17.6.1862 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Det var ej någon glad sinnesstämning under hvilken jag denna gong lemnade HforsHelsingfors ...... Efter skiljsmessan från Er gick jag ännu att promenera – på Boulev. gatanBoulevardgatan: under vissa stadier af lifvet är ju menniskan mera än annars böjd för dåraktighet! – Morfeus hugsvalade mig dock slutligen i min beqväma hytt. – Mycket litet passagerare. Min enda bekanta var friherrinnan Nordenstam, med hvilken jag hade vidlyftiga samtal, – hvarvid det dock var hon som var den underhållande. Ren kl. 5 anlände man till Wiborg. Min omväg till FhamnFredrikshamn var lyckligen påfunnen: Felix reser snart utrikes; Karhusuo herrskapet, dem jag om fredagen besökte, skulle dagen derpå flytta till Saarela. Grefvinnan var mycket|2| glad öfver mitt besök .... I Wiborg måste jag bland annat bivista 9 unge mäns auskultantblusning, som var ganska pompös. För öfrigt räsonneras der, och troligen äfven i HforsHelsingfors, nästan uteslutande om de gräsliga mordbrandshistorierna från Ryssland. I sanning, aktningen för den nationen höjs icke just genom sådana åtgärder för att visa missnöjet med det bestående! .... Derjemte måste man å mensklighetens vägnar bli nedstämd öfver så vilda och usla excesser. ... Förvånande vore det om någon finsk fader under sådana förhållanden nödvändigt skulle vilja ha en rysse, låt vara furste, till måg, – – eller tvinga de sina att flytta till det landet – – derom är du väl med mig ense?

À propos: om du händelsevis vore i tillfälle att träffa Aa RkampffAugusta Rosenkampff förr än de, nästa måndag, afresa, så undvik det|3| ej, jag ber dig derom! Kanske har hon ännu erhållit något bref, kanske blefve du i tillfälle att erfara dettas innehåll och sedan meddela mig detsamma.

Om par dagar flytta vi ut till Malina, hvars restaurerade boning och yppigt grönskande lundar se så fridfulla och inbjudande ut. Arbetet, redan nu allvarligen påbegynt, skall der fortgå med energi och, jag hoppas det, framgång.

Tillhåll Lundén att emellanåt ansa och damma mina der qvarlemnade kläder.

Jag lärer ha glömt att lemna dig de circa 80 kop.kopek för Plötzenssvårtytt räkning (Pingstutfärden till Mejlans). Du kan, om du vill, kräfva dem af Torsten med hvilken jag ju ock har ”upp- och afskrifningsräkning”.

Enligt all sannolikhet bör väl midsommarfesten bli för dig så angenäm som tänkbart är, när man firar sin endast i naturens sköna tempel med kärleken till prestinna. Helsa Maria och vännerna samtliga

från din

Leo.

|4|

Du behöfver naturligtvis icke tillsända mig den nya lifspolisin utan endast låsa in den med de öfriga ”hemliga pappren”.

Finsk text

Kelpo ystävä!

Mielialani eivät tällä kertaa olleet mitenkään iloiset kun lähdin Helsingistä. Erottuani teistä menin vielä kävelemään – Bulevardille, tietyissä elämän vaiheissa sitä on enemmän kuin muulloin altis hullutuksille. Morfeus lopulta kuitenkin lopulta lohdutti mukavassa hytissäni. Hyvin vähän matkustajia. Ainoa tuttuni oli vapaaherratar Nordenstam, jonka kanssa keskustelin pitkään – kuitenkin niin että hän oli se, joka viihdytti. Jo klo 5 saavuttiin Viipuriin. Minun kiertotieni Haminaan oli onnellinen keksintö: Felix matkustaa pian ulkomaille; Karhusuon herrasväki, jonka luona vierailin perjantaina, muuttaisi seuraavana päivänä Saarelaan. Kreivitär oli hyvin iloinen käynnistäni... Viipurissa minun piti muun ohessa käydä myös 9 nuoren miehen auskultanttijuhlissa, jotka olivat sangen mahtipontiset. Muutoin siellä, kuten luultavasti Helsingissäkin, puhutaan vain Venäjän kaameista murhapolttojutuista. Kunnioitus sitä kansakunta kohtaan ei toden totta nouse, kun tällaisin toimin ilmaistaan tyytymättömyyttä pysyväistä kohtaan... Sellaisten julmien ja raakojen ääritekojen täytyy masentaa myös ihmisyyden vuoksi... Olisi outoa, jos joku suomalainen isä sellaisissa oloissa tahtoisi saada venäläisen, olkoon vaikka ruhtinaan, vävykseen... tai pakottaa perheensä muuttamaan siihen maahan, siitä kai olet samaa mieltä kanssani?

