15.10.1864 Felix Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Liebster Leo!

Så otillfredsställande mitt sista bref ock var, nödgas jag nu befara, att detta ytterliga hastverk blir det i ännu högre grad. – Men – ursäkta brådskan och de ständiga oförutsedda hindren att vara intressantare! –

Pelsen, för hvars förvarande Tit.Titulus Toth tog hela 5. mark, afgår i morgon med Viktoria, der ej naturhinder möta. – Deremot har jag ej ännu kunnat få ut hvad å Din exp.-lösenexpeditionslösen influtit, ty Cantell slarfven har varit pank, såsom vanligt. – Såvidt jag erfarit, lärer behållningen af det härtills in-

|2|

flutna föga öfverstiga 15. rub. srrubel silver och det utstående, om hvars förtecknande jag hoppas få anlita Adde, utgöra några och 20. rubel. – Ditt eller rättare Dina protokoll bero ännu på justering, – hvadan renskr.-kostnadenrenskrivningskostnaden för dem omöjlig att närmare bestämma. –

Hofrätten har på senare tider haft mer arbete, än nånsin förr, hvarföre vi ock redan hela denna vecka laborerat åt två Divisioner, lika fördelade som i våras. – måtte bara krafterna förslå! – Messlingen grasserar bland stadens barn och ungdom; – de våra, Gudi lof! ännu friska.

Måtte Eder alla väl gå! – Härnäst mera om det ena och andra – af Din egen

X.

P.S. – Somliga af Dina nun-geldenärer påstå äfven Dig ännu vara dem dylika skyldig. –? –

Finsk text

Rakkain Leo!

Niin epätyydyttävä kuin viime kirjeeni olikin, minun täytyy nyt pelätä, että tästä äärimmäisestä hutiloinnista tulee sitä vieläkin enemmän. – Mutta anteeksi kiire ja se että jatkuvien, odottamattomien kiireiden vuoksi en voi tarjota kiinnostavampaa!

Turkki, jonka säilyttämisestä herra Toth otti kokonaiset 5 markkaa, lähtee huomenna Viktorialla, ellei luonto aseta esteitä väliin. – Sitä vastoin en ole voinut saada ulos sitä, mitä sinun toimituskirjojesi lunastuksesta on tullut, sillä hulttio Cantell on, kuten tavallista, rahaton. – Sikäli kuin tiedän, niin tuotot eivät tähän asti ole nousseet juurikaan yli 15 hopearuplaan ja vielä saamatta olevat, joiden kirjaamisessa saan turvautua Addeen, tekevät lisäksi jonkin verran yli 20 ruplaa. Sinun pöytäkirjasi ovat vielä tarkistettavana – joten puhtaaksikirjoituskuluista ei vielä voi sanoa tarkemmin.

Hovioikeudella on viime aikoina ollut enemmän töitä kuin koskaan aikaisemmin ja siksi olemme jo koko tämän viikon työskennelleet kahdessa osastossa, samalla tavoin jaettuina kuin keväälläkin – kunpa vain voimat riittäisivät! Tuhkarokko riehuu kaupungin lasten ja nuorten parissa – meidän ovat luojankiitos olleet terveitä!

Käyköön teillä kaikki hyvin. Seuraavalla kerralla enemmän niitä näitä.

Sinun oma

X

P.S. Jotkut sinun velallisesi väittävät myös sinulla olevan heille edelleen vastaavia velkoja?

Original (transkription)

|1|

Liebster Leo!

Så otillfredsställande mitt sista bref ock
var, nödgas jag nu befara, att detta
ytterliga hastverk blir det i ännu hö-
gre grad. – Men – ursäkta brådskan
och de ständiga oförutsedda hindren
att vara intressantare! –

Pelsen, för hvars förvarande Tit.Titulus
Toth tog hela 5. mark, afgår i mor-
gon med Viktoria, der ej naturhinder
möta. – Deremot har jag ej ännu kun-
nat få ut hvad å Din exp.-lösenexpeditionslösen in-
flutit, ty Cantell slarfven har varit pank,
såsom vanligt. – Såvidt jag erfarit, lä-
rer behållningen af det härtills in-

|2|

flutna föga öfverstiga 15. rub. srrubel silver och det
utstående, om hvars förtecknande jag hop-
pas få anlita Adde, utgöra några och
20. rubel. – Ditt eller rättare Dina proto-
koll bero ännu på justering, – hvadan
renskr.-kostnadenrenskrivningskostnaden för dem omöjlig att
närmare bestämma. –

Hofrätten har på senare tider haft mer
arbete, än nånsin förr, hvarföre vi ock
redan hela denna vecka laborerat
åt två Divisioner, lika fördelade som
i våras. – måtte bara krafterna för-
slå! – Messlingen grasserar bland
stadens barn och ungdom; – de våra,
Gudi lof! ännu friska.

Måtte Eder alla väl gå! – Härnäst mera
om det ena och andra – af Din egen

X.

P.S. – Somliga af Dina nun-geldenärer påstå äfven Dig ännu vara dem
dylika skyldig. – ? –

Dokumentet i faksimil