23.4.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt bref skulle sannerligen förtjena ett längre och bättre svar, än det nu är mig möjligt att åstadkomma. På en stund har jag dock skjutit Hegels Rättsfilosofi åt sidan, och beslutit glömma det – tyvärr ganska ofruktbara – grubblet öfver densamma, för att få språka litet med dig.

Till en välsignad början: kufva för all del den sentimentalitet som tyckes vilja smyga sig in i ditt inre! – Nog senterar jag djupt det varma och vackra i ditt bref, och kan också, tror jag, fatta den sinnesstämning som dikterade detsamma, – men ändå måste jag uttala min mening: tag dig tillvara för den nedstämning i sinnet, som så lätt kan göra en viss ånger|2| till ett förstoradt och marterande spöke, hvilket blytungt hänger sig vid de steg man åter vill taga, med friskt mod, åt lifvets ljusare sidor. – Och den försäkran kan jag gifva dig, att jag tänker högre och bättre om dig, än du för närvarande sjelf tyckes göra. Du står mycket, mycket öfver mängden, just hvad hjerta, hvad känsla vidkommer. Det är sannt: mannens region är icke blott känslans. Han behöfver veta och handla. Och dessa båda äro de enda säkra läkare för de sår, den vekare sidan af hans jag emottagit. – – Nåväl, det torde ej räcka länge, innan äfven du kommit till den harmoni i dig, utan hvilken ingen egentlig lycka gifves. De prosaiska examina, – man må hata dem huru mycket man vill, – äro ganska helsosamma i psychologiskt afseende. Jag|3| känner det på mig: skulle jag ej nu kommit mig att tentera, så hade jag bestämdt blifvit hängfärdig, spökrädd, våpig, usel, månsigtig, stjernkikande amant malheureuxfr. olycklig älskare. Nu deremot har förståndet fått öfvervigt; med hvar tentamen klappar hjertat friskare, – och redan är min fantasi ganska frikostig med bilder ur framtiden, – utan att mycket störas af minnena. – Denna digression blott för att visa huru stundom rent prosaiska och, i det stora hela, obetydliga omständigheter kunna ha goda följder. – För att berätta något – och det passar ju ock till det föregående, jag har med undantag af mina feberdagar och den välsignade theateraftonen varit fullkomligt fri från alla sentimentala tankar på den förlorade älskade. Kanske, kanske är jag också litet fjäril?! – Mina|4| fantasier ha nästan, uteslutande gällt vetenskapliga och (det hviskar jag i ditt öra) författareplaner. – –

Jag erhöll ditt bref just innan jag begaf mig på Bolins middag. Denna var ganska lukullisk, efter english fashion; utmärkta viner, präktiga rätter. Conversationen var lifvad, Snellman dess själ. – – – Men icke må du tro att jag blir alltför ”tänkande” tills du återvänder, – onej! der vore så mycket att önska. Om jag icke redan skulle öfvervunnit all rädsla, så skulle jag med darrning tänka på den filosofiska tentamen. Men nu har jag beslutit att ”ta saken kallblodigt”, som en amerikanare. Jag blir troligen förr färdig än de flesta filologiska tentander: Bremer och Marelius ha ännu 4 tentamina qvar,|5| Bochensvårtytt, Rein, O. Forssell m. fl.med flera 3 – Öhberg och Blomstedt ämna ej heller hinna före den 20de Maj. Jag tänker gå till Snellman den 2a eller 5te, och till Brunér d. 12te, så att jag troligen får examen d. 14 eller 15de. Är du då redan här? Men det är sannt – en sådan fråga lärer ej lätt kunna besvaras ..... Torsten reser med ”Nikolaj” öfver Stockholm, emedan Alexander icke före slutet af Maj torde gå till Lübeck. Nikolaj går om möjligt redan i fredag, åtminstone d. 1 Maj. –

