12.2.1871 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Tack för brefvet af den 10 dennes! Det fägnar mig att Putte är Dig i smaken – hvad skulle icke då Nigro ha varit!!!!

Rörande Westzynthius vill jag nämna att han för tillfället är i svår knipa och benägen att sälja sina hästar för godt pris. Bjud 1 000 à 1 200 för paret.

Om Du köper hästar af Topelius, så undersök varan noga. Jag fruktar att de icke äro uthålliga kampar, ehuru ståtliga att se på. – Jag tror icke att den karlen skulle göra sig af med sådana hästar om de vore absolut felfria. Fråga icke Silvast!!

|2|

Jag gläder mig åt vårt förestående sammanträffande och får meddela att just den 25 Februari är för mig den lämpligaste dagen, emedan trafvarköringen i ThusTavastehus är den 24. Också har jag skrifvit till Rönnbäck att han den 25 skall hafva hästar emot oss vid Järvelä. –

Skulle Du icke komma den dagen, hvarom jag med nästa post väntar meddelande, så reser jag i alla fall till Laitiala och inväntar Din ankomst der. Jag har beställt 2 slädar och en kusk. Kommer Du ej, så afreser jag och lemnar karlen med andra hästen att invänta dig vid JJärvelä

|3|

Rönnbäck stackare har legat sjuk på Laitiala och är ännu svag. Likväl har intet utarbete blifvit eftersatt, endast bokföringen vilat.

Försök nu älskade Leo att taga tid på Dig till denna resa, så att Du icke behöfver öfveranstränga Dig och har en dag och natt öfver för Voipala!

Måtte Alexandra snart återfå helsan, utan hvilken allt lifvets goda endast har föga värde önskar af hjertat den sjukligaste hustruns man,

Din broder

Robert.

Finsk text

Rakas Leo!

Kiitos tämän kuun 10. päivän kirjeestä! Olen iloinen, että Putte on sinun makuusi – Nigro ei kyllä olisi ollut!

Westzynthiuksesta haluan mainita, että hän on parhaillaan pahassa pulassa ja suostuvainen myymään hevosensa hyvään hintaan. Tarjoa 1 000–1 200 parilta.

Jos ostat hevosia Topeliukselta, tutki tavara tarkasti. Pelkään, etteivät ne ole kestäviä kaakkeja, miten komeilta sitten näyttävätkin. – En usko, että se mies päästäisi irti sellaisista hevosista, jos ne olisivat aivan virheettömiä. Älä kysy Silvastilta!

Odotan jo tulevaa tapaamistamme, ja siitä tässä sen verran, että juuri 25. helmikuuta sopii minulle parhaiten, sillä ravit ovat Hämeenlinnassa 24. päivä. Olen myös kirjoittanut Rönnbäckille, että hän lähettää 25. päivä hevoset meitä vastaan Järvelään.

Jos et kuitenkaan tule sinä päivänä, mistä odotan paluupostissa viestiä, niin lähden joka tapauksessa Laitialaan ja odotan siellä kunnes tulet. Olen tilannut 2 rekeä ja kuskin. Ellet tule, minä lähden ja jätän Jlään miehen toisen hevosen kanssa odottamaan tuloasi.

Rönnbäck-parka on maannut sairaana Laitialassa ja on vielä heikkona. Ulkotyöt eivät kuitenkaan ole jääneet tekemättä, vain kirjanpito on ollut tauolla.

Yritä nyt, rakas Leo, varata itsellesi aikaa tähän matkaan, jotta et joudu ylirasittamaan itseäsi ja ehdit viettää Voipaalassa päivän ja yön!

Kunpa Alexandra tervehtyisi pian, sillä muuten kaikella elämän tarjoamalla hyvällä ei juuri ole arvoa, toivoo sydämestään hyvin sairaalloisen vaimon mies,

veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Tack för brefvet af den 10 dennes!
Det fägnar mig att Nigrostruket Putte
är Dig i smaken – hvad skulle
icke då Nigro ha varit!!!!

Rörande Westzynthius vill jag
nämna att han för tillfället
är i svår knipa och benägen
att sälja sina hästar för godt
pris. Bjud 1 000 à 1 200 för paret.

Om Du köper hästar af Topelius,
så undersök varan noga.
Jag fruktar att de icke äro
uthålliga kampar, ehuru
ståtliga att se på. – Jag tror
icke att den karlen skulle
göra sig af med sådana hä-
star om de vore absolut fel-
fria. Fråga icke Silvast!!

|2|

Jag gläder mig åt vårt fö-
restående sammanträffande
och får meddela att just den
25 Februari är för mig den
lämpligaste dagen, emedan
trafvarköringen i ThusTavastehus är
den 24. Också har jag skrif-
vit till Rönnbäck att han
den 25 skall hafva hästar
emot oss vid Järvelä. –

Skulle Du icke komma den
dagen, hvarom jag med
nästa post väntar meddelande,
så reser jag i alla fall till
Laitiala och inväntar Din
ankomst der. Jag har beställt
2 slädar och en kusk. Kom-
mer Du ej, så afreser jag
och lemnar karlen med an-
dra hästen att invänta dig vid JJärvelä

|3|

Rönnbäck stackare har legat
sjuk på Laitiala och är ännu
svag. Likväl har intet utar-
bete blifvit eftersatt, endast
bokföringen vilat.

Försök nu älskade Leo att
taga tid på Dig till denna
resa, så att Du icke behöfver
öfveranstränga Dig och har
en dag och natt öfver för
Voipala!

Måtte Alexandra snart åter-
få helsan, utan hvilken
allt lifvets goda endasttillagt har föga
värde önskar af hjertat
den sjukligaste hustruns man,

Din broder

Robert.

Dokumentet i faksimil