A propos. Jos sinulla sattumoisin olisi mahdollisuus tavata Augusta Rosenkampffia ennen kuin he ensi maanantaina matkustavat, niin älä jätä sitä käyttämättä, minä pyydän. Hän on kenties vielä saanut jonkin kirjeen, ja sinä voisit saada selville sen sisällön ja kertoa siitä minulle.

Parin päivän päästä muutamme Malinaan, jonka korjattu rakennus ja runsaina viheriöivät lehdot näyttävät niin houkuttelevilta ja rauhallisilta. Työ, jonka olen jo tehokkaasti aloittanut, jatkuu siellä tehokkaana ja toivoakseni menestyksellisesti. Anna Lundénin sillä välin laittaa kuntoon ja tomuttaa minun sinne jääneet vaatteeni. Olen unohtanut antaa sinulle ne noin 80 kopeekkaa Plötzeniä varten (helluntaimatka Meilahteen). Jos haluat, voit vaatia ne Torstenilta, jonka kanssa minulla on ”pano- ja ottotili”.

Sinun juhannusjuhlastasi tulee kaiken todennäköisyyden mukaan niin miellyttävä kuin vain saattaa, kun sitä vietetään vain luonnon ihanassa temppelissä, rakkaus papittarena. Terveiset Marialle ja kaikille ystäville

sinun

Leoltasi.

Sinun ei tietenkään tarvitse lähettää minulle uutta henkivakuutuskirjaa vaan ainoastaan lukita se muiden ”salaisten paperien” joukkoon.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Det var ej någon glad sinnes-
stämning under hvilken jag denna
gong lemnade HforsHelsingfors ...... Efter skiljs-
messan från Er gick jag ännu att
promenera – på Boulev. gatanBoulevardgatan: under
vissa stadier af lifvet är ju menniskan
mera än annars böjd för dåraktighet!
– Morfeus hugsvalade mig dock slut-
ligen i min beqväma hytt. – Mycket
litet passagerare. Min enda bekanta
var friherrinnan Nordenstam, med hvilken
jag hade vidlyftiga samtal, – hvarvid
det dock var hon som var den under-
hållande. Ren kl. 5 anlände man till
Wiborg. Min omväg till FhamnFredrikshamn var
lyckligen påfunnen: Felix reser snart
utrikes; Karhusuo herrskapet, dem jag
om fredagen besökte, skulle dagen derpå
flytta till Saarela. Grefvinnan var mycket
|2| glad öfver mitt besök .... I Wiborg måste
jag bland annat bivista 9 unge mäns
auskultantblusning, som var ganska
pompös. För öfrigt räsonneras der, och
troligen äfven i HforsHelsingfors, nästan uteslu-
tande om de gräsliga mordbrandshisto-
rierna från Ryssland. I sanning, aktningen
för den nationen höjs icke just genom
sådana åtgärder för att visa missnöjet
med det bestående! .... Derjemte måste
man å mensklighetens vägnar bli
nedstämd öfver så vilda och usla ex-
cesser. ... Förvånande vore det om
någon finsk fader under sådana
förhållanden nödvändigt skulle vilja
ha en rysse, låt vara furste, till måg, –
– eller tvinga de sina att flytta till
det landet – – derom är du väl med
mig ense?

À propos: om du händelsevis vore
i tillfälle att träffa Aa Rkampff förr än
de, nästa måndag, afresa, så undvik det
|3| ej, jag ber dig derom! Kanske har hon
ännu erhållit något bref, kanske
blefve du i tillfälle att erfara dettas
innehåll och sedan meddela mig det-
samma.

Om par dagar flytta vi ut till Malina,
hvars restaurerade boning och yppigt
grönskande lundar se så fridfulla
och inbjudande ut. Arbetet, redan nu
allvarligen påbegynt, skall der fortgå
med energi och, jag hoppas det, framgång.

Tillhåll Lundén att emellanåt ansa
och damma mina der qvarlemnade kläder.

Jag lärer ha glömt att lemna dig
de circa 80 kop.kopek för Plötzenssvårtytt räkning (Pingst-
utfärden till Mejlans). Du kan, om du vill,
kräfva dem af Torsten med hvilken
jag ju ock har ”upp- och afskrifningsräk-
ning”.

Enligt all sannolikhet bör väl mid-
sommarfesten bli för dig så angenäm som
tänkbart är, när man firar sin endast i
naturens sköna tempel med kärleken till
prestinna. Helsa Maria och vännerna samtliga

från din

Leo.

|4|

Du behöfver naturligtvis icke tillsända
mig den nya lifspolisin utan endast låsa
in den med de öfriga ”hemliga pappren”.

Dokumentet i faksimil