1870 Constantin Linder–LM

Svensk text

|1|

B. B.Bäste Broder

Jag kommer i morgon Söndag f. m.förmiddag till HforsHelsingfors och skulle gerna önska råka dig, om det ej låte sig göras så är mitt ärende|2| följande.

Som du vet så är min vän dʼassocié Ehrnrooth olyckligtvis, nästan utan hopp om tillfrisknande sjuk; jag har emellertid med honom en accept på 33 000 FmsFinska mark silver som förfaller den 10de i För BkenFöreningsbanken, vill du nu då jag ej hinner vidtaga|3| andra åtgärder diskontera med mig detta belopp i Finlands Bank på 6 månader, i sådant fall haf godheten utställa en vexel à 33 000 svårtytt 6 månmånader från den 10de dennes endosserad på Finlands Bank|4| sckicka mig ellersvårtytt ordres tillika fullmakt att lyfta beloppet.

Din tillgifne

C Linder

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

B. B.Bäste Broder

Jag kommer
i morgon Söndag
f. m.förmiddag till HforsHelsingfors
och skulle gerna
önska råka dig,
om det ej låte
sig göras så är
mitt ärende
|2| följande.

Som du vet så är
min vän dʼassocié
Ehrnrooth olyckligt-
vis, nästan utan
hopp om tillfrisknande
sjuk; jag har emeller-
tid med honom
en accept på 33 000
FmsFinska mark silver som förfaller
den 10de i För BkenFöreningsbanken,
vill du nu då
jag ej hinner vidtaga
|3| andra åtgärder
diskontera med
mig detta belopp
i Finlands Bank
på 6 månader,
i sådant fall
haf godheten utställa
en vexel à 33 000 svårtytt
6 månmånader från
den 10de dennes
endosserad på
Finlands Bank
|4| sckicka mig
ellersvårtytt ordres
tillika fullmakt
att lyfta
beloppet.

Din tillgifne

C Linder

Dokumentet i faksimil