24.7.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo,

Stor tack för brefvet af d. 22! Vid mitt afsked från Malla föreföll hennes tillstånd redan högst betänkligt. Jag förberedde också Jenny på att denna post kunde medföra ett sorgebud. Djupt har hennes bortgång likväl smärtat mig, likasom den mycket uppskakat Jenny.

Ehuru genom föregående veckans tidningar något förberedd på att det bittra hatet mellan Frankrike och Preussen snart kunde utbryta i handling, har det storartade Krigsbudet slagit mig med häpnad. – Det kännes så underligt att på en sådan tid, vid mina år, vara afdankad från krigstjenst och inpackad i Urdiala, men det skulle kännas bittert och hånfullt om man nu|2| med anledning af oroligheterna i Europa och på grund af landets goda skördar, ånyo skulle börja laborera med Finsk Militär. – Sedan jag inlåtit mig den stora och svåra affären med Notsjö, kan jag, för min familjs skull, på inga vilkor mera ingå i militärtjenst. – I alla afseenden hoppas jag också att ingen frestelse skall komma. – I hög grad intressant blir det emellertid att få se huru händelserna skola utveckla sig på stridsfältet och utom detsamma i hela Europa. Vi lefva åter i ett tidehvarf! Måtte blott vårt land få i ro inberga goda skördar!

De öfverhufvudtaget goda underrättelserna från Botby och Laitiala hafva mycket gladt mig. Äfven härifrån Notsjö|3| kan jag ej rapportera annat än om goda utsigter. – Ingenting är dåligt, (man kan ännu ej säga det ens om potäterna på Notsjö, hvilkas frostskada tyckes vara af ringa betydenhet). Det mesta är bra och utmärkt. Ogräs finnes ymnigt bland vårsädet, men detta senare är i alla fall jemnt och vackert och torde detta år, om vi förskonas för frost, likasom rågen komma att lemna bättre resultater från riorna än i fjol, om också dessas antal blir något mindre. Höskörden lofvar mera än i fjol och har härtills lyckats bra, hvilket för Notsjö är af synnerlig vigt. Den ostadiga väderleken, som efterträdt de vackra och varma dagarna, (hvilka drifvit rågen till ovanligt tidig mognad) hotar emellertid|4| att fördröja höskörden så att möjligen rågen icke kan bergas i tid, der man ej har tillgång till extra arbetsstyrka. Mitt bomärke för borgen medföljer och torde jag i sinom tid få annotera huru den begagnats. –

Fullmakt att försälja min Baerska revers bilägges likaså. – Om Du lyckas i affären, så var god och insätt penningarne på mitt kassa kreditiv och på 2 månaders depositioner.#1 à 2 000
1+1 à 3 000
1 à 4 000
Jag skrider genast till uppsägning af mina plockskulder. – 1 000 mark tillkommer H. G. Boye, som emot särskildt qvitto inbetalt denna summa och önskade få den tillbaka. – 2 000 mark skulle genast inbetalas till Civilstatens E. o. P. KassaEnke- och Pupillkassa der jag har ett stort lån.

Jenny och jag längta efter Dig och de Dina; så snart Du kan bestämma tiden, så underrätta mig och äfven Robert. – Det vore bra trefligt för mig att så se er båda här samtidigt. – Har Onkel Adolf lust att komma med så är äfven han hjertligt välkommen. – Många helsningar till alla de våra sända Jenny och Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum De mina äro, Gud ske lof, friska!

Noter

 1. #1 à 2 000
  1+1 à 3 000
  1 à 4 000

Finsk text

Rakas veljeni Leo,

Suurkiitos 22. päivän kirjeestäsi! Erotessani Mallasta hänen tilansa vaikutti jo erittäin huolestuttavalta. Valmistin Jennyäkin siihen, että tämä posti voisi tuoda suruviestin. Hänen poismenonsa on syvästi surettanut minua, samoin kuin järkyttänyt kovasti Jennyä.

Vaikka edellisen viikon sanomalehdet lukeneena olinkin jotenkin valmistautunut siihen, että katkera viha Ranskan ja Preussin välillä voisi pian puhjeta tositoimiksi, on suurisuuntainen sodanjulistus lyönyt minut ällikällä. Tuntuu niin oudolta olla tässä iässä tällaisena aikana poissa sotapalveluksesta Urjalaan vetäytyneenä, mutta tuntuisi katkeralta ja kuin pilkanteolta, jos nyt Euroopan levottomuuksien takia ja maan antaessa hyviä satoja pitäisi uudelleen alkaa tehdä työtä Suomen sotaväessä. Ryhdyttyäni Nuutajärven suureen ja hankalaan liiketoimeen, en voi enää millään ehdolla astua sotapalvelukseen perheeni takia. Toivon myös joka suhteessa, ettei houkutustakaan tule. Erittäin mielenkiintoista on kuitenkin saada nähdä, miten tapahtumat kehittyvät taistelukentällä ja sen ulkopuolella koko Euroopassa. On tämä aikaa, mitä eletään! Kunpa vain meidän maamme saisi kaikessa rauhassa korjata hyviä satoja!

Yleisesti ottaen hyvät tiedot Puotilasta ja Laitialasta ovat kovasti ilahduttaneet minua. Myöskään täältä Nuutajärveltä en voi raportoida muista kuin hyvistä näkymistä. Mikään ei ole huonoa (sitä ei voi vielä sanoa edes Nuutajärven perunasta, jonka hallavahingot näyttävät vähäisiltä). Enin osa on hyvää ja erinomaista. Rikkaruohoa on runsaasti kevätviljan seassa, mutta vilja on joka tapauksessa kaunista, ja antanee tänä vuonna rukiin lailla paremman tuloksen kuin viime vuonna, joskin jyväluvusta tulee jonkin verran pienempi. Heinäsato lupaa enemmän kuin viime vuonna ja on tähän mennessä onnistunut hyvin, millä Nuutajärvelle on erityinen merkitys. Epävakaa säätila, joka seurasi kauniita ja lämpimiä päiviä (jotka kypsyttivät rukiin epätavallisen aikaisin), uhkaa kuitenkin viivästyttää heinäsatoa, niin että ruista ei mahdollisesti voida leikata ajoissa, kun ei ole mahdollisuutta ylimääräiseen työvoimaan. Liitteenä puumerkkini takausta varten, ja saan varmaankin aikanaan tietää, miten se on käytetty.

Valtakirja Baerin velkakirjani myymiseksi on samoin ohessa. Jos onnistut liiketoimissasi, niin ole kiltti ja laita rahat#1 à 2 000
1+1 à 3 000
1 à 4 000
ja 2 kuukauden talletukseen. Ryhdyn oitis maksamaan pikkuvelkojani. 1 000 markkaa kuuluu H.G. Boyelle, joka on maksanut tämän summan erityistä kuittia vastaan ja toivoi saavansa sen takaisin. 2 000 markkaa maksettaisiin heti siviilivirkakunnan leskein ja orpolasten kassalle, josta minulla on sen suuruinen laina.

Jenny ja minä kaipaamme Sinua ja perhettäsi. Heti kun voit päättää tuloajan, ilmoita minulle ja myös Robertille. Minusta olisi kovin mukava nähdä teidät molemmat täällä samaan aikaan. Jos Adolf-sedällä on halua tulla mukaan, niin myös hän on sydämellisesti tervetullut.

Paljon terveisiä kaikille omaisillemme lähettävät Jenny ja veljesi

Torsten.

P.S. Oma väkeni on Luojan kiitos terveenä!

Viitteet

 1. #1 à 2 000
  1+1 à 3 000
  1 à 4 000

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo,

Stor tack för brefvet af d. 22! Vid mitt
afsked från Malla föreföll hennes till-
stånd redan högst betänkligt. Jag för-
beredde också Jenny på att denna post
kunde medföra ett sorgebud. Djupt har
hennes bortgång likväl smärtat mig, likasom
den mycket uppskakat Jenny.

Ehuru genom föregående veckans tidnin-
gar något förberedd på att det bittra hatet
mellan Frankrike och Preussen snart kunde
utbryta i handling, har det storartade
Krigsbudet slagit mig med häpnad. – Det
kännes så underligt att på en sådan tid,
vid mina år, vara afdankad från krigstjenst
och inpackad i Urdiala, men det skulle
kännas bittert och hånfullt om man nu
|2| med anledning af oroligheterna i Europa
och på grund af landets goda skördar,
ånyo skulle börja laborera med Finsk
Militär. – Sedan jag inlåtit mig den
stora och svåra affären med Notsjö, kan
jag, för min familjs skull, på inga
vilkor mera ingå i militärtjenst. – I
alla afseenden hoppas jag också att ingen
frestelse skall komma. – I hög grad
intressant blir det emellertid att få se
huru händelserna skola utveckla sig
på stridsfältet och utom detsamma i
hela Europa. Vi lefva åter i ett
tidehvarf! Måtte blott vårt land få
i ro inberga goda skördar!

De öfverhufvudtaget goda underrättelserna
från Botby och Laitiala hafva mycket
gladt mig. Äfven härifrån Notsjö
|3| kan jag ej rapportera annat än om
goda utsigter. – Ingenting är dåligt,
(man kan ännu ej säga det ens om
potäterna på Notsjö, hvilkas frost-
skada tyckes vara af ringa betydenhet).
Det mesta är bra och utmärkt. Ogräs
finnes ymnigt bland vårsädet, men detta
senare är i alla fall jemnt och vackert
och torde detta år, om vi förskonas för frost,
likasom rågen komma att lemna bättre
resultater från riorna än i fjol, om
också dessas antal blir något mindre.
Höskörden lofvar mera än i fjol och
har härtills lyckats bra, hvilket för
Notsjö är af synnerlig vigt. Den ostadiga
väderleken, som efterträdt de vackra och
varma dagarna, (hvilka drifvit rågen
till ovanligt tidig mognad) hotar emellertid
|4| att fördröja höskörden så att möjligen
rågen icke kan bergas i tid, der man
ej har tillgång till extra arbetsstyrka.
Mitt bomärke för borgen medföljer och
torde jag i sinom tid få annotera huru
den begagnats. –

Fullmakt att försälja min Baerska revers
bilägges likaså. – Om Du lyckas i affären,
så var god och insätt penningarne på
mitt kassa kreditiv och på 2 månaders depo-
sitioner.#1 à 2 000
1+1 à 3 000
1 à 4 000
tillagt
Jag skrider genast till uppsägning
af mina plockskulder. – 1 000 mark till-
kommer H. G. Boye, som emot särskildt
qvitto inbetalt denna summa och önskade få
den tillbaka. – 2 000 mark skulle genast inbetalas
till Civilstatens E. o. P. KassaEnke- och Pupillkassa der jag har ett stort lån.

Jenny och jag längta efter Dig och de Dina; så
snart Du kan bestämma tiden, så underrätta mig
och äfven Robert. – Det vore bra trefligt för mig
att så se er båda här samtidigt. – Har Onkel
Adolf lust att komma med så är äfven han hjertligt
välkommen. – Många helsningar till alla de
våra sända Jenny och Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum De mina äro, Gud ske lof, friska!

Noter

 1. #1 à 2 000
  1+1 à 3 000
  1 à 4 000
  tillagt

Dokumentet i faksimil