ca 1860-talet Jägar-lifvet

Svensk text

|1|

Jägar-lifvet.

Jägar lifvet är så herrligt
Frallala, Frallala.
Fast för veklingen besvärligt.
Frallala, Frallala.
Inga mödor, inga sår
Jägaren till knot förmår
Frallala, Frallala, – la – la.

Samloms alla muntra gossar,
Frallala, Frallala.
Till den bål der glädjen blossar
Frallala, Frallala.
Tag och fukta din mustach,
Klunk på klunk och glas på glas
Frallala, Frallala – la – la.

Wänskapen är hög kamrater,
Frallala, Frallala,
Ty den alstrar sköna dater
Frallala, Frallala.
Uti skötet af en vän
Kan man trotsa djefvulen,
Frallala, Frallala – la – la.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Jägar-lifvet.

Jägar lifvet är så herrligt
Frallala, Frallala.
Fast för veklingen besvärligt.
Frallala, Frallala.
Inga mödor, inga sår
Jägaren till knot förmår
Frallala, Frallala, – la – la.

Samloms alla muntra gossar,
Frallala, Frallala.
Till den bål der glädjen blossar
Frallala, Frallala.
Tag och fukta din mustach,
Klunk på klunk och glas på glas
Frallala, Frallala – la – la.

Wänskapen är hög kamrater,
Frallala, Frallala,
Ty den alstrar sköna dater
Frallala, Frallala.
Uti skötet af en vän
Kan man trotsa djefvulen,
Frallala, Frallala – la – la.

Dokumentet i faksimil