1.6.1872 middag, Borgareståndets valmän i Helsingfors

1.6.1872 middag, Borgareståndets valmän i Helsingfors

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil