9.7.1869 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

Jemte tack för ditt bref af d. 26 Juni, med inneliggande skrifvelse från Fanny, hinner jag nu blott i största hast meddela, att ett just nu fr.från H. Ex.Hans Excellens Gr.Greve Adlerberg anländt telegram tillkännager min utnämn.utnämning som ledamot i Senaten, med tillägg att jag får begifva mig till Hfors så snart Utrikes Ministerium utnämnt en remplacant i Christiania. Men approximativt torde jag nepperligen vara i Hfors för början på Septbr och är ännu oviss, om Fanny och barnen ens då kunna medfölja. Jag hade i dag bref fr.från Fanny, deri hon skildrar vistelsen i Smela såsom högst|2| treflig, hvilket jag för resten ganska väl begriper, när man befinner sig i en familiekrets. Att sådant är trefligt, erforo vi alla i Hfors.

Fanny ämnar återvända hit i slutet af Augusti n. stnya stilen; för att hinna hjelpa med arrangement och inpackning, om ock jag kanske måste begifva mig härifrån något tidigare än hon med barnen. Vågar jag nu besvära dig med att höra efter qvarter för oss, från hösten, Septbr eller Oktober, 6 à 7 rum, icke för dyrt och ej heller altför stort, då jag ej inser möjligheten att möblera en stor våning och icke heller har lust att till en början depensera mera, än kassan förmår. Finner du någonting lämpligt, så telegrafera derom. Hvad möbler beträffar, så sänder jag härifrån nästan intet, utan låter det sedan bero på en slump, eller en beställning från Pe|3|tersburg. Möjligtvis blir der någon möbelauktion i höst? Enfin, om du eller Torsten eller någon annan ”charitabel” person ville tänka sig i mitt läge och handla derefter, même sans plein pouvoir formel,fr. även utan formell fullmakt, vore jag derföre mycket tacksam. – Det något problematiska i den nu plötsligt fullbordade utnämningen hindrade mig tills dato att här ens omtala en sådan eventualitet, ännu mindre företaga något i afs.avseende å mina affärers ordnande; specielt har jag ännu ej kunnat foga anstalt om penningar – och ber dig derföre ursäkta uppskofvet med remissen för Oskar. –

Men, posttimmen närmar sig, korrespondensen är ännu halffärdig; ursäkta derföre äfven att jag här afbryter. Hjertliga helsningar till eder alla, kära fränder och vänner!

Au revoir!fr. På återseende!

Adolf Mechelin

Finsk text

Leo hyvä

Kiitän kirjeestäsi 26. päivältä, jonka mukana oli Fannyn kirje, ja ehdin nyt vain kovimmassa kiireessä ilmoittaa, että hänen ylhäisyytensä kreivi Adlerberg lähetti minulle juuri sähkeen, jossa hän ilmoittaa minun nimityksestäni senaatin jäseneksi sekä lisää, että minun täytyy lähteä Helsinkiin heti kun ulkoministeriö on nimittänyt seuraajan Osloon. Voisin arvella suurin piirtein, että olisin Helsingissä ehkä syyskuussa, ja on vielä epäselvää, voivatko Fanny ja lapset silloin tulla mukana. Sain tänään Fannyltä kirjeen, jossa hän kuvaa oloaan Smelassa oikein mukavaksi, mikä onkin helppo ymmärtää, kun hän saa olla perhepiirissä. Sellainen on hauskaa, sen saimme kaikki kokea Helsingissä.

