10.11.1869 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade Alexandra!

Ditt bref af gårdagen beredde mig ett angenämt uppvaknande idag på morgonen och jag skynda nu att genast tacka dig hjertligen derför. Tyvärr innehöll det dock ledsammare underrättelser än jag hade väntat. När Ossenius kom hem med den fatala notisen att ni kommit en minut för sent till Järvelä, blef jag till den grad ledsen öfver din otur, att jag hade gifvit jag vet ej hvad, för att reparera saken. När jag dertill besinnade att du hade begifvit dig åstad på dressin, utan att medtaga fällen, blef jag så orolig att jag hvarken kunde arbeta eller läsa, utan gick af och an, ut och in. Och dock fick jag nu först genom ditt bref erfara hela den otur som förföljt dig på den fatala resan. Måtte jag vid min hemkomst finna ditt öga friskt och klart –|2| – och att förkylningen icke haft menliga följder! Finge jag nu följa min önskan så vore jag imorgon på Botby, – men jag inser mer än väl riktigheten af ditt råd att heldre återvända nu till Laitiala och slutföra anordningarne der, än att efter någon tid åter nödgas resa dit.

Min resa hit var också förenad med en och annan otur, hvarom jag får berätta närmare muntligen, – men att den icke var riktigt angenäm finner du redan deraf, att jag tillryggalade den sista milen på en usel häckkärra som jag fick låna från ett torp vid vägen.

Här åter inträffade det obehagliga, att Törngren och Idestam icke kommo igår, såsom beramadt var, tillföljd af något missförstånd. Vi arbetade igår på tumanhand med Sucksdorff. Idag|3| middagstiden anlände Törngren, men Idestam icke. Han telegraferade sedan och bad att jag ovilkorligen skulle vara i HforsHelsingfors nästa fredag. Jag svarade derpå att det var omöjligt emedan jag måste tillbaka till Laitiala, men att jag om söndagen kunde vara i HforsHelsingfors. Härpå emottog jag ett ytterligare telegram deri han ber mig föralldel egna söndagen åt honom. Jag kan således icke stanna vid Malm såsom jag hade önskat, utan måste be dig om måndag e. m.eftermiddag skicka till Malm efter mig.

Jag är till den grad led vid detta resande och flackande, att jag på länge, länge icke skulle vilja förnya det. Måtte vi nu få vara en tid riktigt i fred på vårt trefliga Botby! – Godt var det att få höra att lilla Cely mår bra. Jag har alltsen i förrgår oupphörligt haft i mina öron hennes älskliga lilla|4| visa och isynnerhet slutrefrängen ”glad vill Cely vara”. Omfamnen henne rätt innerligt från hennes trötta pappa.

Imorgon bittida far jag tillbaka till Laitiala. Till Boye har jag skrifvit angående smöret, men befarar att det icke kan komma fram förrän om fredag eller lördag. Hvarföre Björkenheim icke svarat, kan jag sannerligen ej begripa. Han måtte icke ha fått brefvet.

Alba och hennes barn må f. n.för närvarande temligen bra. Dock ser man på henne att hon lidit mycket detta år.

Här är nu passabelt slädföre. Lemna närlagda lapp till Jernström.

Längtande att snart åter få omfamna dig min egen rara pia tecknar jag din egen

Leo.

P. S.Post Scriptum Jag bilägger brefvet från Lindberg.

Finsk text

Rakas Alexandra!

Tänä aamuna oli mukava herätä, kun sain eilisen kirjeesi, ja kiiruhdan nyt heti esittämään sinulle siitä sydämelliset kiitokset. Ikävä kyllä siinä oli kutenkin ikävämpiä uutisia kuin olin odottanut. Kun Ossenius palasi kertomaan kohtalokkaan uutisen, että olitte saapuneet Järvelään minuutin liian myöhään, pahoitin mieleni epäonnestasi siinä määrin, etten tiedä mitä olisin antanut korjatakseni asian. Kun vielä mietin, että olit lähtenyt liikkeelle resiinalla ottamatta vällyjä mukaan, huolestuin niin, etten pystynyt työskentelemään enkä lukemaan vaan käyskentelin sinne tänne, sisään ja ulos. Ja kuitenkin vasta nyt sain kirjeestäsi kuulla kaikesta epäonnesta, joka sinua oli vainonnut kohtalokkaalla matkallasi. Kunpa silmäsi olisi kotiin palatessani terve ja kirkas – – ja kunpa vilustumisesta ei seuraisi mitään vahingollista! Jos voisin nyt seurata toivettani, olisin huomenna Puotilassa, – mutta tajuan paremmin kuin hyvin, että olet oikeassa neuvoessasi, että on parempi palata nyt Laitialaan saattamaan sikäläiset järjestelyt päätökseen kuin joutua matkustamaan sinne uudelleen jonkin ajan kuluttua.

Minullakin oli tänne tullessani jos jonkinlaista epäonnea, josta kerron tarkemmin suullisesti, – mutta se, ettei se sujunut kovin miellyttävästi, käy ilmi jo siitä, että taitoimme viimeisen peninkulman surkeilla häkkikärryillä, jotka minun piti lainata tien varrella sijaitsevasta torpasta.

