24.8.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade vän!

Jag afsänder idag ett längre bref till dig under adress ”poste restante” såsom jag nämnde i mitt bref till Åbo, men vill dock derjemte underrätta derom härmedelst, då du troligen ännu bor qvar å ”Kung Carl”.

Skicka således till posten efter medelanden från din

Leo.

Finsk text

Rakas ystävä!

Lähetän sinulle tänään pitemmän kirjeen osoitteeseen ”poste restante”, kuten mainitsin Turkuun lähettämässäni kirjeessä, mutta haluan silti kertoa siitä tässä, koska todennäköisesti asut yhä ”Kung Carlissa”.

Lähetä siis joku postiin hakemaan uutisia, sinun oma

Leo.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Min älskade vän!

Jag afsänder idag ett längre
bref till dig under adress
”poste restante” såsom jag
nämnde i mitt bref till Åbo,
men vill dock derjemte underrätta
derom härmedelst, då du troligen
ännu bor qvar å ”Kung Carl”.

Skicka således till posten efter
medelanden från din

Leo.

Dokumentet i faksimil