12.4.1863 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Käraste!

Tack igen för brevet som kom först igår. – Gud vare tack för din hälsa, verksamhet – och ditt manliga mod! Allt detta finns inte så ofta nuförtiden! – Jag är Dig skyldig ett och annat svar: beträffande sommarresan är jag gärna överensfr med Dig, – bara det inte kommer hinder utifrån, om inte chefsbyte, penningbrist och – toalettbrist inträffar. Det kan bli en mödosam sommar för mig – i värsta fall – men det är bara en möjlighet. Om det redan är säkert att Du måste tillbringa – största delen – av sommaren där så skulle jag nog ha lust att tillbringa ett par tre, kanske till och med fyra, veckor med Dig och denna lust är svårt att besegra – även i Din lägenhet (för att inte måste betala en extra hyra!). I så fall måste jag foga mig i de vanliga obekvämligheterna. (Har Du uppassning?) – Jag skulle inte ha tid eller lust till en reguljär brunnskurs. Också badandet vore betingat av omständigheterna, – jag är ju, hänvisad till mig själv, nästan hjälplös när det kommer till att klä av och på mig. Det vore bekvämt att hyra en lägenhet i Brunnsparken, men onödigt, om det inte är så att Du har lust till det eller att Du behöver en lägenhet. Med ånga kan man ju fara ofta och billigt! – Hur blir det med Milis affärer – badandet, gymnastiken etcetera? Åkandet etcetera – –? Återstår frågan om vi tillbringar i Brunnsparkslokalen största delen av dagen, och om vi äter där – eller hur, – också beträffande våra damer? Du märker hur allting, åtminstone när det gäller mig, måste förbli svävande. Samtidigt målar jag denna tid i rosfärger – tyvärr med oron att jag inte kommer att se Milis och Au–s rosor där. –?

Nu – käraste – skriv öppet – alltid som solen, om allt. Tänk inte på försakelser eller utgifter från din sida för min skull. Snarast kommer jag också ta hand om Mili. Tack för den gamla Jam–. Den är väl inte äkta, – men ändå tre gånger bättre än det som man får här. Hur mycket?fr Igår firade jag din soaré med den. Om jag är nyfiken –?!– Där har Du tillfälle och skyldighet att berätta! Här är allt si och så.

Hälsa vår rara Mili – Gud bevare Er båda och give Er allt gott!

Pappa

P.S. Som sig bör. Jag har just hört att jag inte har varit medveten om angelägenheternafr beträffande Mili. Det som har förutsatts här måste alltså ge vika för bättre nyheter. Mili kommer alltså hem – och det redan i juni. Desto bättre! Jag är nöjd med allt gott. I vilket fall som helst skulle jag kunna vara där först i juli. – Nu – farväl, min härliga diplomat in spe! –

Låt Dina planer inte styras av mina tänkbara!

Hälsa den noble – det vill säga din ädla och aktade granne Ldr!

Hur är det med den gamle vännen L–ld? –

Hur är det med statistiken – –

Finsk text

Rakkahin!

Kiitos taas kirjeestä, joka tuli vasta eilen. – Jumalalle kiitos terveydestäsi, toiminnastasi – ja miehekkäästä rohkeudestasi! Kaikki tällainen on nykyään harvinaista herkkua! – Olen Sinulle muutamankin vastauksen velkaa: mitä tulee kesämatkaan, olen mieluusti kanssasi samoilla linjoilla – mikäli vain ei tule ulkoisia esteitä, päällikönvaihtoa, rahapulaa ja – vaatepulaa. Siitä voisi tulla minulle rasittava kesä – pahimmassa tapauksessa – mutta se on vain yksi mahdollisuuksista. Jos on jo varmaa, että Sinun on vietettävä tämä kesä siellä – suurimmaksi osaksi – minulla olisi kyllä vaikeasti voitettava halu saada viettää kanssasi pari, kolme tai jopa neljä viikkoa – jopa asunnossasi (jotta en joutuisi maksamaan kallista ylimääräistä vuokraa!). Minun pitäisi sitten sopeutua niihin tavanomaisiin epämukavuuksiin. (Onko Sinulla palvelusväkeä?) – Tavanomaiseen lähdevesikuuriin minulla ei olisi sen enempää aikaa kuin suurta haluakaan. Myös kylpeminen olisi olosuhteiden rajoittamaa – minähän olen itseni varaan jätettynä riisuutumisessa ja pukeutumisessa – lähes avuton. Asunnon vuokraaminen Kaivopuistosta olisi mukavaa mutta tarpeetonta, jos Sinulla ei joka tapauksessa ole siihen halua tai tarvetta. Höyrylaivahan kulkee usein ja huokealla! – Kuinka käy Milin tekemisten – kylpeminen, voimistelu jne.? Matkustaminen jne.? – Olisiko mahdollista viettää enin osa päivästä Kaivopuiston asunnossa, syödä siellä – vai miten – myös naisväkemme osalta? Huomaathan, kuinka kaikki, ainakin omalta osaltani, on epämääräistä. Maalaan kuitenkin samanaikaisesti tämän ajan ruusunpunaisin värein – valitettavasti peläten, etten näe siellä Milin ja A–u:n ruusuja. –?

