3.9.1871 Louis Guilletens–LM

Svensk text

|1|

Herr
senator Mechelin
o.s.v. o.s.v. o.s.v.

Min käre herre,

Jag hoppas att Ni är lyckligen återkommen vid er härd när ni får dessa rader. Och som Ni vänligen lovat mig att intressera Er för att hitta några representanter, för att inte säga aktieägare, till mitt lilla företag i Paris, tror jag mig böra informera er om att herrar K.A. Almgren och A.W. Frestadius har anslutit sig och tagit några aktier.

Ni vet att jag vill ha inflytelserika personer till att arbeta och utveckla.

Alla stora städer i Sverige är nu representerade med namn av högsta rang. Ni förstår lätt|2| vilken framgång som väntar ett företag som har representanter på alla håll och där var och en är dedikerad att göra goda affärer för Er, eftersom det gagnar honom själv.

Har ni i Finland företag för att polera granit? Förekommer det i allmänhet en organiserad industri för att utvinna granit? Ty Ni har, som här, vackra och enorma granitbrott. Eller hur? Det håller på att bli en betydande industri. Jag är säker på att det finns mycket att göra för Finland via min förmedling i Frankrike, och Paris kommer snart på nytt att vara platsen där människor från hela världen möts, vilka kommer för att vederkvicka sig medan de gör|3| affärer. Det är därmed platsen där man har chansen att hitta mest folk och följaktligen skaffar ett objekt synlighet för största antalet köpare.

Jag inledde på franska med de största högord, men jag slutar på vårt även sköna svenska, med att uttrycka den förhoppning att genom Er förmedling ömsesidigt gagn ska uppstå för såväl finskt intresse, som för mig.

Jag avvaktar nöjet av Era meddelanden och tecknar, med utmärkt högaktning och tillgivenhet

Louis Guilletens

Finsk text

3 Jakobs Torg
Herra senaattori Mechelin
jne. jne. jne.

Arvoisa herrani,

Toivon että olette onnellisesti palannut kotilietenne ääreen saadessanne nämä rivit. Ja kun olette ystävällisesti luvannut hankkia minulle joitakin edustajia, etten sanoisi osakkeenomistajia pieneen Pariisin-yritykseeni, on minun varmaankin ilmoitettava Teille, että herrat K.A. Almgren ja A.W. Frestadius ovat liittyneet mukaan ja lunastaneet joitakin osakkeita.

Tiedätte, että haluan vaikutusvaltaisia henkilöitä, joiden kanssa työskennellä ja edistää asioita.

Kaikki Ruotsin suuret kaupungit ovat nyt edustettuina ensiluokkaisilla nimillä. Ymmärrätte helposti, millainen menestys odottaa yritystä, jolla on edustajia kaikkialla ja jossa jokaiselle on sydämenasia kasvattaa liiketoimintaa hyväksenne, koska hyötyy siitä itsekin.

Onko teillä Suomessa graniitinkiillotuslaitoksia? Onko siellä ylipäätään järjestynyttä graniitinlouhintateollisuutta? Teillähän on, kuten täälläkin, hienoja ja valtavia graniittilouhoksia. Eikö totta? Siitä on tulossa varteenotettavaa liiketoimintaa. Olen varma, että minun välitykselläni Ranskassa on paljon tehtävää Suomen hyväksi ja Pariisi on pian jälleen tapaamispaikkana ihmisille ympäri maailman, jotka tulevat virkistymään samalla kun hoitavat liiketoimiaan. Se on niin ollen paikka, jossa ihmisillä on tilaisuus voida tavoittaa eniten ihmisiä ja siten asettaa esille tavaraa mahdollisimman suurelle ostajajoukolle.

Aloitin kaunopuheisesti ranskaksi, mutta lopetan omalla yhtä kauniilla ruotsillamme ilmaistakseni sitä toivoa, että Teidän välityksellänne vastavuoroisesti voisi koitua hyötyä yhtä hyvin Suomen intresseille kuin minullekin.

Odotan ilolla vastaustanne ja allekirjoitan suurella kunnioituksella ja uskollisuudella

Louis Guilletens

Original (transkription)

|1|

Monsieur
s. Mechelin.
etc etc etc

Mon chèr Monsieur,

J’espère que Vous serez heureu-
sement rentré dans votre foyer
à la reception de ces lignes.
Et comme Vous avez bien voulu
me promettre de Vous intéressez
à me trouver quelques adhérents
pour, ne pas dire actionnaires,
dans ma petite affaire de Paris,
je crois devoir vous informer
que Ms K. A. Almgren & A. W.
Frestadius sont des mienssvårtytt et
ont pris quelques shares.

Vous savez que je veux des personnes
influentes comme travail & progrès.

Toutes les grandes villes de Suède,
sont représentées maintenant
par des noms de premier ordre.

Vous comprendrez facilement
|2| quel succès sera reservé à un
etablissement qui a des intéressés
partout et qui chacun aura
à cœur de Vous apporter des
affaires, puisqu’il en profite
lui même.

Avez Vous en Finlande des
etablissements pour polir le
granit ? En général, existe-t-il
une industrie organisée pour
l’extraction du granit ? car
Vous avez, comme ici, des belles
& immenses carrières de granit.
N’est ce pas ? Cela, commence
à devenir une grave affaire.

Je suis certain qu’il y a beaucoup
à faire avec la Finlande par
mon entremise en France &
Paris sera bientôt de nouveau
le rendez Vous des peuples de
tout le globe, qui viennent pour
se raffraichir en ferant leurs
|3| affaires. C’est donc la place où
l’on a la chance de pouvoir
trouver le plus de monde & ainsi
exposer un objet au plus grand
nombre d’acheteurs.

J’ai commencé en français
par le plus grand des högords,
mais, jag slutar på vårt äfven
sköna Svenska, med att uttrycka
den förhoppning att genom
Eder förmedling ömsesidigt
gagn skola upstå för såväl
finskt intresse, som för mig.

Jag afvaktar nöjet af Edra med-
delanden & tecknar, med utmärkt
högaktning & tillgifvehet

Louis Guilletens

Dokumentet i faksimil