3.2.1871 Zacharias Topelius–LM

Svensk text

|1|

Min Gode Bror!

Som du kanske hört, har Konstnärsgillet till års festen arrangerat en vy af Paris i månsken, målad af Munsterhjelm. Vår afsigt var, att i förgrunden anbringa antingen ett slagfällt eller en bivuakeld, men numera är detta ogörligt, och vi önska derföre att relevera Mhms vackra tafla med en lämplig deklamation.

Fördenskull vända vi oss till dig, broder Leo, med den enträgna och vänliga anhållan, att antingen du sjelf, eller|2| någon af dina systrar, såsom fullt mäktiga franska språket, ville hafva godheten i måndag framsäga medföljande stycke af Victor Hugo, Voix interieures, sidorna 27 och 28, 4 verser mellan de blå märkena.

Det fina i saken är nemligen just det, att det storartadt vackra poemet framsäges på fransyska. Derpå beror väsentligen det gripande intrycket af det hela. Stycket är väl icke alldeles au niveaufr. på nivå med dagens situation, men har den stora förtjensten att icke heller innehålla någon politik, hvilket vi villa alldeles undvika.

|3|

Jag beder dig, att, af vänskap för Paris, af vänskap för Gillet, icke vägra oss denna tjenst, emedan vi omöjligen kunna presentera Mhms arbete på annat sätt och festen då skulle gå miste om en oersättelig piece de resistancefr. mästerverk.

I allra värsta fall, måste du lofva oss, att åtminstone vidtala annan lämplig person. Mannerheim är omöjlig – grefven sitter nu stockhögfärdig i honom.

Jag tillägger, att deklamation sker i vanlig habilléfr. klädsel, ingen särskild kostym. Generalrepetition är i måndag f. m.förmiddag en annan repetition i morgon kl. 8 e. m.eftermiddag

|4|

Jag beder dig om ett vänligt svar – ett ja! – med det första.

Vänskapsfullt

Z. Topelius.

P. S.Post Scriptum Det är icke absolut nödigt att stycket inläres utantill.

Finsk text

Hyvä veli!

Kuten ehkä olet kuullut, Taiteilijaseura järjestää vuosijuhlaansa näkymän Pariisista kuutamolla, Munsterhjelmin maalaamana. Tarkoitus oli, että etualalla olisi joko taistelukenttä tai Munsterhjelmin leirituli, mutta nyt se ei käy päinsä, joten haluamme esitellä M:n kauniin taulun sopivan runon kera.

Siksi käännymme puoleesi, Leo-veli, pyytäen hartaasti ja ystävällisesti, että joko sinä itse tai joku sisaristasi, jotka hallitsette täydellisesti ranskan kielen, esittäisitte maanantaina Victor Hugon runokokoelmasta Voix interieuresSisäisiä ääniä oheisen pätkän, sivut 27 ja 28, sinisten merkkien väliset 4 säkeistöä.

Hienoa asiassa on nimittäin se, että suurenmoisen kaunis runoelma esitetään ranskaksi. Kokonaisuuden koskettavuus riippuu nimittäin olennaisesti juuri siitä. Teksti ei kai ole aivan au niveaupäivän tilanteen tasalla, mutta siinä on se merkittävä etu, ettei se myöskään sisällä politiikkaa, minkä haluamme täysin välttää.

Pyydän sinua, että ystävyydestä Pariisia ja Taiteilijaseuraa kohtaan et kieltäisi meiltä tätä palvelusta, sillä emme mitenkään voisi esitellä M:n maalausta muulla tavalla eikä juhla enää silloin olisi korvaamaton piece de resistancevastarinnan osoitus.

Ellet muuta voi, sinun on ainakin luvattava meille suostutella joku toinen sopiva henkilö. Mannerheim ei tule kyseeseen – hän on niin pöyhkeän kreivillinen.

Kerron vielä, että lausuntaan kelpaa tavallinen habillévaatetus, mitään erityistä pukua ei tarvita. Kenraaliharjoitus on maanantaina a.p. ja toinen harjoitus huomenna klo 8 i.p.

Vastaathan ystävällisesti – kyllä! – pikimmiten.

Ystävällisesti

Z. Topelius

P. S. Ei ole aivan välttämätöntä opetella tekstiä ulkoa.

Original (transkription)

|1|

Min Gode Bror!

Som du kanske hört, har
Konstnärsgillet till års festen
arrangerat en vy af Paris
i månsken, målad af Munster-
hjelm. Vår afsigt var, att i
förgrunden anbringa antingen
ett slagfällt eller en bivuak-
eld, men numera är detta
ogörligt, och vi önska derföre
att relevera Mhms vackra
tafla med en lämplig dekla-
mation.

Fördenskull vända vi oss
till dig, broder Leo, med den
enträgna och vänliga anhållan,
att antingen du sjelf, eller
|2| någon af dina systrar, såsom
fullt mäktiga franska språket,
ville hafva godheten i måndag
framsäga medföljande stycke
af Victor Hugo, Voix interieures,
sidorna 27 och 28, 4 verser
mellan de blå märkena.

Det fina i saken är nemli-
gen just det, att det storartadt
vackra poemet framsäges
fransyska
. Derpå beror väsentli-
gen det gripande intrycket af
det hela. Stycket är väl icke all-
deles au niveau med dagens
situation, men har den stora
förtjensten att icke heller inne-
hålla någon politik, hvilket
vi villa alldeles undvika.

|3|

Jag beder dig, att, af vänskap
för Paris, af vänskap för
Gillet, icke vägra oss denna
tjenst, emedan vi omöjligen
kunna presentera Mhms arbe-
te på annat sätt och festen
då skulle gå miste om en
oersättelig piece de resistance.

I allra värsta fall, måste
du lofva oss, att åtminstone
vidtala annan lämplig person.
Mannerheim är omöjlig – grefven
sitter nu stockhögfärdig i honom.

Jag tillägger, att deklama-
tion sker i vanlig habillé, ingen
särskild kostym. Generalrepetition
är i måndag f. m.förmiddag en annan re-
petition i morgon kl. 8 e. m.eftermiddag

|4|

Jag beder dig om ett vänligt
svar – ett ja! – med det första.

Vänskapsfullt

Z. Topelius.

P. S.Post Scriptum Det är icke absolut
nödigt att stycket inläres
utantill.

Dokumentet i faksimil