1859 Till böljan i natten

Svensk text

|1|

Till böljan i natten.

Slumra sakta, vida vatten,
Blåa bölja, sof i frid!
slumra i den lugna natten,
Den är dig en lugnets tid.

Spegla i din jemna yta
Stjernan som från fästet ler,
Månens silfverglans låt flyta
På din djupa gömma ner.

Stråla sedan sjelf en himmel,
Blå, oändlig, djup och klar,
Fägna dig åt stjernors hvimmel,
Fast blott deras bild du har.

snart ju vika nattens stunder.
Deras lugn så flygtigt är,
Slummern flyr från tysta lunder,
Oron herrskar åter här.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Till böljan i natten.

Slumra sakta, vida vatten,
Blåa bölja, sof i frid!
slumra i den lugna natten,
Den är dig en lugnets tid.

Spegla i din jemna yta
Stjernan som från fästet ler,
Månens silfverglans låt flyta
På din djupa gömma ner.

Stråla sedan sjelf en himmel,
Blå, oändlig, djup och klar,
Fägna dig åt stjernors hvimmel,
Fast blott deras bild du har.

Tystruket snart jutillagt vika nattens stunder.
Deras lugn så flygtigt är,
Slummern flyr från tysta lunder,
Oron herrskar åter här.

Dokumentet i faksimil