9.6.1865 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

BB!Bäste Broder

Ditt bref erhöll jag först måndag e. m.eftermiddag och till er provinsiela stad går post endast månoch fredagar. Derföre, endast derföre har du fått vänta. Kalkyl:

lyftat500m.markå för.bankenFöreningsbanken
481qvartal
SaSumma981.
Utgifviträntor till Pfaler192 m.mark
lösen för pris.brefvetsvårtytt 65,76
257,76

Saldo dig till godo 723,24. Ergolat. Alltså bilägger jag här å postremisser 700, i kontant 23 mmark; de 24 penni torde ej öfverstiga remisskostnader.

|2|

Här allt väl. Flyttning verkställd. Besök på Botby så ofta som möjligt.

Es bröllop var smått och godt. Kanske litet tråkigt för den som ej med vänskapens känslor njöt af att se honom så strålande lycklig. En missräkning förekom: Grefve Berg anlände först följande dagen e. m.eftermiddag Hvadan det unga paret måste begagna ett af svägerskan grefvinan improviseradt nattlogis. Båten for sedan thorsdag qväll kl 8. – Till dig sände Paschan varma helsningar. Mig rådde han påskynda bröllopet, hvilket ock torde komma att ske.

|3|

Vår tavastländska resa ännu litet obestämd, emedan jag har svårt att få mer än tre dagars permission, Skall underrätta derom härnäst. Helsningar DoDito från T. Costiander. I största hast din

L Mechelin

Finsk text

H.V.

Sain kirjeesi vasta maanantaina iltapäivällä ja teidän provinssikaupunkiinne kulkee posti vain maanantaisin ja perjantaisin. Siksi, ja vain siksi, saat nyt odottaa. Laskelma:

Nostettu500markkaa Yhdyspankista
481vuosineljännes
Summa981 markkaa
Maksettukorkoja Pfalerille192 markkaa
[epäselvä] lunastusmaksu 65,76
257,76

Saldo sinulle plusmerkkisenä 723,24

Liitän siis tähän postiosoitukset 700 markalle ja 23 markkaa käteisenä. Loput 24 penniä riittänevät lähetyskustannuksiin.

Täällä on kaikki hyvin. Muutto on hoidettu. Käyn Puotinkylässä niin usein kuin mahdollista.

E:n häät olivat pienet ja hyvät. Ehkäpä hieman ikävät sellaiselle, joka ei ystävyyden sitein nauttinut nähdessään hänen niin onnellisena säteilevän. Yksi virhearviokin sattui. Grefve Berg saapui vasta seuraavana iltapäivänä. Nuoren parin täytyi siksi yöpyä anoppi-kreivittären pikaisesti improvisoimassa majoituksessa. Laiva lähti sitten torstai-iltana klo 8. – Paschan lähettää sinulle lämpimiä terveisiä. Minua hän neuvoi kiirehtimään häitä, mikä varmaan tulee tapahtumaankin.

Meidän Hämeen-matkamme on vielä hieman epäselvä, koska minun on vaikea saada enempää kuin kolme päivää lomaa. Kerron siitä pikimmiten. Terveiset sinulle Torsten Collianderilta. Kovassa kiireessä sinun

L Mechelin

Original (transkription)

|1|

BB!Bäste Broder

Ditt bref erhöll jag först
måndag e. m.eftermiddag och till er provin-
siela stad går post endast mån-
och fredagar. Derföre, endast derföre
har du fått vänta. Kalkyl:

lyftat500m.markå för.bankenFöreningsbanken
481qvartal
SaSumma981.
Utgifviträntor till Pfaler192 m.mark
lösen för pris.brefvetsvårtytt 65,76
257,76

Saldo dig till godo 723,24.
Ergo bilägger jag här å postremisser
700, i kontant 23 mmark; de 24 penni torde
ej öfverstiga remisskostnader.

|2|

Här allt väl. Flyttning verkställd.
Besök på Botby så ofta som möj-
ligt.

Es bröllop var smått och godt.
Kanske litet tråkigt för den som
ej med vänskapens känslor njöt af
att se honom så strålande lycklig.
En missräkning förekom: Grefve
Berg anlände först följande dagen
e. m.eftermiddag Hvadan det unga paret måste
begagna ett af svägerskan grefvinan
improviseradt nattlogis. Båten
for sedan thorsdag qväll kl 8. – Till
dig sände Paschan varma helsningar.
Mig rådde han påskynda bröllopet,
hvilket ock torde komma att ske.

|3|

Vår tavastländska resa ännu litet
obestämd, emedan jag har svårt
att få mer än tre dagars permission,
Skall underrätta derom härnäst.
Helsningar DoDito från T. Costiander.tillagt
I största hast din

L Mechelin

Dokumentet i faksimil