17.7.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Stor tack för brefvet af d. 15 och Dina arrangemanger ang.angående mina affärer. – Jag beklagar ännu en gång att Du måste dväljas i HforsHelsingfors och emotse med desto större nöje den tid då vi få tillsammans njuta landtlifvets frid här på Notsjö och i största lugn afhandla alla våra stora och brännande frågor. – När inträffar Du och Din familj? Jag ville gerna förbereda Robert derpå. –

Mina barn äro Gud ske lof friska. – Jenny har halsfluss, men håller på att tillfriskna. Byggnadsarbeten på karaktärshuset pågå ännu med fortfarande långsamhet. – Till Er ankomst skall allt bli klart. – Frosten natten mot d. 16 (igår) har knipit potetsskaften här under mina ögon. – Vidare skador har jag ännu ej haft tid att se efter. Jag hoppas att vårsäden ej lidit deraf. –

Om detta träffar Dig i HforsHelsingfors, så var god och tillsänd oförtöfvadt målaremästaren C. W. Olander i Åbo fem hundra (500) mark för min räkning hvartill torde användas

Lohmans200
vinfrakten3780
bilagde Chek26251
fmsfinska mark silver50031 pipenni.

Jag behöfver väl ej säga att Postremissen borde skrifvas till Dina ordres och transporteras på Olander. –

Mera hinner jag ej denna gång i brådskan som vanligtvis rådertillagt av utgivaren utillagt av utgivarennder vår enda postdag i veckan. –

Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Suurkiitos 15. päivän kirjeestä ja järjestelyistäsi koskien liiketoimiani. Taas kerran harmittelen, että sinun täytyy majailla Helsingissä, ja sitä suuremmalla ilolla odotan aikaa, jolloin saamme yhdessä nauttia maalaiselämän rauhasta täällä Nuutajärvellä ja kaikessa rauhassa käsitellä kaikkia suuria ja tärkeitä kysymyksiämme. Milloin sinä ja perheesi saavutte? Haluaisin kernaasti valmistaa Robertia siihen.

Lapset ovat Luojan kiitos terveinä. Jennyllä on kurkkukipua mutta hän on paranemaan päin. Rakennustyöt päärakennuksessa ovat yhä edelleen hitaasti käynnissä. Kaiken pitäisi olla teidän tuloonne mennessä valmista. Halla 16. päivän (eilisen) vastaisena yönä puraisi perunanvarsia tässä silmieni alla. Enemmistä vahingoista minulla ei ole vielä ollut aikaa ottaa selvää. Toivon, ettei kevätvilja ole kärsinyt.

Jos tämä saavuttaa Sinut Helsingissä, ole hyvä ja lähetä viipymättä maalarimestari C.W. Olanderille Turkuun minun laskuuni viisisataa (500) markkaa, mistä pitää käyttää

Lohman200
Viinin rahti3780
Liitteenä oleva šekki26251
hopeamarkkaa50031 penniä

Minun ei varmaan tarvitse sanoa, että sinun pitäisi ostaa postivekseli ja siirtää se Olanderille.

Enempää en ennätä tällä kertaa kiireessä, joka tavallisesti vallitsee viikomme ainoana postipäivänä.

Veljesi

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Stor tack för brefvet af d. 15 och Dina arrangemanger
ang.angående mina affärer. – Jag beklagar ännu en gång att Du
måste dväljas i HforsHelsingfors och emotse med desto större nöje den
tid då vi få tillsammans njuta landtlifvets frid här
på Notsjö och i största lugn afhandla alla våra stora och
brännande frågor. – När inträffar Du och Din familj?
Jag ville gerna förbereda Robert derpå. –

Mina barn äro Gud ske lof friska. – Jenny har halsfluss, men
håller på att tillfriskna. Byggnadsarbeten på karaktärshuset
pågå ännu med fortfarande långsamhet. – Till Er ankomst
skall allt bli klart. – Frosten natten mot d. 16 (igår) har
knipit potetsskaften här under mina ögon. – Vidare skador
har jag ännu ej haft tid att se efter. Jag hoppas att vårsäden
ej lidit deraf. –

Om detta träffar Dig i HforsHelsingfors, så var god och tillsänd oför-
töfvadt
målaremästaren C. W. Olander i Åbo fem
hundra (500) mark för min räkning hvartill torde användas

Lohmans200
vinfrakten3780
bilagde Chek26251
fmsfinska mark silver50031 pipenni.

Jag behöfver väl ej säga att Postremissen borde skrifvas till Dina ordres
och transporteras på Olander. –

Mera hinner jag ej denna gång i brådskan som vanligtvis r[...]oläsligt
[...]oläsligtnder vår enda postdag i veckan. –

Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil