25.10.1867 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade Alexandra!

Enligt löfte skrifver jag dig till nu före afresan härifrån. Jag skall nemligen bege mig åstad kl. 7 i morgon bittida. Oaktadt det går en ångbåt kl. 6 väljer jag ändå landvägen, ty ångbåtarne gå förnärvarande oregelbundet och rätta sig hufvudsakligen efter pråmarna som föra fraktgods, samt hindras ofta af de täta höstdimmorna på sjöarne. Jag har derföre af Nordin hyrt en vagn (för 12 mark) och hoppas derigenom kunna göra min ledsamma resa snabbare än om jag gjorde mig beroende af de bogserande ångfartygen.

Här fann jag alla vid god helsa. Robert är mindre nedslagen än jag befarade. Han har småningom alltmera vant sig vid tanken på den militära banans osäkerhet, och hoppas att på enskildt väg|2| kunna förtjena hvad han genom truppernas indragning förlorar i inkomster. Barnen äro snälla och glada. Gustaf Adolf och Sigrid besöka skolan med nöje.

Robert företager imorgon med Oskar en längre jagtresa, som skall räcka några dagar. Oskar fägnar sig högeligen deråt, och torde icke återvända till HforsHelsingfors förr än nästa onsdag. Han ber att du ville vara så god och skicka de nya klädesplagg, som jag beställt för honom och som skulle fås om söndag, hit, adresserade till Robert. Du kunde i pakettet bilägga en eller par rena skjortor för honom.

Jag bivistade i qväll ett sammanträde här för bildande af ett slöjdaktiebolag, sådant som vi äfven i HforsHelsingfors hålla på att bringa i gång. 5 000 mark voro här redan tecknade för detta ändamål. – Àpropos detta, så kom jag|3| icke att tala med Mamma om huru mycket aktier hon skulle teckna för bolaget i HforsHelsingfors. Träffar du Mamma före min återkomst, så säg henne att jag tycker att hon borde teckna sig för 20 aktier (1 000 mark), ty detta företag förtjenar bestämdt mera bidrag än de direkta insamlingarne till understöd. Vore icke tiderna så dåliga för oss, så skulle jag också ha tecknat lika mycket. I Åbo hade fyra personer genast antecknat sig för tjugutusen mark.

Skildringarna från vestra Tavastland äro mycket dystra. Det är just de trakter jag nu skall besöka. Bristen skall der vara ytterst stor, men våldsamheten och brott ha likväl ännu icke hörts af derifrån.

Robert förde oss idag f. m.förmiddag till kasernen der musiker öfvade sig. De spelade för oss några stycken utmärkt väl. Men denna musik, som just nu uppnådt|4| en ganska stor fulländning, skall nu afskedas och spridas som agnar för vinden. Det var verkligen sorgligt att tänka på dessa arma karlars öde som icke kunna annat än blåsa sina horn och nu skola afskedas utan pardon, och utan att kunna försörja sina familjer. –

Nu en liten kommission: haf godheten skicka min tjocka svarta paletå till Bilkenroth att putsas och pressas till min återkomst. Låt Frans äfven föra mina höga smorläders stöflar till Åskasvårtytt att smörjas. Och ifall du icke ämnade åka ut dessa dagar, så skicka vår goda sele till Kihlgren att pustas upp, jag har redan vidtalt honom derom ...

Och nu godnatt! Var lugn hvad mig beträffar! Den längtan jag hyser att återse mina ögonstenar drifver mig till att vara både försigtig och snabb på min resa. Måtte jag återse er friska och nöjda. Alla härifrån sända Er helsningar, men hjertligt kramas min egen du och min lilla sötunge af

din trofaste

Leo.

|1|

P. S.Post Scriptum Vi glömde att köpa matta, hvarföre jag ber dig köpa hos Skrifvassvårtytt till salen 7 aln af den blommiga filtmatta som hänger i hans magasin, samt klippa den i tu och låta sy ihop dem. Handla för öfrigt efter egen smak.

Finsk text

Rakas Alexandra!

