10.10.1868 Felix Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Liebsterty. Käre Leo!

Åter nödgas jag falla Dig till last med ett par för mig vigtiga uppdrag. –

Pro primolat. För det första ville Du vara så god och senast nästa thorsdag inlemna bilagde besvär till Just.-DepartementetJustitiedepartementet i senaten, – samt 2o derstädes eller på annan säker väg inhemta och sedan, ju förr dess hellre, meddela mig, huruvida (man) pluraliteten här rätt förstått nådiga Förordningen af den 27. April i år, ang.angående vissa domstolars indragning, m. m. – i thy, att densamma i sin helhet komme att gälla först nästa år? – Låt mig tillika få närmare besked om assessorsförslagens utgång i Senaten, deraf|2| min och de minas framtid i så mycket beror.

Om oss här intet synnerligt att berätta, som ej Sofie och Thali, hvilka i onsdags reste dit, kunna förtälja. – Arbete öfver måttan; – deraf brådskan & kortheten häri.

Varma helsningar till Eder alla från Gumman och barnen genom

tuissimuslat. din allra käraste vän

F. Th. Mn

Finsk text

Rakas Leo!

Minun täytyy taas vaivata sinua parilla minulle tärkeällä asialla.

Ensinnäkin, olisitko hyvä ja jättäisit oheisen valituksen viimeistään ensi torstaina senaatin oikeusosastoon ja toiseksi, hanki joko sieltä tai jotain muuta varmaa kautta ja välitä minulle mahdollisimman pian tieto siitä, onko enemmistö täällä on tulkinnut armolllisen asetuksen 27. huhtikuuta oikein, koskien muun muassa eräiden tuomioistuinen lakkauttamista, – sen suhteen, että tuleeko asetus kokonaisuudessaan voimaan vasta ensi vuonna? – Hanki minulle tarkempaa tietoa myös asessoriehdotuksen etenemisestä senaatissa, minun ja omaisteni tulevaisuus riippuu suuresti siitä asiasta.

Täältä ei ole mitään sellaista erityistä kerrottavaa, jota Sofie ja Thali, jotka keskiviikkona lähtivät sinne, eivät voi kertoa. Työtä on liikaa – siitä johtuu myös tämä kiire ja niukkuus.

Lämpimät terveiset vaimolta ja lapsilta

sinunla

Felix Mechelin

Original (transkription)

|1|

Liebster Leo!

Åter nödgas jag falla Dig till last med
ett par för mig vigtiga uppdrag. –

Pro primo ville Du vara så god och
senast nästa thorsdag inlemna bi-
lagde besvär till Just.-DepartementetJustitiedepartementet
i senaten, – samt 2o derstädes eller
på annan säker väg inhemta och
sedan, ju förr dess hellre, meddela
mig, huruvida (man) pluralitetentillagt här rätt förstått
nådiga Förordningen af den 27. A-
pril i år, ang.angående vissa domstolars in-
dragning, m. m. – i thy, att densam-
ma i sin helhet komme att gälla
först nästa år? – Låt mig tillika
få närmare besked om assessors-
förslagens utgång i Senaten, deraf
|2| min och de minas framtid itillagt så mycket
beror.

Om oss här intet synnerligt att be-
rätta, som ej Sofie och Thali, hvilka
i onsdags reste dit, kunna förtälja. –
Arbete öfver måttan; – deraf bråd-
skan & kortheten häri.

Varma helsningar till Eder alla
från Gumman och barnen genom

tuissimus

F. Th. Mn Felix Mechelintillagt senare

Dokumentet i faksimil