13.6.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Med anledning af dina begge senaste öfversänder jag härhos en vexel tre månader ochsvårtytt dato å 4 000 msmark silver och hoppas Du i onsdag återsänder den accepterad jemte nödiga medel till C. J. Helin (mitt kontor) för att enligt af mig lemnade specialordres användas. –

På resande fot till Östermyra hinner jag ej vidare än tillägga att Maria allt fortfarande är rask och helsar till eder hjertligen liksom äfven din titillagt av utgivarenllgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kummankin viimeisimmän kirjeesi vuoksi lähetän tässä 4 000 markan vekselin kolmeksi kuukaudeksi ja toivon että lähetät sen minulle keskiviikkona hyväksyttynä sekä tarvittavat varat C. J. Helinille (konttoriini) käytettäväksi antamani erikoismääräyksen mukaisesti. –

Olen juuri matkalla Törnävään ja ehdin siksi lisätä vain, että Maria on pysynyt terveenä ja lähettää teille sydämelliset terveiset, samoin uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Med anledning af dina begge
senaste öfversänder jag här-
hos en vexel tre månader
ochsvårtytt dato å 4 000 msmark silver och hoppas
Du i onsdag återsänder den
accepterad jemte nödiga
medel till C. J. Helin (mitt
kontor) för att enligt af mig
lemnade specialordres an-
vändas. –

På resande fot till Öster-
myra hinner jag ej vidare
än tillägga att Maria allt
fortfarande är rask och helsar
till eder hjertligen liksom
äfven din [...]oläsligtllgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil