24.9.1864 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre Leo,

Välkommen från din resa! Officerarna i min bataljon samlas i morgon här för ett jaktparti som kommer att räcka några dagar. Vi kommer att inleda med att tillbringa morgonkvällen hos mig. Om du har lust att delta i allt detta är du välkommen.

|2|

Jag bifogar för Eklunds räkning hans porträtt. Tyvärr är han inte på väg hit – han ligger sjuk i Helsingfors.

Om du ser till Ståhlberg uttryck min glädje och innerliga lyckönskningar och tacka honom för att så bra ha utfört mina ärenden. Jag tror att Pappa Ramsay med dotter befinner sig på Kallola – men man behöver inte|3| frukta ett sammanträffande med dem. Därifrån bjuder jag endast Ammondt till min kväll. Mina hälsningar till Mamma och systrarna, liksom till Idestam när du ser honom!

Skriv om du kommer eller inte till din bror

Torsten.

Jag har till Törngren betalat min skuld hos Idestam.

Finsk text

|1|

Rakas Leo,

Tervetuloa matkaltasi! Pataljoonani upseerit kokoontuvat huomenna tänne metsästysretkeä varten, se kestää muutamia päiviä. Aloitamme viettämällä huomisiltaa minun luonani. Mikäli Sinua huvittaa ottaa osaa kaikkeen tähän, olet tervetullut.

|2|

Lähetän tässä ohessa Sinulle Eklundin muotokuvan hänen puolestaan. Valitettavasti hän ei voi tulla tänne, koska hän on sairaana Helsingissä.

Jos tapaat Ståhlbergin, ilmaise hänelle iloni ja vilpittömimmät toivotukseni hänen onnensa johdosta ja kiitä häntä, kun hän on toimeenpannut niin hyvin määräykseni. Pelkäänpä, että Papa Ramsay tyttärineen oleskelee Kallolassa, mutta ei ole|3| odotettavissa tapaamista heidän kanssaan. Kutsun sieltä vain Ammondtin illanistujaisiini.

Terveiseni Äidille ja sisarille samoin kuin Idestamille, kun näet hänet!

Kirjoita minulle, jos tulet.

Torsten.

Olen maksanut Törngrenille velkani Idestamin luona.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Leo,

Bienvenu de ton voyage !
Les officiers de mon bataillon
se réunissent demain ici
pour une partie de chasse
qui durera quelques jours. –
On commencera par passer
la soirée de demain chez
moi. Si tu trouvais du
plaisir à prendre part
à tout ceci tu serais le bienvenu.

|2|

Je t’envoie ci-inclus le portrait
d’Eklund de sa part. – Malheu-
reusement il ne pourra pas
venir ici – il est malade à
Hfors.

Si tu vois Ståhlberg exprime
lui ma joie et mes souhaits
les plus sincères pour son bon-
heur et remercie-le d’avoir si
bien exécuté mes commissions.
Je crois que le Papa Ramsay
avec sa fille se trouvent à
Kallola – mais on n’a pas
|3| à craindre une rencontre avec
eux. – Je n’inviterai de là
qu’Ammondt à ma soirée.

Mes compliments à Maman
et aux sœurs ainsi qu’à
Idestam quand tu le verras !

Écris-moi si tu viens ou
non chez ton frère

Torsten.

J’ai payé à Törngrén
ma dette chez Idestam. –

Dokumentet i faksimil