23.11.1865 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

I går fick jag ett bref från Nord-Deutsche Bank, hvar uti det säges att jag troligen ej mera finna min uträkning att taga pengar derstädes ”sedan myntreformen i Finland nu lyckligen är genomförd”. Ehuru Norddeutsche Banks nyhet troligen var anticiperad bringar den dock en att tänka på att i tid liqvidera alla skulder återbetalbara enligt den gamla kursen, på det ej uppfyllandet af skriftens bud ”öga för öga, tand för tand” måtte falla sig för kostsamt. Jag skickar dig derföre en konto åtföljande in blanco endosserade lilla lapp. Du får den troligen diskonterad hos din bankir. Skulle svårigheter göras i anseende till accepteringens utevaro, kan du sända den till din kommissionär i Lübeck.

Vår resa från Paris gick lyckligt. Det var således bra att jag skyndade mig hem, ty vår tjensteflicka, som redan vid min afresa var illamående sjuknade derefter så svårt att Maria måste skicka henne till ett hospital. Du kan tänka dig att jag|2| då var nödvändig hemma! Luften här är ojemförligt mycket friskare än i Paris. Jag mår utmärkt godt i mina rum, tack vare en transportabel porcellins kakelugn, som Maria under min frånvaro anskaffat. Du bör om möjligt anskaffa dig sådana, de äro vida bättre än de af jern, och osa ej, som de flesta af dessa. Farväl nu broder. Helsa din älskvärda Alexandra och låt höra af dig, derom beda din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S. Du får ännu kreditera mig för fem franc, hvilka jag utbetalte till Ebba. Du hade nemligen af misstag gifvit henne ett tjugo och ett fem francs stycke i stället för 30 franc. Någon distraktion å hennes sida är ej detta, ty hon var tillsammans med mig ända tills vi upptäckte detta deficit och hade ej gifvit ut något, då jag naturligtvis bestred kassörskapet. Skicka mig snart en par rader om vexelns framkomst. Dens.Densamme

Montgomery är nu här.

Finsk text

Veli Leo!

Sain eilen kirjeen Nord-Deutsche Bankista kirjeen, jossa sanotaan, että minä mahdollisesti en löydä enää laskelmaa rahojen nostamiseksi sieltä, ”sen jälkeen kun rahauudistus Suomessa on nyt onnellisesti toteutettu”. Vaikka Norddeutsche Bankin ilmoitus onkin todennäköisesti ennakointia, se panee ajattelemaan, että kannattaisiko kuitata ajoissa kaikki maksettavissa olevat velat vanhan kurssin mukaan niin ettei raamatullisen ”silmä silmästä, hammas hampaasta” -periaatteen noudattaminen tulisi kovin kalliiksi. Lähetän siksi sinulle oheisen pienen lapun siirrettävänä blancona. Saat luultavasti diskontattua sen pankissasi. Jos hyväksymisen puuttuminen aiheuttaa vaikeuksia, voit lähettää sen pankkiirillesi Lyypekkiin.

Matkamme Pariisista sujui onnellisesti. Olikin hyvä, että kiiruhdin kotin, sillä palvelustyttömme, joka jo lähtiessäni oli huonovointinen, sairastui niin pahoin, että Marian täytyi lähettää hänet sairaalaan. Voit siis ajatella, että minua tarvittiin kotona silloin! Ilma on täällä suunnattomasti raikkaampaa kuin Pariisissa. Minä voin näissä huoneissani erinomaisesti, kiitos siirrettävän posliinisen kaakeliuunin, jonka Maria oli hankkinut poissaollessani. Sinunkin pitää hankkia sellainen jos mahdollista. Ne ovat paljon parempia kuin rautaiset, eivätkä savuta, kuten useimmat niistä. Hyvästi nyt veli, terveiset herttaiselle Alexandrallesi ja anna kuulua itsestäsi, toivoo

uskollinen ystäväsi

Ernst Linder

P.S. Saat vielä suorittaa minulle viisi frangia, jotka annoin Ebballe. Olit nimittäin erehdyksessä antanut hänelle 25 frangin rahan 30 asemesta. Mitään häiriötä tästä ei hänelle tullut, sillä me olimme edelleen yhdessä siinä vaiheessa kun puute huomattiin, eikä mitään ollut ehditty antaa pois, minähän toimin tietenkin kasöörinä. Lähetä minulle pian pari riviä vekselin perilletulosta. Sama.

Montgomery on nyt täällä

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

I går fick jag ett bref från Nord-
Deutsche Bank, hvar uti det säges att jag
troligen ej mera finna min uträkning att
taga pengar derstädes ”sedan myntreformen
i Finland nu lyckligen är genomförd”.
Ehuru Norddeutsche Banks nyhet troli-
gen var anticiperad bringar den dock en
att tänka på att i tid liqvidera alla
skulder återbetalbara enligt den gamla kur-
sen, på det ej uppfyllandet af skriftens
bud ”öga för öga, tand för tand” måtte
falla sig för kostsamt. Jag skickar
dig derföre en konto åtföljande in blan-
co endosserade lilla lapp. Du får
den troligen diskonterad hos din bankir.
Skulle svårigheter göras i anseende till
accepteringens utevaro, kan du sända
den till din kommissionär i Lübeck.

Vår resa från Paris gick lyck-
ligt. Det var således bra att jag
skyndade mig hem, ty vår tjensteflic-
ka, som redan vid min afresa var illamå-
ende sjuknade derefter så svårt att
Maria måste skicka henne till ett
hospital. Du kan tänka dig att jag
|2| då var nödvändig hemma! Luften här är
ojemförligt mycket friskare än i Paris. Jag
mår utmärkt godt i mina rum, tack vare
en transportabel porcellins kakelugn,
som Maria under min frånvaro anskaffat.
Du bör om möjligt anskaffa dig sådana,
de äro vida bättre än de af jern, och o-
sa ej, som de flesta af dessa.
Farväl nu broder. Helsa din
älskvärda Alexandra och låt höra af
dig, derom beda din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S. Du får ännu kreditera mig för
fem franc, hvilka jag utbetalte till Ebba.
Du hade nemligen af misstag gifvit henne
ett tjugo och ett fem francs stycke i stället
för 30 franc. Någon distraktion å hennes sida
är ej detta, ty hon var tillsammans med mig
ända tills vi upptäckte detta deficit och hade
ej gifvit ut något, då jag naturligtvis
bestred kassörskapet. Skicka mig snart
en par rader om vexelns framkomst.
Dens.Densamme

Montgomery är nu här.

Dokumentet i faksimil