20.8.1859 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

I äldre tider kunde man visa sitt ridderliga sinne på briljanta och uppenbara sätt, – man stred, man blödde lite – men en kyss eller en handtryckning gäldade rikligt för uppoffringen.

Nu är det annorlunda.

Nu sätts ridderligheten på svåra prov.

Nu åtar man sig uppdrag för att göra nytta för damerna – inget rus av seger och ära.

Ärenden av mycket olika slag, – ibland rätt brokiga.

Man tänker nu be om din hjälp i ett ärende som jag är inblandad och icke inblandad i, beroende på hur man ser på det. Det vill säga, med tanke på personen som får hjälp skulle jag vilja att Du åtar dig uppdraget.

Grevinnan behöver ytterligare 100 rubel silver. Att skicka pengarna per posto är mycket opraktiskt för henne på grund av besvärligheter med polisen. Ingen köpman här gör affärer på Reval eller Hapsal. Greven vill därför vända sig till Gadd igen. Och eftersom Du var med Gadd förra gången, ber greven dig vara vänlig och gå dit för att övertala honom att utfärda en anvisning på 100 rubel på Böningk-Hoffman, en likadan anvisning som senast. Det bifogade kvittot av greven räcker förhoppningsvis för att få den Gamle att gå med på det. Särskilt då förra beloppet betalades in i tid av Zilliacus. Också denna hundring kommer han vid första bästa tillfälle skicka till Dig eller Zilliacus, eller kanske direkt till Gadd.

Om uppdraget är angenämt eller oangenämt kan jag verkligen inte bedöma, då jag inte känner till gamle Gadd. Han borde väl inte ha något emot – en grevetitel är ju alltid rekommenderande i människors narraktiga öron.

Den arma grevinnan har fått utslag igen och därför stannar hon till september. Hur obehagligt det är för henne och för oss kan Du säkert förstå.

Varför han själv inte skrev till Dig i detta ärende? Förmodligen eftersom han litar mer på min stilistiska talang än på sin egen – ”Allt är relativt här i världensv” sa Galindo alltid, – så må också min talang betyda någonting i det här fallet. Boisman var väl en noggrann postiljon? –

Just det! – Var så god och gå snarast möjligt till Gadd och skicka hans anvisning genast per posto eller se till att han gör det. Adressen måste han förstås bestämma själv. Det borde ske på samma sätt som förra gången, att köpmannen för pengarna till hennes hus. Adio! Din

Leo.

Greven ber Dig ännu fråga Gadd om han haft extra utgifter i samband med penningförsändelsen, om det ska betalas ränteprocent eller något liknande. Förstår ni?fr Jag ber Dig skriva några rader om det.

Finsk text

Rakas Torsten!

Mies pystyi menneinä aikoina takaamaan ritarillisuutensa komealla, huomiota herättävällä tavalla – taisteltiin, vuodettiin hiukan verta – mutta suudelma tai kädenpuristus hyvitti uhrauksen runsain mitoin.

Toisin on nyt. Nyt laitetaan ritarillisuus kovempiin kokeisiin. Nyt naisten vuoksi otetaan suoritettavaksi tehtäviä. Hyödyksi oleminen – ei mitään voiton tai kunnian huumaa.

Tehtävät taas ovat hyvin erityyppisiä – toisinaan varsin sekalaisiakin.

Siihen tehtävään, jolla Sinua aiotaan nyt vaivata, olen itse osallinen enkä ole osallinen – miten sen nyt ottaa. Eli haluaisin, että otat tehtävän vastaan sen henkilön vuoksi, jota sillä hyödytetään.

Kreivitär tarvitsee vielä 100 hopearuplaa. Rahan lähettäminen tänne postitse käy hänelle kovin hankalaksi poliisimuodollisuuksien vuoksi, eikä yhdelläkään täkäläisellä kauppiaalla ole nyt liiketoimia Räävelissä tai Haapsalussa. Kreivi haluaisikin siksi kääntyä taas Gaddin puoleen. Ja koska viimeksi olit hänen mukanaan, hän pyytää että olisit nytkin niin kiltti että menisit Gaddin luo ja suostuttelisit hänet antamaan 100 ruplan maksumääräyksen Böningk-Hoffmannille edelliseen tapaan. Ohessa oleva kreivin kuittaus toivottavasti riittää vakuuttamaan vanhanherran, varsinkin kun Zilliacus suoritti viimeisen summan maksun ajoissa. Nämä sata hopearuplaa kreivi myös lähettää heti tilaisuuden tullen Sinulle tai Zilliacukselle tai ehkä suoraan Gaddille.

Onko tämä tehtävä miellyttävä vai epämiellyttävä, en tosiaan osaa arvioida, koska en tunne Gaddin vanhaaherraa. Hänellä ei kai pitäisi olla mitään sitä vastaankaan; onhan kreivin arvonimellä aina mairitteleva kaiku ihmisten houkkamaisissa korvissa. Kreivitärparka on siellä taas saanut ihottumansa, joten hän jää syyskuuhun asti. Voit varmaan ymmärtää, kuinka epämiellyttävää se on hänelle ja meille.

