21.7.1869 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

I ditt senare vänskapsfulla d. 17 d.dennes meddelade Du en nyhet som särdeles gladde mig neml. Howing-Cloubergs yttrande om Sparbankens i Wiborg tillgångar. – Gerna skulle jag emottaga en plasering af dem och tänker derför att ifrån Lahdentaka, dit jag i nästa vecka afreser för att fira den 28 Juli min Mors födelsedag, göra en tripp till Hfors för att med Dig närmare diskutera saken.

Till Kihlman har jag numera afgifvit definitivt svar angående ifrågasatta anställningen och tycktes han nöjd med villkoren. Vid vårt sammanträffande i nästa vecka hoppas jag äfven denna angelägenhet skall blifva föremål för våra öfverläggningar.

För ditt besvär med min inlaga uti klädesfabrikeaffären är jag tacksam och vill blott tillägga att den derföre så sent härifrån afgick emedan först om söndagen återvände från Hfors och dessutom på grund af Jägerhorns försäkran icke antog blifva föredragning förrän om fredagen. Bra vore emellertid om gubbarne gåfve mig [...]oläslig/saknad text

Under helsningar din vän

Fredrik Idestam.

Finsk text

Kelpo ystävä!

Jälkimmäisessä ystävällisessä 17. päivältä tätä kuuta kerroit minulle aivan erityisen ilahduttavan uutisen, nimittäin Howing-Cloubergin ilmoituksen Viipurin Säästöpankin varoista. Ottaisin mielelläni niitä sijoitukseen, ja siksi ajattelen, että tekisin Lahdentakaa, jonne olen ensi viikolla menossa viettämään äitini syntymäpäivää 28. päivänä, matkan Helsinkiin keskustellakseni kanssasi asiasta tarkemmin.

Olen nyt antanut Kihlmanille lopullisen vastauksen koskien puheenaollutta paikkaa ja hän tuntui tyytyvän ehtoihin. Toivon, että voimme keskustella myös tästä asiasta, kun ensi viikolla tapaamme.

Olen kiitollinen vaivannäöstäsi vaatetustehdastoiminnasta jättämäni lausunnon suhteen. Haluan vain vielä lisätä, että se lähti täältä niin myöhään siksi, että palasin vasta sunnuntaina Helsingistä ja koska sitä Jägerhornin vakuutuksen mukaan ei kuitenkaan otettaisi käsittelyyn ennen perjantaita. Olisi kuitenkin hyvä, jos ukot antaisivat minulle [...]oläslig/saknad text

Terveisin ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

I ditt senare vänskapsfulla d. 17 d.dennes meddelade
Du en nyhet som särdeles gladde mig neml. Howing-Clou-
bergs yttrande om Sparbankens i Wiborg tillgångar. –
Gerna skulle jag emottaga en plasering af dem
och tänker derför att ifrån Lahdentaka, dit
jag i nästa vecka afreser för att fira den 28 Juli
min Mors födelsedag, göra en tripp till Hfors
för att med Dig närmare diskutera saken.

Till Kihlman har jag numera afgifvit
definitivt svar angående ifrågasatta anställnin-
gen och tycktes han nöjd med villkoren. Vid
vårt sammanträffande i nästa vecka hoppas
jag äfven denna angelägenhet skall blifva
föremål för våra öfverläggningar.

För ditt besvär med min inlaga uti
klädesfabrikeaffären är jag tacksam och
vill blott tillägga att den derföre så sent häri-
från afgick emedan först om söndagen återvände
från Hfors och dessutom på grund af Jägerhorns
försäkran icke antog blifva föredragning
förrän om fredagen. Bra vore emellertid om
gubbarne gåfve mig [...]oläslig/saknad text

Under helsningar din vän

Fredrik Idestam.

Dokumentet i faksimil