Det är alltid ledsamt att berätta ledsamma saker, – men det får ej underlåtas. Svärj på förhand! – du måste ha intyg från studentlånefonden, – detta kan ej ges utan att du betalar in dina 40 rubel! Att transportera|6| skuldsedeln vore att kringgå deras rättigheter som länge väntat på lån; – detsamma skulle ju, i händelse af transport på en annan, måsta antecknas som inbetaldt och ändå ej ges åt dem som väntat. Dessutom öfverlemnar Wasastjerna kassan åt annan man. – Så stå nu sakerna. Jag vet tyvärr ingen utväg att här arrangera om dem; – jag måste sjelf i veckan ha 100 rub.rubel och hvarifrån? (Borgström måste d. 5 Maj ha sina 25, hvilka jag lofvat Lundsten att betala). –

Grip dig nu an i ThusTavastehus! – De öfriga betygen äro, de flesta i ordning. – Här är högst svårt att få boblar, det har Torsten erfarit, – som dock blott ville ha dem mot de qvartaler, under hans frånvaro utfalla. Jag vet ej än på hvilket|7| sätt himlen ämnar hjelpa mig i Maj till 400. Det blir litet peppar på kandidatglädjen. Men Vive la joi!fr. Leve gläjden!

Nog fanken må väl du och din bror i det rika ThusTavastehus kunna sadla ihop 40 hårda. ”Tag saken kallblodigt”! – Bolins disput.disputation och noterna äfvensom de notabla programmerna skulle jag skicka, om ej verkligen hvar minut vore mig dyrbar, så att en postvandring på blanka förmiddagen liknade slöser. Jag har dessutom (också detta måste jag hviska) ej så mycket mynt som portot skulle utgöra. Förlåt!

Men Hegel, Hegel! – jag måste, jag måste åter spänna mig för oket.

Med helsningar från Flosse, Lundsten och andra som jag träffat, förblir jag åter din trofasta

Leo.

Röö har i dag tentamen i Fysiken (Han har viftat på förhand två dagar).

Finsk text

Kunnon ystävä!

Sinun kirjeesi todellakin ansaitsisi pitemmän ja paremman vastauksen kuin minkä nyt kykenen saamaan aikaan. Olen kuitenkn hetki sitten työntänyt Hegelin oikeusfilosofian syrjään ja päättänyt unohtaa – valitettavasti jokseenkin hedelmättömät – pohdinnat siitä, puhuakseni hiukan sinun kanssasi.

Siunatuksi aluksi: Kukista kaikilta osin se sentimentaalisuus, joka näyttää tahtovan sisimpääsi hiipiä! Tunnistan toki syvästi kirjeesi lämmön ja kauneuden ja luulen tavoittavani mielenlaadun, joka sen on sanellut, mutta silti minun täytyy lausua mielipiteeni. Ole varovainen sen mielen alakuloisuuden suhteen, joka niin helposti tekee katumuksesta suurennellun ja kiduttavan peikon, joka lyijynraskaana riippuu niissä askelissa, jotka reippaalla mielellä haluaisi jälleen ottaa kohti elämän valoisampia puolia. – Ja voin vakuuttaa, että ajattelen sinusta paremmin ja korkeammin kuin mitä itse näköjään tällä hetkellä haluat tehdä. Sinä olet paljon, paljon massan yläpuolella, mitä juuri tunteeseen ja sydämeen tulee. On totta että miehen uskonto ei ole pelkkää tunnetta. Hän tarvitsee tietoa ja toimintaa. Ja nämä kaksi ovatkin ainoat lääkkeet haavoihin, joita hänen minänsä heikompi puoli joutuu kokemaan.

No jaa, ei kestäne kauaa ennen kuin sinäkin löydät sen harmonian itsessäsi, jota ilman mitään todellista onnea ei ole. Proosalliset kokeet – joita voi vihata kuinka paljon tahansa – ovat psykologisessa mielessä sangen terveellisiä. Tunnen sen itsessäni, jollen olisi nyt saanut itseäni menemään tenttiin, minusta olisi varmasti tullut onneton, pelokas. arka, surkea, kaihoisa tähtiintuijottelija romantikkoparka. Nyt on ymmärrys sen sijaan saanut yliotteen. joka tentin kohdalla sydän hakkaa terveemmin – ja minun mielikuvitukseni on jo täynnä tulevaisuudenkuvia, joita muistot eivät suuresti häiritse.

