5.3.1861 Alexis Steven-Steinheil–LM

Svensk text

|1|

Min goda Mechelin.

Jag ber om förlåtelse att jag icke har skrifvit åt er fören nu, men jag tror ändå att ni ändå icke ären ledsna på mig. Jag bor nu i staden i skolan jag bodde hos Magister Emeleus men nu har han scharlacan så att jag bor nu i vår gård med Alexandra Smirnoff. Det är så roligt att gå i skolan då man kan sina lexor jag har alltid kunna mina lexor utom en gång i Latinsöfningsexempel viste jag inte vad (felix|2| lycklig) betydde. Jag saknar mycket Maiko. Jag fick idag af en poike en duktig puf och han träffade just mit i mitt venstra ögat så att det blödde, jag har flere gånger fått slag i mit öga af poikarna så att jag icke har kunna lesa. Pappa var i dag här i Staden och åt middag med os han bad mycket helsa eder. Kostia kom ren i från Fredrikshamn, och nu går han här i legre Elementarskolan, han bor nu hos Magister Ekros som är lärare i legre Elementarskolan och vi sammanträffas var dag ty jag går var dag hos Magister Re|3|lander ty jag far dag ligen dit och han förhör mig om jag kan mina lexor eller icke och derifrån far jag direct till skolan och han bor i samma rum med Kostia och han med sin Magister. Farväl min goda lerare.

Skrif nu snart åt mig igen.

Mamma Pappa Mami Alexandra Smirnof ba helsa.

Alexis Steven Steinheil

Finsk text

Parahin Mechelin.

Pyydän anteeksi, etten ole kirjoittanut teille kuin vasta nyt, mutta uskon ettette ole vihainen minulle. Asun nyt kaupungissa ja käyn koulua. Asuin Maisteri Emeleuksen luona, mutta hänellä on nyt tulirokko, niin että asun nyt talossamme Alexandra Smirnoffin kanssa. On hauska käydä koulua, kun osaa läksynsä. Olen aina osannut läksyni, paitsi kerran, kun en latinanharjoituksessa tiennyt mitä felix (onnellinen) tarkoittaa. Minulla on hyvin ikävä Maikoa. Sain tänään kunnon tönäisyn yhdeltä pojalta. Hän osui minua suoraan vasempaan silmään, niin että siitä tuli verta. Minua on monta kertaa lyöty silmään, niin etten ole voinut lukea. Isä oli täällä kaupungissa tänään, söi kanssamme päivällistä ja pyysi sanomaan terveisiä. Kostja tuli jo Haminasta ja käy nyt alempaa alkeiskoulua. Hän asuu nyt Maisteri Ekrosin luona. Tämä on opettaja alemmassa alkeiskoulussa. Me tapaamme joka päivä, sillä minä käyn päivittäin Maisteri Relanderin luona, joka kuulustulee osaanko läksyt vai en. Sieltä menen suoraan kouluun, ja hän asuu samassa huoneessa Kostjan kanssa ja hän maisterinsa kanssa. Hyvästi parahin opettajani.

Kirjoita minulle taas pian.

Äiti, Isä, Isoäiti, Alexandra Smirnoff lähettävät terveisiä.

Alexis Steven Steinheil

Original (transkription)

|1|

Min goda Mechelin.

Jag ber om förlåtelse att jag icke
har skrifvit åt er fören nu, men
jagtstruket tror ändå att ni ändå
icke ären ledsna på mig. Jag bor
nu i staden i skolan jag bodde
hos Magister Emeleus men nu har
han scharlacan så att jag bor nu
i vår gård med Alexandra
Smirnoff. Det är så roligt att gå
i skolan då man kan sina lexor
jag har alltid kunna mina lexor
utom en gång i Latinsöfnings-
exempel viste jag inte vad (felix
|2| lycklig) betydde. Jag saknar myc-
ket Maiko. Jag fick idag af
en poike en duktig puf och
han träffade just mit i mitt
venstra ögat så att det blöd-
de, jag har flere gånger fått
slag i mit öga af poikarna
så att jag icke har kunna le-
sa. Pappa var i dag här i Staden
och åt middag med os han bad
mycket helsa eder. Kostia kom
ren i från Fredrikshamn, och nu går
han här i legre Elementarsko-
lan, han bor nu hos Magister
Ekros som är lärare i legre
Elementarststruketkolan och vi sam-
manträffas var dag ty jag
går var dag hos Magister Re-
|3| lander ty jag far dag ligen
dit och han förhör mig om
jag kan mina lexor eller icke
och derifrån far jag di-
rect till skolan och han bor
i samma rum med Kos-
tia och han med sin Magis-
ter. Farväl min goda lerare.

Skrif nu snart åt mig
igen.

Mamma Pappa Ma-
mi Alexandra Smirnof
ba helsa.

Alexis Steven Steinheil

Dokumentet i faksimil