1859 Minun kultani kaunis on. Öfversättning.

1859 Minun kultani kaunis on. Öfversättning

Svensk text

|1|

”Minun kultani kaunis on”.

Öfversättning.

Skön du är min älskade,
Så skönt ditt milda öga,
Klart som stjernan strålande
Och blått som himlen höga.

Gyll’ne lockar falla ner
Kring kinderna som glöda
Och de läppars par ju ler
Som rosenknoppen röda.

Sörj ej tvångets dagar nu
O, sörj ej sköna blomma, –
Se, engång befrias du,
Då jag skall till dig komma.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

”Minun kultani kaunis on”.

Öfversättning.

Skön du är min älskade,
Så skönt ditt milda öga,
Klart som stjernan strålande
Och blått som himlen höga.

Gyll’ne lockar falla ner
Kring kinderna som glöda
Och de läppars par ju ler
Som rosenknoppen röda.

Sörj struket ej tvångets dagar nu
O, sörj ej sköna blomma, –
Se, engång befrias du,
Då jag skall till dig komma.

Dokumentet i faksimil