Täällä sitten tapahtui sellainen ikävä juttu, etteivät Törngren ja Idestam tulleetkaan eilen, kuten oli suunniteltu, jonkin väärinkäsityksen takia. Työskentelimme eilen kahdestaan Sucksdorffin kanssa. Tänään päivällisen aikaan saapui Törngren, mutta Idestam ei. Hän lähetti sitten sähkeen ja pyysi minua ehdottomasti olemaan Helsingissä ensi perjantaina. Vastasin siihen, että se oli mahdotonta, koska minun oli palattava Laitialaan mutta että voisin olla Helsingissä sunnuntaina. Vastaukseksi siihen sain vielä yhden sähkeen, jossa hän pyytää minua joka tapauksessa varaamaan sunnuntain hänelle. Näin ollen en voi jäädä Malmille niin kuin olin toivonut, vaan minun on pyydettävä sinua lähettämään maanantaina iltapäivällä joku Malmille hakemaan minua.

Olen siinä määrin kyllästynyt tähän matkusteluun ja haahuiluun, etten pitkään aikaan tahdo ottaa sitä uusiksi. Kunpa nyt saisimme olla jonkin aikaa oikein rauhassa mukavassa Puotilassamme! – Oli mukava kuulla, että pikku Cely voi hyvin. Korvissani on toissa päivästä asti lakkaamatta soinut hänen ihana pikku laulunsa ja erityisesti lopun kertosäe ”iloinen tahtoo Cely olla”. Halaa häntä koko sydämestäsi väsyneen isin puolesta.

Huomisaamuna matkustan takaisin Laitialaan. Olen kirjoittanut Boyelle voista mutta pelkään, että se ehtii tulla vasta perjantaiksi tai lauantaiksi. En totisesti voi käsittää, miksei Björkenheim ole vastannut. Ehkä hän ei ole saanut kirjettä.

Alba ja hänen lapsensa voivat nyt aika hyvin. Hänestä kuitenkin näkee, että hän on kärsinyt paljon tänä vuonna.

Täällä on nyt kohtalainen rekikeli. Vie oheinen lappu Jernströmille.

Ikävöiden päästä taas pian halaamaan sinua, oma rakas tyttöseni, sinulle kirjoittaa sinun oma

Leo.

Post Scriptum. Liitän mukaan Lindbergiltä tulleen kirjeen.

Original (transkription)

|1|

Min älskade Alexandra!

Ditt bref af gårdagen beredde
mig ett angenämt uppvaknande idag
på morgonen och jag skynda nu att
genast tacka dig hjertligen derför. Ty-
värr innehöll det dock ledsammare
underrättelser än jag hade väntat. När
Ossenius kom hem med den fatala no-
tisen att ni kommit en minut för sent
till Järvelä, blef jag till den grad ledsen
öfver din otur, att jag hade gifvit jag vet
ej hvad, för att reparera saken. När jag
dertill besinnade att du hade begifvit
dig åstad på dressin, utan att attstruket med-
taga fällen, blef jag så orolig att jag
hvarken kunde arbeta eller läsa, utan
gick af och an, ut och in. Och dock
fick jag nu först genom ditt bref erfara
hela den otur som förföljt dig på den
fatala resan. Måtte jag vid min hem-
komst finna ditt öga friskt och klart –
|2| – och att förkylningen icke haft menliga
följder! Finge jag nu följa min önskan
så vore jag imorgon på Botby, –
men jag inser mer än väl riktigheten
af ditt råd att heldre återvända nu
till Laitiala och slutföra anordningarne
der, än att efter någon tid åter nödgas
resa dit.

Min resa hit var också förenad
med en och annan otur, hvarom jag får
berätta närmare muntligen, – men att
den icke var riktigt angenäm finner
du redan deraf, att jag tillryggalade
den sista milen på en usel häckkärra
som jag fick låna från ett torp vid
vägen.

Här åter inträffade det obehagliga,
att Törngren och Idestam icke kommo
igår, såsom beramadt var, tillföljd
af något missförstånd. Vi arbetade igår
på tumanhand med Sucksdorff. Idag
|3| middagstiden anlände Törngren, men
Idestam icke. Han telegraferade sedan
och bad att jag ovilkorligen skulle vara
i HforsHelsingfors nästa fredag. Jag svarade derpå
att det var omöjligt emedan jag måste
tillbaka till Laitiala, men att jag om
söndagen kunde vara i HforsHelsingfors. Härpå
emottog jag ett ytterligare telegram deri
han ber mig föralldel egna söndagen
åt honom. Jag kan således icke stanna
vid Malm såsom jag hade önskat,
utan måste be dig om måndag e. m.eftermiddag
skicka till Malm efter mig.

Jag är till den grad led vid detta resande
och flackande, att jag på länge, länge
icke skulle vilja förnya det. Måtte
vi nu få vara en tid riktigt i fred
på vårt trefliga Botby! – Godt var
det att få höra att lilla Cely mår bra.
Jag har alltsen i förrgår oupphörligt
haft i mina öron hennes älskliga lilla
|4| visa och isynnerhet slutrefrängen
”glad vill Cely vara”. Omfamnen henne
rätt innerligt från hennes trötta pappa.

Imorgon bittida far jag tillbaka
till Laitiala. Till Boye har jag skrif-
vit angående smöret, men befarar
att det icke kan komma fram
förrän om fredag eller lördag. Hvar-
före Björkenheim icke svarat, kan
jag sannerligen ej begripa. Han måtte
icke ha fått brefvet.

Alba och hennes barn må f. n.för närvarande
temligen bra. Dock ser man på henne
att hon lidit mycket detta år.

Här är nu passabelt slädföre.
Lemna närlagda lapp till Jernström.

Längtande att snart åter få om-
famna dig min egen rara pia
tecknar jag din egen

Leo.

P. S.Post Scriptum
Jag bilägger brefvet från Lindberg.

Dokumentet i faksimil