto mera finner jag det är det enda sättet att rädda mig från att blifva cessionant d. v. s. från att se alla banor till verksamhet i landet stängda för mig. Det skulle dock innebära en så hög grad av välvilja från mina kreditorers sida att jag ej vågar hoppas derpå.

Tala härom med Mannerheim och med min syster, som redan före dig hade denna tanke. –

Tack för hvarje steg du tager för att försöka att efter denna olycka, som beröfvar mig min förmögenhet och frukterna af tolf års arbete, lemna mina händer fria till nytt arbete för de minas utkomst och framtid.

Din vän

Robert Björkenheim

Finsk text

Hyvä Veli!

Mitä enemmän ajattelen ehdotustasi yhtiöstä, sitä enemmän tuntuu, että se on ainoa tapa pelastaa minut joutumasta vararikkoon, mikä tarkoittaisi sitä, että näkisin kaikkien toimintamahdollisuuksien sulkeutuvan minulta tässä maassa. Asia vaatisi kuitenkin niin suurta hyväntahtoisuutta velkojieni taholta, etten uskalla toivoa sellaista.

Puhu tästä Mannerheimin sekä sisareni kanssa, jolla jo aiemmin ennen sinua oli tämä sama ajatus.

Kiitos jokaisesta askeleesta, jonka otat siksi, että tämän onnettomuuden jälkeen, joka vie minun omaisuuteni ja kahdentoista vuoden työn hedelmät, saisin vapaat kädet ryhtyä uuteen toimintaan perheeni toimeentulon ja tulevaisuuden hyväksi

Ystäväsi

Robert Björkenheim.

Original (transkription)

|1|

B.Bästa Broder!

Ju mera jag tänker på ditt
förslag om bolag desto mera finner
jag det är det enda sättet att rädda
mig från att blifva cessionant d. v. s. från
att se alla banor till verksamhet i landet
stängda för mig. Det skulle dock inne-
bära en så hög grad av välvilja från
mina kreditorers sida att jag ej vågar
hoppas derpå.

Tala härom med Mannerheim
och med min syster, som redan före
dig hade denna tanke. –

Tack för hvarje steg du tager för att
försöka att efter denna olycka, som
beröfvar mig min förmögenhet och
frukterna af tolf års arbete, lem-
na mina händer fria till nytt
arbete för de minas utkomst
och framtid.

Din vän

Robert Björkenheim

Dokumentet i faksimil