2.1.1862 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Bäste vän!

Dessa dagar lärer du väl redan lemna dina blifvande domäner och vid bjellerklang glida fram öfver snöglittret till HforsHelsingfors, att begynna den tentamensdigraste terminen af ditt lif. Min nyårsönskan till dig lyder således främst: att dina tentamina måtte kännas så litet betungande som möjligt och gå lätt och hastigt öfver! Derjemte: att du mer och mer måtte känna ditt hjerta eldadt af den brasa hvilken ensam är egnad att sprida värme och lycka i ditt lif, och hvilken mer än något annat är i stånd att, då hela den inre verksamheten är dragen från hjertat till hjernan, dock bibehålla sinnet friskt och energiskt. 3o att en vis ingifvelse måtte uppenbara för dig den väg du helst bör välja för din framtid, så att alla onödiga hugskott, planer och tvifvel angående denna måtte blåsas bort ur din oroliga själ! – Om allt detta realiseras, så anser jag det föga återstå för dig att önska, – då är det åtminstone ej omöjligt för dig ”att smida din lycka”. – – Jag tänker draga mig undan från veldsbullret – ja, jag realiserar verkligen, och det redan i Januari, planen att flytta till Bodom. Jag kan och vill ej försaka jur. kand.juris kandidat graden och skall derföre utveckla en flit – större än kanske någon af er väntar. Att jag emellanåt gör förlustelseresor till staden, är naturligt, så mycket mera som min syster kommer att vistas der, och en annan miss kanske annars bliefve ledsen; – äfven hoppas jag att du, med ligans lilla återstod, efter hvar tentamen rutschar af till Bodom: vikingalynnet hvarken kan eller får med ens alldeles utrotas! – Du tager således genast mitt rum i besittning. Din gardin lemnar du väl ändå qvar i yttre rummet, hvilket du i allmänhet, hoppas jag, icke gör alldeles vanlottadt. Vill du använda mina bokhyllor, som kanske bättre passa der, så stå de till tjenst; likaså min byrå, s’il vous plait!fr. varsågod!

Träffar du Kalle så kan du meddela honom mitt, naturligtvis på hans godhetsfulla löfte grundade, beslut att flytta. För öfrigt lärer jag väl snart skrifva till honom derom. – Min jul har förflutit stilla under samtal, betraktelser och studier; sinnesstämningen varierat mellan oro, dysterhet, lugn och treflighet, om dagarne det senare, om nätternatillagt av utgivaren det förra. I allmänhet har jag saknat dig och de andra mer än jag kan beskrifva [...]oläslig/saknad text. Helsa dem alla, inclusive Björkstenarne. Det är bäst att hvarken du eller någon annantillagt av utgivaren [...]oläslig/saknad text mig till, ty 1o anländer jag till HforsHelsingfors sist d. 14de, – 2o gör jag kanske en resa till Wtillagt av utgivareniborg, som upptager nästan hela tiden före min afresa. Farvältillagt av utgivaren [...]oläslig/saknad text trofasta

Leo.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Näinä päivinä sinä kai jo jätät tulevat omistuksesi ja kulkusten kilistessä kiidät poikki kimaltavien hankien Helsinkiin aloittamaan elämäsi tenttirikkainta lukukautta. Siksi ensin uudenvuodentoivotukseni sinulle: toivon että tenttisi rasittaisivat mahdollisimman vähän, sujuisivat helposti ja olisivat nopeasti ohi! Ja sen lisäksi, että voisit enemmän ja enemmän tuntea sydämessäsi sen tulen paloa, joka yksin voi tuoda valoa ja lämpöä elämääsi ja joka paremmin kuin mikään muu kykenee kuitenkin pitämään mielen terveenä ja energisenä silloin kun kaikki sisäinen toimeliaisuus on siirtynyt sydämestä aivoihin. Kolmanneksi toivon, että varma oivallus näyttäisi sinulle tien, joka sinun pitäisi tulevaisuudessa valita niin että kaikki sitä koskevat tarpeettomat päähänpistot,, suunnitelmat ja epäilyt voitaisiin pyyhkäistä pois levottomasta mielestäsi! – Jos kaikki tämä toteutuu, ei jääkään paljoa enempää mitä sinulle toivottaa, – etenkään kun sinulle ei ole mahdotonta ”takoa onneasi”. – Minä aion vetäytyä maailman hälystä – toteutan todellakin, ja jo tammikuussa, suunnitelmani muuttaa Bodomiin. En tahdo enkä voi menettää lakitieteen kandidaatin arvoa, ja siksi aion kehittää sellaisen ahkeruuden joka on suurempi kuin kukaan teistä ehkä odottakaan. Tietenkin teen välillä huvimatkoja kaupunkiin, sitä suuremmalla syyllä koska sisareni asuu siellä ja eräs toinen miss luultavasti muuten tulisi surulliseksi – samoin toivon että sinä, liigan vähäisellä tuella, jokaisen tentin jälkeen teet huviretken Bodomin: viikinkiluonnetta ei voi eikä pidä kokonaan kitkeä pois! – Sinä otat siis minun huoneeni heti haltuusi. Verhosi jättänet vielä ulompaan huoneeseen, jota muutenkaan et toivoakseni jätä kokonaan syrjään. Jos haluat käyttää kirjahyllyjäni, jotka sinne ehkä paremmin sopivatkin, niin ota ne, samoin minun kirjoituspöytäni, ole hyvä.