Nyt – rakkahin – kirjoita avoimesti – kuten tapasi aina on, kaikesta. Älä ajattele mitään kieltäymyksiä ja kustannuksia omalta osaltasi äläkä minun vuokseni. Huolehdin pikimmiten myös Milistä. Kiitos siitä vanhasta Jam –. Se ei tosin ole aito – mutta kolme kertaa parempi kuitenkin kuin mitä täältä löytää. Kuinka paljon? Vietin eilen iltamiasi se ylläni. Olenkohan utelias –?! Siinä Sinulla on tilaisuus ja velvollisuus selittää! Täällä kaikki niin ja näin.

Terveisiä Mili-kullallemme – Jumala teitä kumpaakin varjelkoon ja antakoon /suokoon teille kaikkea hyvää!

Isä

P.S. Kuten pitääkin. Kuulin juuri, etten ole ollut ajan tasalla Milin asioiden suhteen. Sen, mitä täällä on pidetty varmana, on siis väistyttävä parempien uutisten tieltä. Mili tulisi siis kotiin – jo kesäkuussa. Sitä parempi! Olen tyytyväinen kaikkeen hyvään. Voisin joka tapauksessa olla siellä vasta heinäkuussa. – Nyt – voi hyvin, oivallinen tuleva diplomaattini!

Älä sido omia suunnitelmiasi minun mahdollisiini!

Terveisiä ylhäiselle – eli jalolle ja kunnianarvoiselle naapurillesi Ldr:lle!

Mitä vanhalle ystävälle L–ld:lle kuuluu?

Kuinka sen tilaston laita –

Original (transkription)

Liebster!

Wieder Dank für den Brief, welcher
erst gestern ankam. – Gott sei Dank für
deine Gesundheit, Wirksamkeit – und
deinen männlichen Muth! Solches
Alles ist in neuester Zeit nicht oft zu
finden! – Ich bin Dir manche Antwort
schuldig: In Betreff der Sommerreise bin
ich gerne d’accord mit Dir, – wenn nur
nicht Hinderniße von Außen kommen,
Chefstausch, Geldmangel und – Toiletten-
mangel eintritt. Es könnte für mich ein
mühevoller Sommer werden – im schlimm-
sten Falle – was noch nur Möglichkeit.
Wenn es schon gewiß ist, daß Du die-
sen Sommer – größtentheils – dort zu-
bringen mußt, hätte ich wohl eine schwer –
zu überwältigende Lust, ein Paar, drei
oder gar vier Wochen mit Dir zu haben –
sogar in Deiner Wohnung, (um nicht
eine theure extra-miethe zu zahlen!)
Ich müßte mich denn in die gewöhnlichen
Unbeqwemlichkeiten fügen. (Hast Du
Bedienung?) – Für eine regelmäßige
Brunnenkur würde ich weder Zeit noch
große Lust mitbringen können. Auch
das Baden wäre von Umständen be-
dingt, – ich bin ja, mir selbst überlaßen,
beim Aus- und Ankleiden – fast hülflos.

|2|

Eine Wohnung im Brunnenpark zu
miethen, wäre beqwem, aber über-
flüßig, wenn Dutillagt nicht auf jedem Fall Lust
hast oder brauchst. Per Dampf geht es
ja oft und wohlfeil! – Wie wird es
wohl mit Mili’s Affären – Baden, Gymn.Gymnastik
etc.? Fahren etc. – –? Wäre die Frage,
im Br. Lokal dem größten Theil des Ta-
ges zuzubringen, da zu eßen – oder
wie, – auch in Betreff unserer Dame?
Du siehst wie alles, wenigstens
bei mir, schwebend sein muß. Indeßen,
male ich mir diese campagne mit Ro-
senfarben – leider mit der Furcht, Milis
und Ausvårtytt-s Rosen nicht datillagt zu sehen. –?
Nun – liebster – schreibe offen – ut
solis semper, über alles. Denke an
keine Entsagungen und Kosten dei-
nerseits und meinetwegen. Auch
für Mili werde ich baldigst sorgen.
Danke für den alten Jam–. Der
ist wohl nicht echt, – aber doch dreimal
beßer als hier zu finden. Combien? Ich
habe gestern damit deine Soirée gefeiert.
Ob ich neugierig bin –?!– Da hast
Du Gelegenheit und Verplichtung
zu erzählen! Hier Alles lala.

Grüße unsere paie Mili – Gott erhalte
Euch Beide und gebe Euch Alles Gute!

P.–

|3|

P. S. Wie sichs gebührt. Ich höre eben
daß ich in Betreff Milis nicht au courant
des affaires gewesen. Was also hier voraus-
gesetzt gewesen, muß wohl denn beßere
Nachrichten weichen. Also Mili würde nach
Hause kommen – schon im Junius. Desto beßer!
Ich bin mit allem Guten zufrieden. Ich
würde auf jedem Fall erst im Julij da
sein können. – Nun – lebewohl, mein
herrlicher Diplomat in spe! –

Binde deine Pläne ja nicht an meine
möglichen!

Grüße deinen nobelnsvårtytt – d. h. deinen
edeln und geachteten Nachbar Ldr!

Wie ist es mit dem alten Freunde
L-ld? –

Wie mit der Statisik – –

Dokumentet i faksimil