16.9.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Magister Mechelin HforsHelsingfors.

Brefvet telegrammet emottagna. Utmärkta hästarne afsända. Inträffa Costi morgontåget eller godståget lördagen. Postbref ångbåtskontoret Åbo.

Idestam

Finsk text

Maisteri Mechelin Helsinki.

Kirje sähke vastaanotettu. Erinomaiset hevoset lähetetty. Saavun sinne aamujunalla tai tavarajunalla lauantaina. Postikirje höyrylaivakonttori Turku.

Idestam

Original (transkription)

|1|

Magister Mechelin
HforsHelsingfors.

Brefvet telegrammet emot-
tagna. Utmärkta hästarne
afsända. Inträffa Costi
morgontåget eller godståget
lördagen. Postbref ångbåts-
kontoret Åbo.

Idestam

Dokumentet i faksimil