30.6.1871 A. O. Wallenberg–LM

Svensk text

|1|

Herr Bankdirektören L. Mechelin

Helsingfors

Med allra största nöje går jag tillhanda i de upplysningar som erfordras och tror mig för tillfället bäst motsvara Edra önskningar genom att tillsända Eder hvad jag nu för ögonblicket kan erinra mig lända till öfversigt af utvecklingen af denna fråga hos oss.

Ett paket har blifvit lemnat till kapten på Wiborg. Jag har addresserat det till ”Walordningskomiteen”, hvilken utanskrift torde befria tullherrarna från bekymmer att möjligen skrifterna skulle vara af mera känbarsvårtytt natur.

Med utmärkt högaktning

A O Wallenberg

Är det sända ej tillfyllest så upgif hvad som behagas.

Finsk text

Herra pankinjohtaja L. Mechelin, Helsinki

Autan hyvin mielelläni tarvittavien tietojen hankkimisessa, ja tässä tilanteessa uskon vastaavani toiveisiinne parhaiten lähettämällä teille sen, mitä juuri nyt kykenen muistamaan, katsauksen tämän kysymyksen kehityksestä meillä.

Paketti on luovutettu Wiborg-laivan kapteenille. Olen osoittanut sen ”Vaalijärjestystoimikunnalle”, minkä päällekirjoituksen pitäisi vapauttaa tulliherrat huolista, että kirjoitukset voisivat olla luonteeltaan luvattomia.

Suurella kunnioituksella

A O Wallenberg

Ellei lähettämäni ole kylliksi, niin kertokaa mitä kaipaisitte.

Original (transkription)

|1|

Herr Bankdirektören
L. Mechelin

Helsingfors

Med allra största nöje går jag
tillhanda i de upplysningar som erfordras
och tror mig för tillfället bäst motsvara
Edra önskningar genom att tillsända Eder
hvad jag nu för ögonblicket kan erinra
mig lända till öfversigt af utvecklingen
af denna fråga hos oss.

Ett paket har blifvit lemnat till
kapten på Wiborg. Jag har addresserat
det till ”Walordningskomiteen”, hvilken
utanskrift torde befria tullherrarna
från bekymmer att möjligen skrifterna
skulle vara af mera känbarsvårtytt natur.

Med utmärkt högaktning

A O Wallenberg

Är det sända ej tillfyllest
så upgif hvad som behagas.

Dokumentet i faksimil