Miksei mies itse kirjoittanut Sinulle tässä asiassa? Todennäköisesti siksi, että luottaa enemmän minun tyylillisiin avuihini kuin omiinsa. ”Kaikki tässä maailmassa on suhteellista”sv tapasi Galindo sanoa – tämä saattaa tässä tapauksessa jossain määrin päteä myös minun avuihini. Olihan Boisman kunnon postiljooni? Ah niin! Ole kiltti ja käy mahdollisimman pian Gaddin luona ja lähetä sitten hänen maksumääräyksensä postin kautta tai katso että hän tekee sen. Osoitteestä hänen täytyy tietysti päättää itse. Ja kaiken pitäisi tapahtua juuri samalla tavalla kuin viimeksikin, eli kauppias tuo kreivittärelle rahan kotiin.

Adio!Hei sitten! Sinun

Leosi

Kreivi pyytää Sinua vielä kysymään Gaddilta, eikö hänelle tullut rahanvälityksestä mitään kuluja, pitääkö maksaa jotain prosentteja tai sellaista? Ymmärrättehän?fr Kirjoita, ole kiltti, muutama rivi asian tiimoilta.

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

In alten Zeiten da konn-
te man auf briljante, eklatante
Weise seinen ritterlichen Sinn be-
währen, – man kämpfte, man blu-
tete ein Bischen – aber ein Kuss
oder ein Händedruck ersetzte reichlich
die Aufopferung.

Jetzt ist es anders.

Jetzt wird die Ritterlichkeit auf
schwerere Proben gesetzt.

Jetzt übernimmt man Commissionen
um Damen Nutzen zu machen – nicht
den Rausch des Sieges, der Ehre.
Commissionen sind dann von sehr
verschiedener Art, – manchmal recht
|2| kunterbunt.

An derjenigen, mit der man Dich
jetzt zu bemühen gedenkt, bin ich
betheiligt und nicht betheiligt, wie
man’s nimmt. D. h.Das heißt wegen der
Person, der dadurch genützt wird,
möchte ich daß Du sie übernäh-
mest.

Die Gräfin braucht noch 100
Rub. S:rRubel Silber. Per Posto Geld hinzu-
schicken wird ihr sehr unbequem
wegen Polizeiweitläuftigkeiten.
Nun hat kein Kaufman hier
Affären auf Reval oder Hapsal.
Der Graf möchte sich daher wieder
an Gadd wenden. Und da Du
das letzte mal mit ihm warst,
so bittet er daß Du auch jetzt so
gut sein möchtest zu Gadd zu
|3| gehen und ihn zu bereden eine
Anweisung auf 100 Rub. auf Bö-
ningk-Hoffman, in der Art der
vorigen, zu geben. Die hier bei-
falstruket liegende Quittung des Grafen
genügt hoffentlich, um den Alten
dazu zu bringen, da die letzte
Summe zu bestimmter Zeit durch
Zilliacus eingezahlt wurde. Diese
Hundert wird er auch bei erster
Gelegenheit Dir oder Zilliacus
zusenden oder vielleicht an Gadd
direkte.

Ob die Commission angenehm oder
unangenehm ist weiß ich wahrlich
nicht zu beurtheilen, da ich den
alten Gadd nicht kenne. Er müßte
ja wohl nichts dagegen haben –
ein Grafen-tittel klingt ja nach
|4| immer in den närrischen Ohren
der Menschen rekommendirend.

Die arme Gräfin hat da wieder
ihren Ausschlag bekommen und
bleibt drum bis in den September.
Wie unangenehm es für sie und
für uns ist, kannst Du also wohl
verstehen.

Warum er nicht selbst Dir in
dieser Affäre schrieb? Wahrschein-
lich weil er mehr Vertrauen zu
meinem stilistischen Talent hat
als zu seinem eigenen – ”Allt
är relativt här i verlden” sagte
immer Galindo, – so mag denn auch
das Meinige in diesem Falle etwas
gelten können. Boisman war
wohl ordentlicher Postillon? –

Ach ja! – Bitte, gehe baldmöglichst
zu Gadd und schicke dann gleich seine
Anweisung per Posto oder sieh zu daß er es
thut. Die Adr: muß er ja bestimmen. Und
es müßte ganz in der Art sein wie das letztemal, daß der
Kaufman ihr das Geld
ins Haus bringt.
Adio! Dein

Leo.

Der Graf bittet Dich noch von Gaddtillagt zu fragen
ob er nicht Unkosten gehabt bei der Geld-
Remiße, ob keine Prozente oder sowas zu
zahlen sind? Vous comprenez? Schreib, ich
bitte, darüber einige Zeilen.

Dokumentet i faksimil