Fanny aikoo palata tänne elokuun lopussa auttaakseen järjestelyissä sekä pakkaamisessa, vaikka minun täytyykin ehkä lähteä täältä jo vähän ennen häntä ja lapsia. Rohkenenkohan nyt vaivata sinua, että tiedustelisit meille asuntoa syksyllä syys- tai lokakuusta alkaen, 6–7 huonetta, ei liian suurta eikä liian kallista, koska minun ei ole mahdollista kalustaa kovin suurta huoneistoa enkä halua sijoittaa alussa enempää kuin mihin kassa antaa myöten. Jos löydät jotain sopivaa, niin lähetä sähke. Huonekaluja en täältä juurikaan lähetä, vaan jätän sen asian tilanteesta riippuvaksi tai tilaan Pietarista. Olisikohan siellä jotain huonekalujen huutokauppaa syksyllä? Jospa sinä, Torsten tai joku muu hyväntahtoinen henkilö asettuisi minun asemaani ja toimisi sen mukaan, jopa vailla täyttä muodollista valtuutusta, niin olisin hyvin kiitollinen.

Nyt äkisti varmistuneessa nimityksessäni oli hieman ongelmia, mikä esti minua täällä puhumasta mitään edes sellaisesta mahdollisuudesta ja vielä vähemmän ryhtymästä millään tavalla järjestelemään omia asioitani. Etenkään en ole voinut varautua rahallisiin menoihin, ja siksi pyydän sinulta vielä lykkäystä Oskarin maksun suhteen.

Mutta postinlähtöaika lähestyy ja kirjeenvaihto on vasta puolivälissä, joten anteeksi että lopetan näin. Terveiset teille kaikille, rakkaat sukulaiset ja ystävät.

Hyvästi

Adolf Mechelin

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

Jemte tack för ditt bref af d. 26 Juni,
med inneliggande skrifvelse från Fanny,
hinner jag nu blott i största hast meddela,
att ett just nu fr.från H. Ex.Hans Excellens Gr.Greve Adlerberg an-
ländt telegram tillkännager min utnämn.utnämning
som ledamot i Senaten, med tillägg att jag
får begifva mig till Hfors så snart Utrikes
Ministerium utnämnt en remplacant i Chris-
tiania. Men approximativt torde jag nepper-
ligen vara i Hfors för början på Septbr och
är ännu oviss, om Fanny och barnen ens då kunna
medfölja. Jag hade i dag bref fr.från Fanny, deri
hon skildrar vistelsen i Smela såsom högst
|2| treflig, hvilket jag för resten ganska väl
begriper, när man befinner sig i en familiekrets.
Att sådant är trefligt, erforo vi alla i Hfors.

Fanny ämnar återvända hit i slutet af Augusti
n. stnya stilen; för att hinna hjelpa med arrangement
och inpackning, om ock jag kanske måste be-
gifva mig härifrån något tidigare än hon
med barnen. Vågar jag nu besvära dig med
besväretstruket att höra efter qvarter för oss, från
hösten, Septbr eller Oktober, 6 à 7 rum, icke
för dyrt och ej heller altför stort, då jag ej
inser möjligheten att möblera en stor våning
och icke heller har lust att till en början
depensera mera, än kassan förmår.
Finner du någonting lämpligt, så telegrafera
derom. Hvad möbler beträffar, så sänder
jag härifrån nästan intet, utan låter det sedan
bero på en slump, eller en beställning från Pe-
|3| tersburg. Möjligtvis blir der någon möbelauktion
i höst? Enfin, om du eller Torsten eller någon an-
nan ”charitabel” person ville tänka sig i mitt läge
och handla derefter, même sans plein pouvoir formel,
vore jag derföre mycket tacksam. –
Det något problematiska i den nu plötsligt
fullbordade utnämningen hindrade mig tills
dato att här ens omtala en sådan eventualitet,
ännu mindre företaga något i afs.avseende å mina
affärers ordnande; specielt har jag ännu ej
kunnat foga anstalt om penningar – och ber dig
derföre ursäkta uppskofvet med remissen för
Oskar. –

Men, posttimmen närmar sig, korrespondensen
är ännu halffärdig; ursäkta derföre äfven
att jag här afbryter. Hjertliga helsningar
till eder alla, kära fränder och vänner!

Au revoir!

Adolf Mechelin

Dokumentet i faksimil