5.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt senaste med en remissvexel å msmark silver 4826: 94 har riktigt ingått och afvaktar jag med anledning af deri gjorda löfter ditt nästa jemte slutredovisning för prioriteterna. –

Härhos en vexel å Hagemann Sr RbSilver Rubel 2svårtytt 000 hvilken Du ville försälja samt för utfallande valuta jemte ett tillskott af ca 265 msmark silver inköpa 3 000 Rbl.rubel hvilka Du med måndagens post ville öfversända till Hagemann. – Om deras användning nästkommande onsdag & thorsdag har härifrån bref till A. H. derhänsvårtytt afgått. –

Har banken ännu icke erhållit underrättelse om J. A. Reid? Bra vore att få veta något om karlen innan man inlåter sig med honom. –

Den af Dig begärda vexeln för N. A. B.Nokia Aktiebolag skall med nästa post öfversändas. För ögonblicket hafva vi kontanter tillräckligt så länge jag låter mina fordringar innestå, hvilket böra måste ske till Senaten utlåtit sig om stora lånet. –

Helsningar! Din hängifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Viimeisin kirjeesi 4 826,94 hopeamarkan postivekseleineen on tullut ajallaan perille, ja siinä antamiesi lupausten johdosta odottelen seuraavaa kirjettäsi sekä etuoikeutettujen osakkeiden lopputilintekoa.

Ohessa Hagemannille asetettu 2 000 hopearuplan vekseli, möisitkö sen ja ostaisitko saamallasi valuutalla ja lisäämällä noin 265 hopeamarkkaa 3 000 rpl ja lähettäisitkö ne maanantain postissa Hagemannille. – Niiden käyttämisestä ensi keskiviikkona & torstaina on täältä lähtenyt kirje A. H.:lle.

Eikö pankki ole vielä saanut tietoa J. A. Reidistä? Olisi hyvä saada tietää miehestä jotakin ennen kuin hänen kanssaan ryhdytään lähemmin tekemisiin.

Pyytämäsi vekseli N. A. B.:lle lähetään seuraavassa postissa. Toistaiseksi meillä on riittävästi käteistä, jos annan omien maksujeni odottaa, ja siihen on pakko tyytyä kunnes Senaatti antaa lausuntonsa suuresta lainasta.

Terveisin, uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt senaste med en remissvexel å msmark silver 4826: 94 har
riktigt ingått och afvaktar jag med anledning af deri
gjorda löfter ditt nästa jemte slutredovisning för priori-
teterna. –

Härhos en vexel å Hagemann Sr RbSilver Rubel 2svårtytt 000 hvilken Du
ville försälja samt för utfallande valuta jemte
ett tillskott af ca 265 msmark silver inköpa 3 000 Rbl.rubel hvilka
Du med måndagens post ville öfversända till Ha-
gemann. – Om deras användning nästkommande
onsdag & thorsdag har härifrån bref till A. H. derhänsvårtytt
afgått. –

Har banken ännu icke erhållit underrättelse om
J. A. Reid? Bra vore att få veta något om
karlen innan man inlåter sig med honom. –

Den af Dig begärda vexeln för N. A. B.Nokia Aktiebolag skall
med nästa post öfversändas. För ögonblicket
hafva vi kontanter tillräckligt så länge jag
låter mina fordringar innestå, hvilket böra måste
ske till Senaten utlåtit sig om stora lånet. –

Helsningar! Din hängifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil