8.4.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

I går på aftonen erhöll jag genom ett telegram den förkrossande nyheten att min gamle fader slutat sin jordiska vandel. Det blef mig således ej ens förunnadt att få säga ett sista farväl!

Nu afreser jag så snart jag får pengar, hvilket jag hoppas sker i morgon afton. Derpå bär det i öfvermorgon af via Petersburg. Maria följer mig dock ej längre än till Berlin. Jag skall bedja Lundsten komma dit och afhemta henne till Stockholm, derifrån jag tager henne vid första öppet vatten. Kan han ej göra det, får hon blifva der och kanske följa med eder till S.holmStockholm.

Jag beder nu lemna dig omkr.omkring 400 fr.francs men jag förmodar du kan vänta till dess jag från Berlin eller hemifrån kan sända dem. Haf godheten att härom underrätta|2| mig pr.per telegraf i morgon. Jag skrifver nu ej mer. Lef väl och tänk på din bedröfvade

Vän

Ernst Linder

Jag är ledsen att göra Frosterus omak, men jag vet ej hvar du bor. Fråga om han fått pengar af mig, han hade väl kunnat svara härför. Hvem är Din kommissionär i Lübeck.

Finsk text

Veli Leo!

Eilen illalla sain sähkeitse musertavan uutisen, että vanha isäni on päättänyt maallisen vaelluksensa. Minun ei suotu siis edes jättää viimeisiä hyvästejä!

Nyt matkustan heti kun saan rahaa, minkä oletan tapahtuvan viimeistään huomenna illalla. Sitten matkaan ylihuomenna Pietarin kautta. Maria ei seuraa kuitenkaan kuin Berliiniin asti. Aion pyytää Lundstenia tulemaan tänne ja hakemaan hänet Tukholmaan, josta haen hänet sitten ensimmäisellä avovedellä. Jos Lundsten ei voi tehdä sitä, Maria ehkä jää sinne ja tulee sitten ehkä teidän kanssanne Tukholmaan. Haluan nyt antaa sinulle noin 400 frangia, mutta oletan että voit odottaa kunnes lähetän sen Berliinistä tai sitten kotoa. Ole hyvä ja ilmoita asiasta minulle sähkeitse huomenna. En kirjoita nyt enempää. Voi hyvin ja ajattele murheellista

ystävääsi

Ernst Linderiä

Olen pahoillani että aiheutan vaivaa Frosterukselle, mutta en tiedä missä sinä asut. Kysy onko hän saanut minulta rahat, hän olisi kyllä voinut vastata siihen. Kuka on sinun asiamiehesi Lyypekissä?

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

I går på aftonen erhöll jag ge-
nom ett telegram den förkrossande ny-
heten att min gamle fader slutat sin
jordiska vandel. Det blef mig således
ej ens förunnadt att få säga ett sis-
ta farväl!

Nu afreser jag så snart jag
får pengar, hvilket jag hoppas sker
med fstruket i morgon afton. Derpå
bär det i öfvermorgon af via Pe-
tersburg. Maria följer mig dock
ej längre än till Berlin. Jag
skall bedja Lundsten komma dit
och afhemta henne frånstruket till Stock-
holm, derifrån jag tager henne vid
första öppet vatten. Kan han ej
göra det, får hon blifva der och
kanske följa med eder till S.holmStockholm.

Jag beder nu lemna dig omkr.omkring
400 fr.francs men jag förmodar du kan
vänta till dess jag från Berlin
eller hemifrån kan sända dem.
Haf godheten att härom underrätta
|2| mig pr.per telegraf i morgon.
Jag skrifver nu ej mer. Lef väl
och tänk på din bedröfvade

Vän

Ernst Linder

Jag är ledsen att göra Frosterus
omak, men jag vet ej hvar du bor.
Fråga om han fått pengar af mig,
han hade väl kunnat svara härför.
Hvem är Din kommissionär i Lü-
beck.

Dokumentet i faksimil