26.2.1872 N. Emanuel–LM

Svensk text

|1|

N. Emanuel.

B. B.Bäste Broder

För några dagar sedan erfor jag att du i borgarståndet hade kommit fram med en petition om Judarnas emancipation här i Finnland. Detta har varit en önskan, som jag ifrån första stunden jag kom till detta land, har haft och det glädjer mig innerligen, att det var just du som väckte frågan derom och hoppas jag, att du ej försmår mina obetydliga, men hjertliga tacksägelser för ditt raska och beslutsamma steg; tyvärr finnes ju ingen af min religion här i landet annars än jag och derför anser jag det som en kär pligt att tillskrifva dig dessa rader.

Ännu måste jag bedja dig om ursäkt att jag genom en grof négligence glömde att inbjuda dig till ett litet sällskap, som jag hade hos mig sistlidne tisdags afton och hvilket LantLantdagen[?] bevistade.tillagt av utgivaren Allt arrangerades i sådan hast, att jag först|2| om afton, då jag saknade dig, insåg min oförlåtliga glömska. Jag hoppas dock att du skall förlåta mig, samt att jag snart få ha den äran att personligen för dig uttala, hvad jag nu i korthet har skrifvit.tillagt av utgivaren Med helsningar till dig och din familj tecknar

Vänligast

Anthon Nsvårtytt Emanuel

Finsk text

H.V.

Kuulin muutama päivä sitten, että olit tehnyt porvarissäädyssä esityksen juutalaisten vapauttamisesta täällä Suomessa. Sitä olen toivonut tähän maahan tultuani ensi hetkestä lähtien, ja minua ilahduttaa suuresti, että juuri sinä olet ottanut asian esille, ja toivon, ettet ylenkatso vaatimattomia, mutta sydämellisiä kiitoksiani reippaasta ja päättäväisestä askeleestasi; valitettavasti tässä maassa ei ole muita minun uskontoni edustajia kuin minä, ja siksi pidän mieluisana velvollisuutenani kirjoittaa sinulle nämä rivit.

Minun on vielä pyydettävä sinulta anteeksi, että karkeasta huolimattomuudesta unohdin kutsua sinut pieneen piiriin, joka oli luonani viime tiistai-iltana ja jossa oli mukana myös Lantsvårtytt. Tilaisuus järjestettiin sellaisella kiireellä, että vasta illalla, sinua kaivatessani, ymmärsin anteeksiantamattoman muistamattomuuteni. Toivottavasti kuitenkin annat anteeksi ja saan pian kunnian lausua sinulle henkilökohtaisesti, mitä nyt olen lyhykäisesti kirjoittanut. Terveisiä sinulle ja perheellesi,

ystävällisin terveisin,

Anthon Nsvårtytt Emanuel

Original (transkription)

|1|

N. Emanuel.

B. B.Bäste Broder

För några dagar sedan erfor jag att
du i borgarståndet hade kommit fram med en petition
om Judarnas emancipation här i Finnland. Detta har varit
en önskan, som jag ifrån första stunden jag kom till detta
land, har haft och det glädjer mig innerligen, att det
var just du som väckte frågan derom och hoppas jag, att
du ej försmår mina obetydliga, men hjertliga tacksägelser
för ditt raska och beslutsamma steg; tyvärr finnes ju
ingen af min religion här i landet annars än jag
och derför anser jag det som en kär pligt att till-
skrifva dig dessa rader.

Ännu måste jag bedja dig om ursäkt att jag
genom en grof négligence glömde att bedjastruket inbjuda
dig till ett litet sällskap, som jag hade hos mig
sistlidne tisdags afton och hvilket LantLantdagen[?] bevistade
Allt arrangerades i sådan hast, att jag först
|2| om afton, då jag saknade dig, insåg min oförlåtliga
glömska. Jag hoppas dock att du skall förlåta mig,
samt att jag snart få ha den äran att personligen
för dig uttala, hvad jag nu i korthet har skrifvit
Med helsningar till dig och din familj tecknar

Vänligast

Anthon Nsvårtytt Emanuel

Dokumentet i faksimil