15.9.1869 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Mycket ledsamt har jag haft efter Dig sedan allas Eder afresa från Voipala. Det förefaller tills vidare ganska tomt att vara aldeles allena här ute. – Elias Lönnrot gjorde i sällskap med Cannelin ett korrt besök på Voipala och rådde mig att icke realisera råg under 25 m.mark emedan den enligt hans åsigt går upp till närmare 30 emot våren. Huru ämnar Du göra? Vid Din afresa blef ingenting nämnt om tiden för Ditt låns upptagande i Idestams namn och med min borgen. Skall jag komma till Helsingfors föratt underteckna skuldsedeln och lyfta de 2 000 som skulle belöpa sig på mig? Jag har beräknat att jag till folkets löner, sigt|2|ning, intressen m. m. behöfver 3 000 mark och vore derföre ganska angelägen om att ju förr, desto bättre få lyfta igrågavarande 2 000 m.mark som kunde lemnas in å kassakreditivet föratt stärka krediten och användas vid behof. Svar härå inväntas med otålighet. – Käre Leo! Skicka å mina vägnar genast upp till Dillner å Banken 15 Finska mark, som han lagt ut af egna medel i och för lånens omsättning.

Tröskning, plöjning och reparation af gamla tak pågår som bäst. Gröna ärterna gåfvo hos mig 8de kornet och mycket halm åt kuddorna. Regn har fallit och rågbrodden tagit sig.

Jag skulle i höst önska komma till Botby med min Inspektor, för att studera jordbruk och den nya rian i minsta detaljer.|3| Kanske skulle detta låta förena sig med resan till Helsingfors i låneaffären?

I morgon väntas Alba till Voipala. Huru såg det ut på Laitiala? Många helsningar till Alma och de Dina från enstöringen på

Voipala

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Minulla on ollut kovin ikävää sen jälkeen kun kaikki lähditte täältä Voipaalasta. Vieläkin tuntuu niin tyhjältä olla aivan yksin täällä. Elias Lönnrot kävi pikaisesti Voipaalassa Cannelinin kanssa ja hän neuvoi, etten myisi ruista alle 25 markan, koska hänen käsityksensä mukaan hinta tulee keväällä nousemaan lähelle 30 markkaa. Mitä sinä aiot tehdä? Lähtiessäsi ei ollut mitään puhetta siitä, milloin nostat lainan Idestamin nimissä ja minun takauksellani. Pitääkö minun tulla Helsinkiin allekirjoittamaan velkakirja ja nostamaan se 2 000 markkaa, joka siitä lankeaa minulle? Olen laskenut, että tarvitsen väen palkkoihin, jauhatukseen, korkoihin ym. 3 000 markkaa ja siksi olisi parempi, mitä pikemmin saisit nostettua sen 2 000 markkaa, joka voitaisiin jättää kassakreditiiville vahvistamaan luottoa ja käytettäväksi myöhempiä tarpeita varten. Odotan kärsimättömänä vastausta tähän! – Rakas Leo! Lähetä heti Dillnerille pankkiin 15 Suomen markkaa, jotka hän on laittanut omistaan lainan uudistamiseen liittyen.

Puinti, kynnöt ja vanhojen kattojen korjaukset ovat parhaillaan käynnissä. Vihreät herneet antoivat kahdeksankertaisen sadon ja paljon olkia pieluksiin. Sadetta on saatu ja rukiin oraat nousseet.

Toivoisin pääseväni pehtorini kanssa Puotilaan syksyllä oppimaan maanviljelystä ja uuden riihen pienimpiäkin yksityiskohtia. Ehkäpä tämän voisi yhdistää siihen, kun matkustan Helsinkiin laina-asioissa?

Albaa odotetaan Voipaalaan huomenna. Miten on Laitialassa asiat? Monet terveiset Almalle ja lapsille

Voipaalan erakko

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Mycket ledsamt har jag haft efter Dig
sedan allas Eder afresa från Voipala. Det
förefaller tills vidare ganska tomt att vara
aldeles allena här ute. – Elias Lönnrot gjorde
i sällskap med Cannelin ett korrt besök på Voipala
och rådde mig att icke realisera råg under 25 m.mark
emedan den enligt hans åsigt går upp till när-
mare 30 emot våren. Huru ämnar Du göra?
Vid Din afresa blef ingenting nämnt om tiden
för Ditt låns upptagande i Idestams namn och
med min borgen. Skall jag komma till Helsing-
fors föratt underteckna skuldsedeln och lyfta
de 2 000 som skulle belöpa sig på mig?
Jag har beräknat att jag till folkets löner, sigt-
|2| ning, intressen m. m. behöfver 3 000 mark och
vore derföre ganska angelägen om att ju
förr, desto bättre få lyfta igrågavarande
2 000 m.mark som kunde lemnas in å kassakredi-
tivet föratt stärka krediten och användas
vid behof. Svar härå inväntas med
otålighet. – Käre Leo! Skicka å mina
vägnar genast upp till Dillner å Banken
15 Finska mark, som han lagt ut af egna
medel i och för lånens omsättning.

Tröskning, plöjning och reparation af gamla
tak pågår som bäst. Gröna ärterna gåfvo
hos mig 8de kornet och mycket halm åt
kuddorna. Regn har fallit och rågbrodden
tagit sig.

Jag skulle i höst önska komma till Botby
med min Inspektor, för att studera jordbruk
och den nya rian i minsta detaljer. |3| Kanske skulle detta låta förena sig med resan
till Helsingfors i låneaffären?

I morgon väntas Alba till Voipala.
Huru såg det ut på Laitiala?
Många helsningar till Alma och de
Dina från enstöringen på

Voipala

Dokumentet i faksimil