ca 1872 Alma Lemström–LM

Svensk text

Käre Leo!

Med min tillåtelse åkte Adu med ångbåten Ilo till prosten Smedberg i Kyrkslätt igår. Magister Smedberg, sonen, var i staden och övertalade honom att följa med på ett par dagar. Han antog att Torstens brev inte skulle kunna komma före nästa veckas onsdag då brevet inte kom igår. Jag hoppas att han inte missar någonting i Laitiala på grund av resan. Han skall vara tillbaka på lördag morgon och på eftermiddagen skall han resa till Laitiala.

Jag läste Torstens brev till honom och tycker att det finns många anledningar för Adu att ta emot platsen. Jag tror också att det skulle bli så om du också skulle övertala honom till att göra det. Han säger nämligen att det enda som lockar honom till Ryssland är den höga lönen. Men den kunde han så småningom lite reducera sina stora skulder till dig. Emellertid är han så ensam där och han kan råka i dåligt sällskap. Det är alltid en risk. Torstens stränga rättvisa och hans goda förebild när det kommer till arbetsamhet kan inte vara annat än nyttigt för honom. Emellertid kan han inte svara på Torstens brev före slutet av månaden då han måste vänta på brevet från Reval. –

Igår fick jag ett brev från tant Sofie. Hon meddelar oss att hon anländer hit på lördag kväll och att hon kommer att bo hos oss. Vi skrev till henne redan i våras och fick tillåtelse av Jenny att logera henne i Torstens rum ifall hon skulle komma. Antagligen är det sista året som vi bor ihop och därför ville vi ännu en gång ha den paja och kära tanten hos oss. Annars blir hon helt främmande för oss.

Käre Leo, det gläder oss mycket att du inte blivit sämre igen. Sedan du åkte härifrån har vi inte hört något från Er. Men nu läste jag ditt brev till Adu. (Han har gett mig fullmakt att öppna alla hans brev)

Farväl och hjärtliga hälsningar till dina kära från

din Alma.

Finsk text

Adu lähti minun luvallani eilen höyrylaiva Ilolla Kirkkonummelle rovasti Smedbergin luo. Maisteri Smedberg, poika, oli kaupungissa ja ylipuhui hänet tulemaan pariksi päiväksi mukanaan. Hän oletti että Torstenin kirje voisi tulla vasta ensi keskiviikkona, koska se ei tullut eilen. Toivon, ettei hän matkansa vuoksi menetä mitään Laitialassa, lauantaiaamuna hänen pitäisi olla takaisin ja iltapäivällä matkustaa Laitialaan.

Luin hänelle Torstenin kirjeen, ja minusta Adulla on montakin syytä ottaa paikka vastaan, uskon myös että niin se menee kun Sinäkin ylipuhut hänet, sillä hän sanoo että ainoa, mikä olisi houkutellut häntä Venäjälle on suuri palkka, jotta hän voisi vähitellen hiukan lyhentää suurta velkaansa Sinulle. Hän on kuitenkin siellä niin yksin ja voi joutua huonoon seuraan, niin että se on aina riskialtista. Torstenin voimakas oikeamielisyys ja hyvä esimerkki työteliäisyydessä eivät voisi olla muuta kuin hyödyksi hänelle. Hän ei kuitenkaan voi vastata Torstenin kirjeeseen ennen tämän kuun loppua, koska hänen on odotettava kirjettä Tallinnasta.

Sain eilen kirjeen Sofie-tädiltä, joka kertoo meille että tulee tänne lauantai-iltana ja asuu meillä. Kirjoitimme hänelle jo keväällä ja saimme Jennyltä luvan majoittaa hänet Torstenin huoneeseen, mikäli hän tulisi. Nyt on todennäköistä, että tämä on viimeinen vuosi kun asumme yhdessä, ja halusimme siksi herttaisen rakkaan tädin vielä kerran luoksemme, muuten hänestä tulee meille ventovieras.

Rakas Leo, meitä ilahdutti kovasti, ettet ole mennyt taas huonommaksi, sen jälkeen kun lähdit täältä emme ole kuulleet mitään teistä, mutta nyt luin kirjeesi Adulle. (Hän on valtuuttanut minut avaamaan kaikki kirjeensä.) Voi hyvin ja sydämelliset terveiset rakkaillesi lähettää

Sinun

Alma.

Original (transkription)

Lieber Leo!

Mit meiner Erlaubniss
fuhr Adu Gestern mit
dem Dampfboot Ilo nach
Kyrkslätt zu dem Probsten
Smedberg. Magister Smed-
berg, der Sohn, war in der
Stadt und überredete ihn
auf ein Par Tage mit ihm
zu kommen. Er vermuthe-
te dass Torstens Brief erst
nächsten Mittwoch kommen
könnte weil er nicht gestern
Morgen kam. Ich hoffe
dass er durch seine Reise
nichts versäumt in Laitiala,
|2| Sonnabend Morgen sollte er
zurück sein und den n. M.
nach Laitiala reisen.

Ich habe Torstens Brief
an ihn gelesen und finde
alle Ursache für Adu den Platztillagt Amstruket
anzunehmen, ich glaube
auch dass es dazu geht
wenn du auch ihn dazu
überredest denn er sagt
dass das einzige was ihn
nach Russland lockt wäre
eine grosse Gage um da-
mit bei wenigem seine
grosse Schuld zu dir etwas
vermindern zu können.
Indessen ist er da so alleine
und kan in schlechte Gesell-
schaften gerathen so dass es
immer riskirt ist. Torstens
strenge Gerechtigkeit und sein
gutes Beispiel in Arbeitsam-
|3| keit könnten nicht anders
als nützlich für ihn sein.
Indessen kann er nicht
Torstens Brief beantworten
vor dem Ende dieses Mo-
nats weil er den Brief aus
Reval abwarten muss. –

Ich hatte Gestern Brief von
Tante Sofie welche uns benach-
richtigt dass sie Sonnabend
Abend hier ankomt und
bei uns wohnen wird.
Wir schrieben ihr schon im
Frühjahr und erhielten von
Jenny die Erlaubniss sie
in Torstens Zimmer zu
logieren falls sie käme. Es
ist jetzt wahrscheinlich das
letzte Jahr das wir zusam-
men wohnen und wir
wollten darum doch ein-
mal die paje liebe Tante
|4| bei uns haben, sie wird
sonst ganz fremd für uns.

Lieber Leo es freute uns
sehr dass du nicht wieder
schlimmer geworden, seit
du hiervon fuhrst haben
wir nichts von Euch ge-
hört, jetzt las ich aber dei-
nen Brief an Adu. (Er
hat mir Vollmacht gegeben
alle seine Briefe zu öffnen).

Lebewohl und grüsse herzlich
deine Lieben von

deiner Alma.

Dokumentet i faksimil