10.6.1869 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Då jag anlände till Tavastehus var klockan 12 på natten. Postiljonen hade varit der med ditt bref, men icke qvarlemnat det på hotellet. Jag fick dock strax ett bud till honom och erhöll sålunda ditt bref ännu samma natt. Hjertlig tack derför! På en resa är det så obeskrifligt kärkommet att genom ett sådant bref få emottaga liksom en varm flägt från hemmet. Jag tänker mig nu huru du tillbringar tiden i ro på tu man hand med vår präktiga lilla Cely – Gud gifve blott att intet ledsamt må tillstöta!

Vid Haga bro kommo Robert och Torsten ombord. Sedan ha vi kamperat på Laukko. Ju mer man betraktar detta Laukko, desto mera måste man bli intagen deraf. Och dess värde är också utan tvifvel högre än de 600 000 mark, under hvilka Hallonblad|2| icke vill låta det gå. Men det oaktadt har Torsten, efter det de grundligaste beräkningar blifvit gjorda, beslutit att icke gå högre än 500 000 mark, och derföre är det således nu en afgjord sak, att han icke blir egare till Laukko. Meddela detta åt Jenny.

För att kunna anställa ytterligare jemförelser och kalkyler före Notsjö auktionen, ha vi nu beslutit att imorgon skutta af till Laitiala; – det kunde ju hända att Torsten skulle taga det heldre än Notsjö. Jag ändrar derföre min reseplan sålunda att jag från Laitiala far till Björneborg (i vagn) och derifrån kommer den 7de till TforsTammerfors der jag då först gör revisionen. Detta är visserligen omvägar för mig, men jag gör den gerna för Torstens skuld. Du kan derföre säga Jenny, att hon kommer till HforsHelsingfors d. 14 eller 15de.

Och nu farväl, ty tiden är knapp. Helsa alla – och omfamna lilla Cely Jag kramar dig i tankarna, – och om några dagar har du åter bref från

Din egen

Leo.

Skicka ditt nästa bref (d. 12te) till ThusTavastehus, Nordins hotel, i st.stället för TforsTammerfors. Det följande brefvet deremot torde du sända till TforsTammerfors.

|1|

P. S.Post Scriptum Min chäs lånade jag åt Svensken Krusenstjerna, derföre kommer den från Åbo hem med ångbåt.

Finsk text

Rakas ystävä!

Kun saavuin Hämeenlinnaan, kello oli 12 yöllä. Postiljooni oli käynyt siellä kirjeinesi mutta ei jättänyt sitä hotelliin. Sain kuitenkin lähetetyksi heti hänelle viestin, ja sain näin kirjeesi vielä samana yönä. Sydämellinen kiitos siitä! Matkalla on niin sanoin kuvaamattoman kaivattua saada sellaisen kirjeen välityksellä ikään kuin lämmin tuulahdus kotoa. Mietin nyt, kuinka vietät aikaa kaikessa rauhassa kahdestaan reippaan pikku Celymme kanssa – Luoja suokoon, ettei vain satu mitään ikävää!

Hagan sillalla Robert ja Torsten nousivat laivaan. Sitten olemme majailleet Laukossa. Mitä kauemmin tätä Laukkoa katselee, sitä enemmän siitä lumoutuu. Ja sen arvo on kiistatta paljon korkeampi kuin 600 000 markkaa, jonka alle Hallonblad ei suostu luopumaan siitä. Mutta siitä huolimatta Torsten on mitä perusteellisimpien laskelmien jälkeen päättänyt, ettei tarjoa siitä 500 000 markkaa enempää, ja näin ollen se asia on selvä, että hänestä ei tule Laukon omistajaa. Kerro tästä Jennylle.

Jotta voisimme tehdä lisää vertailuja ja laskelmia ennen Nuutajärven huutokauppaa, olemme nyt päättäneet häipyä huomenna Laitialaan; – voisihan käydä niinkin, että Torsten ottaisi mieluummin sen kuin Nuutajärven. Muutan siksi matkasuunnitelmiani siten, että matkustan Laitialasta Poriin (vaunuilla) ja tulen sieltä 7. päivänä Tampereelle, ja teen tilintarkastuksen vasta siellä. Siitä tosin tulee minulle ylimääräinen lenkki, mutta teen sen mieluusti Torstenin vuoksi. Voit siksi pyytää Jennyä tulemaan Helsinkiin 14. tai 15. päivänä.

Ja hyvästi nyt, sillä aikaa on vähän. Terveisiä kaikille – ja halaus pikku Celylle. Minä halaan sinua ajatuksissani, – ja muutaman päivän kuluttua saat taas kirjeen.

Sinun oma

Leo.

Lähetä seuraava kirjeesi (12. päivänä) Hämeenlinnaan, Nordinin hotelliin, Tampereen sijasta. Sitä seuraavan kirjeen voi sen sijaan lähettää Tampereelle.

Post Scriptum. Lainasin kiesini ruotsalaiselle Krusenstjernalle, ja siksi ne saapuvat Turusta kotiin höyrylaivalla.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Då jag anlände till Tavastehus
var klockan 12 på natten. Postiljonen
hade varit der med ditt bref, men icke
qvarlemnat det på hotellet. Jag fick
dock strax ett bud till honom och erhöll
sålunda ditt bref ännu samma natt. Hjertlig
tack derför! På en resa är det så obeskrifligt
kärkommet att genom ett sådant bref
få emottaga liksom en varm flägt från
hemmet. Jag tänker mig nu huru du
tillbringar tiden i ro på tu man hand
med vår präktiga lilla Cely – Gud gifve
blott att intet ledsamt må tillstöta!

Vid Haga bro kommo Robert och Torsten
ombord. Sedan ha vi kamperat på Laukko.
Ju mer man betraktar detta Laukko, desto
mera måste man bli intagen deraf. Och
dess värde är också utan tvifvel högre än
de 600 000 mark, under hvilka Hallonblad
|2| icke vill låta det gå. Men det oaktadt
har Torsten, efter det de grundligaste beräkningar
blifvit gjorda, beslutit att icke gå högre
än 500 000 mark, och derföre är det så-
ledes nu en afgjord sak, att han icke
blir egare till Laukko. Meddela detta åt Jenny.

För att kunna anställa ytterligare jem-
förelser och kalkyler före Notsjö auktio-
nen, ha vi nu beslutit att imorgon skutta
af till Laitiala; – det kunde ju hända
att Torsten skulle taga det heldre än Notsjö.
Jag ändrar derföre min reseplan sålunda
att jag från Laitiala far till Björneborg
(i vagn) och derifrån kommer den 7de till
TforsTammerfors der jag då först gör revisionen.
Detta är visserligen omvägar för mig, men
jag gör den gerna för Torstens skuld. Du
kan derföre säga Jenny, att hon kommer
till HforsHelsingfors d. 14 eller 15de.

Och nu farväl, ty tiden är knapp.
Helsa alla – och omfamna lilla Cely
Jag kramar dig i tankarna, – och om
några dagar har du åter bref från

Din egen

Leo.

Skicka ditt nästa bref (d. 12te) till ThusTavastehus, Nordins hotel,
i st.stället för TforsTammerfors. Det följande brefvet deremot torde du sända
till TforsTammerfors.

|1|

P. S.Post Scriptum Min chäs lånade jag åt Svensken Krusenstjerna, derföre
kommer den från Åbo hem med ångbåt.

Dokumentet i faksimil