1.1859 Embryoner

Svensk text

|1|

Embryoner (Jan.Januari 1859).

Moses – skådespel. (5 akter)
Baron Hagen, skådespel (3 akter)
Riddar Pehr Pehrsson till Hongala sorgespel. (4 à 5 akter).
Spelaren, tragisk episod i 2 tablåer.

Veteranen, mindre episk dikt, –
Ode till Presterna.
Sånger i ödemarken (forts.fortsättning)
Lotsens brud.

En emanciperad qvinna, novell.

Ur min dagbok – diktade teckningar ur en ynglings yttre och inre lif.

Skizzer ur folklifvet: (1. Fiolspelaren Jussi, – 2. Runosångaren Kemppä, 3. Anders och Anni.) 4 dagar på landet, improviserade berättelser ur olika lifvets sferer

L Mechelin.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Embryoner (Jan.Januari 1859).

Moses – skådespel. (5 akter)
Baron Hagen, skådespel (3 akter)
Riddar Pehr Pehrsson till Hongala sorgespel. (4 à 5 akter).tillagt
Spelaren, tragisk episod i 2 tablåer.

Veteranen, mindre episk dikt, –
Ode till Presterna.
Sånger i ödemarken (forts.fortsättning)
Lotsens brud.

En emanciperad qvinna, novell.

Ur min dagbok – diktade teckningar
ur en ynglings yttre och inre lif.

Skizzer ur folklifvet:
(1. Fiolspelaren Jussi, – 2. Runosångaren Kemppä,
3. Anders och Anni.)
4 dagar på landet, improviserade berättelser ur olika
lifvets sferer

L Mechelin.

Dokumentet i faksimil