Kirjoitan sinulle ennen lähtöä kuten lupasin. Aion nimittäin lähteä matkaan huomisaamuna kello 7. Vaikka höyrylaiva lähtee kello 6, päätin silti kulkea maantietä, sillä höyrylaivat liikennöivät parhaillaan epäsäännöllisesti ja ottavat usein hinattavakseen rahtiproomuja, ja järvillä sakea syyssumu estää niitä usein liikennöimästä. Siksi olen vuokrannut Nordinilta vaunut (12 markalla) ja toivon näin pääseväni etenemään tylsällä matkallani nopeammin kuin jos asettuisin hinaavien höyrylaivojen armoille.

Täällä kaikki olivat terveenä. Robert ei ole niin masentunut kuin olin pelännyt. Hän on vähitellen totutellut ajatukseen sotilasuran epävarmuudesta ja toivoo kykenevänsä itsenäisesti ansaitsemaan joukkojen lakkauttamisella menettämänsä tulot. Lapset ovat kilttejä ja iloisia. Gustaf Adolf ja Sigrid käyvät mielellään koulua.

Robert lähtee huomenna Oskarin kanssa pitkälle metsästysretkelle, joka kestää muutaman päivän. Oskar odottaa sitä hyvin innoissaan ja palannee Helsinkiin vasta ensi keskiviikkona. Hän pyytää, että olisit ystävällinen ja lähettäisit hänelle tilaamani uudet vaatteet, joiden pitäisi saapua tänne sunnuntaina, osoitettuina Robertille. Voisit lisätä hänelle pakettiin puhtaan paidan tai kaksi.

Kävin täällä käsityöläisosakeyhtiön perustamiskokouksessa, sellaisen joita olemme perustamassa Helsingissäkin. Täällä tarkoitusta varten oli merkitty jo 5 000 markkaa. – Siitä puheen ollen, en tullut puhuneeksi Mamman kanssa, paljonko Helsingin yhtiön osakkeita hän aikoo merkitä. Jos tapaat Mamman ennen paluutani, kerro hänelle, että minun mielestäni hänen pitäisi merkitä 20 osaketta (1 000 markkaa), sillä tämä yritys ansaitsee varmasti enemmän avustusta kuin suorat tukikeräykset ovat tuottaneet. Ellei meillä vallitsisi niin huonot ajat, olisin myös merkinnyt yhtä paljon. Turussa neljä henkilöä oli heti merkinnyt osakkeita kahdellakymmenellätuhannella markalla.

Läntisestä Hämeestä on saatu hyvin synkkiä kuvauksia. Olen juuri lähdössä niille seuduille. Kerrotaan, että siellä vallitsee äärimmäinen hätä, mutta siellä ei silti kuulu esiintyneen väkivaltaisuuksia eikä rikoksia.

Robert vei meidät tänään aamupäivällä kasarmille, jossa muusikot harjoittelivat. He soittivat meille muutaman kappaleen erinomaisen taitavasti. Mutta nämä muusikot, jotka juuri nyt ovat yltäneet varsin täydelliselle tasolle, sanotaan nyt irti, ja he hajaantuvat kuin tuhka tuuleen. Oli tosiaan murheellista ajatella näiden miesparkojen kohtaloa, sillä he eivät osaa muuta kuin puhaltaa torviinsa, ja nyt heidät erotetaan muitta mutkitta, eivätkä he kykene elättämään perheitään. –

Nyt pieni toimeksianto: ole hyvä ja lähetä paksu musta palttooni Bilkenrothille putsattavaksi ja prässättäväksi paluutani varten. Käske myös Fransin viedä korkeat rasvanahkasaappaani Åskalle rasvattaviksi. Ja ellet ajatellut lähteä liikkeelle näinä päivinä, lähetä hyvät valjaamme Kihlgrenille kunnostettaviksi, mainitsinkin hänelle jo siitä ...

Ja nyt hyvää yötä! Älä ole minusta huolissasi! Minun on niin ikävä nähdä taas kalleimpiani, että yritän olla matkallani sekä varovainen että nopea. Näkisinpä teidät taas terveinä ja tyytyväisinä. Täältä kaikki lähettävät Teille terveisiä, mutta sydämelliset halaukset sinulle omalleni ja somalle pienokaiselleni

lähettää sinun uskollinen

Leo.

Post Scriptum. Unohdimme ostaa maton, joten pyydän sinua ostamaan Skrifvasilta salia varten 7 kyynärää kukallista huopamattoa, jota on esillä hänen makasiinissaan, sekä leikkaamaan sen kahtia ja ompeluttamaan puolet yhteen. Muuten voit toimia oman mielesi mukaan.