Kun tapaat Kallen, ilmoita hänelle tämä minun muuttopäätökseni, joka tietenkin perustuu hänen suopeaan lupaukseensa. Muuten aion pian kirjoittaa hänelle asiasta. Jouluni on sujunut hiljakseen keskusteluissa, pohdiskeluissa ja opiskelussa, mielialat ovat vaihdelleet levottomuuden, synkkyyden, rauhallisuuden ja hauskuuden välillä, päivisin on viimeksimainittuja, öisin edellisiä. Ylipäänsä olen kaivannut sinua ja muita enemmän kun voin kuvaillakaan. Terveiset heille kaikille, myös Björksteneille. On parasta ettet sinä tai kukaan muukaan minulle, sillä ensinnäkin saavun Helsinkiin viimeistään 14. päivä ja toiseksi teen ehkä sitä ennen Viipuriin matkan, joka vie kaiken sitä edeltävän ajan. Hyvästi

uskollinen

Leo

Original (transkription)

|1|

Bäste vän!

Dessa dagar lärer du väl redan lemna dina
blifvande domäner och vid bjellerklang glida fram
öfver snöglittret till HforsHelsingfors, att begynna den tentamens-
digraste terminen af ditt lif. Min nyårsönskan till
dig lyder således främst: att dina tentamina måtte
kännas så litet betungande som möjligt och gå lätt och
hastigt öfver! Derjemte: att du mer och mer måtte känna
ditt hjerta eldadt af den brasa hvilken ensam är egnad
att sprida värme och lycka i ditt lif, och hvilken mer
än något annat är i stånd att, då hela den inre verk-
samheten är dragen från hjertat till hjernan, dock bibehålla
sinnet friskt och energiskt. 3o att en vis ingifvelse måtte
uppenbara för dig den väg du helst bör välja för din fram-
tid, så att alla onödigatillagt hugskott, planer och tvifvel angående denna
måtte blåsas bort ur din oroliga själ! – Om allt detta
realiseras, så anser jag det föga återstå för dig att önska,
– då är det åtminstone ej omöjligt för dig ”att smida din
lycka”. – – Jag tänker draga mig undan från veldsbull-
ret – ja, jag realiserar verkligen, och det redan i Januari, planen
att flytta till Bodom. Jag kan och vill ej försaka jur. kand.juris kandidat graden
och skall derföre utveckla en flit – större än kanske någon af er
väntar. Att jag emellanåt gör förlustelseresor till staden, är naturligt, så myc-
ket mera som min syster kommer att vistas der, och en annan miss kanske
annars bliefve ledsen; – äfven hoppas jag att du, med ligans lilla återstod, efter
hvar tentamen rutschar af till Bodom: vikingalynnet hvarken kan eller
får med ens alldeles utrotas! – Du tager således genast mitt rum i besittning. Din gardin lemnar
du väl ändå qvar i yttre rummet, hvilket du i allmänhet, hoppas jag, icke gör alldeles vanlottadt. Vill du an-
vända mina bokhyllor, som kanske bättre passa der, så stå de till tjenst; likaså min byrå, s’il vous plait!

Träffar du Kalle så kan du meddela honom mitt, naturligtvis på hans godhetsfulla löfte
grundade, beslut att flytta. För öfrigt lärer jag väl snart skrifva till honom derom. – Min jul
har förflutit stilla under samtal, betraktelser och studier; sinnesstämningen varierat mellan oro,
dysterhet, lugn och treflighet, om dagarne det senare, [...]oläsligt det förra. I allmänhet har jag
saknat dig och de andra mer än jag kan beskrifva [...]oläslig/saknad text . Helsa dem alla, inclusive Björk-
stenarne. Det är bäst att hvarken du eller någon an [...]oläslig/saknad text mig till, ty 1o anländer jag
till HforsHelsingfors sist d. 14de, – 2o gör jag kanske en re[...]oläsligtiborg, som upptager nästan hela
tiden före min afresa. Far [...]oläslig/saknad text trofasta

Leo.

Dokumentet i faksimil