28.10.1868 Alexander Lavonius–LM

Svensk text

|1|

Värdaste Herr Magister!

På det förbindligaste får jag tacka för penningeremissen såväl till mig som till min dotter. Öfver den förstnämnde biläggas härhos för ordningens skuld sedvanligt qvittans, hvilket redan någon postdag tidigare afgått om jag icke precist då varit stadd på utflygter till Ekenäs och Westanqvarn.

Med utmärkt högaktning

A. Lavonius

Finsk text

Arvoisa Herra Maisteri!

Saan kohteliaimmin kiittää rahalähetyksistä itselleni sekä tyttärelleni. Ensiksimainitusta liitän tähän tavanmukaisen järjestyksen mukaisesti asianomaisen kuitin, joka olisi lähtenyt jo aiemmin jonain postipäivänä ellen juuri olisi ollut matkoilla Tammisaareen ja Västankvarniin.

Suuresti kunnioittaen

A. Lavonius

Original (transkription)

|1|

Värdaste Herr Magister!

På det förbindligaste får
jag tacka för penningeremissen
såväl till mig som till min
dotter. Öfver den förstnämnde
biläggas härhos för ordningens
skuld sedvanligt qvittans, hvil-
ket redan någon postdag tidi-
gare afgått om jag icke pre-
cist då varit stadd på ut-
flygter till Ekenäs och
Westanqvarn.

Med utmärkt högaktning

A. Lavonius

Dokumentet i faksimil