Original (transkription)

|1|

Älskade Alexandra!

Enligt löfte skrifver jag dig till
nu före afresan härifrån. Jag skall
nemligen bege mig åstad kl. 7 i morgon
bittida. Oaktadt det går en ångbåt kl. 6
väljer jag ändå landvägen, ty ångbåtarne
gå förnärvarande oregelbundet och rätta
sig hufvudsakligen efter pråmarna som
föra fraktgods, samt hindras ofta af
de täta höstdimmorna på sjöarne. Jag
har derföre af Nordin hyrt en vagn
(för 12 mark) och hoppas derigenom kunna
göra min ledsamma resa snabbare
än om jag gjorde mig beroende af de
bogserande ångfartygen.

Här fann jag alla vid god helsa. Ro-
bert är mindre nedslagen än jag befarade.
Han har småningom alltmera vant sig
vid tanken på den militära banans osä-
kerhet, och hoppas att på enskildt väg
|2| kunna förtjena hvad han genom
truppernas indragning förlorar i inkomster.
Barnen äro snälla och glada. Gustaf
Adolf och Sigrid besöka skolan med
nöje.

Robert företager imorgon med Oskar
en längre jagtresa, som skall räcka
några dagar. Oskar fägnar sig högeligen
deråt, och torde icke återvända till HforsHelsingfors
förr än nästa onsdag. Han ber att
du ville vara så god och skicka de
nya klädesplagg, som jag beställt för
honom och som skulle fås om söndag,
hit, adresserade till Robert. Du kunde
i pakettet bilägga en eller par rena
skjortor för honom.

Jag bivistade i qväll ett samman-
träde här för bildande af ett slöjd-
aktiebolag, sådant som vi äfven i HforsHelsingfors
hålla på att bringa i gång. 5 000 mark
voro här redan tecknade för detta ända-
mål. – Àpropos detta, så kom jag
|3| icke att tala med Mamma om huru
mycket aktier hon skulle teckna för
bolaget i HforsHelsingfors. Träffar du Mamma
före min återkomst, så säg henne
att jag tycker att hon borde teckna
sig för 20 aktier (1 000 mark), ty detta
företag förtjenar bestämdt mera bidrag
än de direkta insamlingarne till under-
stöd. Vore icke tiderna så dåliga för
oss, så skulle jag också ha tecknat lika
mycket. I Åbo hade fyra personer
genast antecknat sig för tjugutusen
mark.

Skildringarna från vestra Tavastland
äro mycket dystra. Det är just de
trakter jag nu skall besöka. Bristen
skall der vara ytterst stor, men våld-
samheten och brott ha likväl ännu icke
hörts af derifrån.

Robert förde oss idag f. m.förmiddag till kaser-
nen der musiker öfvade sig. De spelade
för oss några stycken utmärkt väl. Men
denna musik, som just nu uppnådt
|4| en ganska stor fulländning, skall nu
afskedas och spridas som agnar för
vinden. Det var verkligen sorgligt
att tänka på dessa arma karlars öde
som icke kunna [...]oläslig/saknad text annat än
blåsa sina horn och nu skola afskedas
utan pardon, och utan att kunna för-
sörja sina familjer. –

Nu en liten kommission: haf godheten
skicka min tjocka svarta paletå till
Bilkenroth att putsas och pressas till
min återkomst. Låt Frans äfven föra
mina höga smorläders stöflar till Åskasvårtytt
att smörjas. Och ifall du icke ämnade
åka ut dessa dagar, så skicka vår goda
sele till Kihlgren att pustas upp, jag
har redan vidtalt honom derom ...

Och nu godnatt! Var lugn hvad
mig beträffar! Den längtan jag hyser
att återse mina ögonstenar drifver mig
till att vara både försigtig och snabb
på min resa. Måtte jag återse er friska
och nöjda. Alla härifrån sända Er helsningar,
men hjertligt kramas min egen du och
min lilla sötunge af

din trofaste

Leo.

|1|

P. S.Post Scriptum Vi glömde att köpa matta, hvarföre jag ber dig köpa hos Skrifvassvårtytt till salen
7 aln af den blommiga filtmatta som hänger i hans magasin, samt klippa den i tu
och låta sy ihop dem. Handla för öfrigt efter egen smak.

Dokumentet i faksimil