Tämä sivuhyppy vain osoittaakseni, miten aivan proosallisilla ja suuren kokonaisuuden kannalta merkityksettömillä yksityiskohdilla voi joskus olla hyviä seurauksia. – Jotain kertoakseni, – ja sehän pii edelläolevaan, että kuumepäiviäni ja siunattua teatteri-iltaa lukuunottamatta olen ollut vapaa kaikista sentimentaalisista ajatuksista menetettä rakastettuani kohtaan. Ehkäpä, ehkäpä minäkin olen pieni perhonen? Fantasiani ovat koskeneet lähes yksinomaan tieteellisiä ja (kuiskaan sen korvaasi) kirjailijantyön suunnitelmia. –

Sain kirjeesi juuri ennen kuin lähdin Bolinin päivällisille. Siellä olikin varsin ylenpalttista, hyvin englantilaiseen tapaan: erinomaisia viinejä, maukkaita ruokia. Keskustelu oli vilkasta, Snellman sen sielu – mutta älä luule että minusta tulee liian ”ajatteleva” siihen mennessä kun palaat – voi ei, se olisi liikaa toivottu. Jollen jo olisi voittanut kaikkia pelkojani, ajattelisin vavisten tulevaa filosofian tenttiä. Mutta nyt olen päättänyt ”suhtautua asiaan kylmästi” niin kuin amerikkalainen. Valmistun luultavasti aiemmin kuin muut filologian tenttijät: Bremerillä ja Mareliuksella on vielä neljä tenttiä jäljellä., Bochenilla, Reinillä, O. Forssellilla ja monilla muilla kolme. Öhberg ja Blomstedt eivät aio ehtiä valmiiksi ennen kuin 20. toukokuuta. Minä aion mennä Snellmanille joko 2. tai 5. päivä ja sitten 12. päivä Brunérille niin että saisin tutkinnon valmiiksi 14. tai 15. päivä. Oletko silloin jo täällä? Mutta tosi on, tällainen kysymys on vaikea vastata. Torsten matkustaa ”Nikolailla” Tukholman kautta, koska Aleksander ei ilmeisesti lähde Lyypekkiin ennen toukokuun loppua. Nikolai lähtee mahdollisesti jo perjantaina, viimeistään 1. toukokuuta.

On aina surullista kertoa surullisista asioista – mutta sitä ei voi välttää. Kiroa etukäteen! – sinulla täytyy olla todistus ylioppilaiden lainakassasta, eikä sitä voi saada ennen kuin maksat 40 ruplaasi. Velkasetelin siirtäminen olisi heidän oikeuksiensa kierätmistä, jotka jo kauan ovat odottaneet lainaansa. Sehän täytyisi siirtotapauksessa merkitä maksetuksi ja siltikään se ei menisi niille, jotka ovat sitä odottaneet. Sitä paitsi Wasastjerna jättää kassan toisen miehen hoidettavaksi. – Näin ovat asiat. Minä en täällä keksi mitään keinoa niiden hoitamiseksi. Minun täytyy itseni saada viikon sisään 100 ruplaa, mutta mistä? (Borgtrömin täytyy saada 5. toukokuuta 25 ruplaansa, jotka olen luvannut maksaa Lundstenille.)

Pane nyt töpinäksi Hämeenlinnassa! – Muut todistukset ovat enimmäkseen kunnossa. – Täällä on hyvin vaikea saada rahoja, kuten Torsten on huomannut, – ja hän kuitenkin halusi vain niiksi vuosineljänneksiksi, joihin hänen poissaolonsa osuu. Minä en tiedä millä tavoin taivas auttaa minua toukokuussa saamaan 400. Siinäpä hiukan pippuria kandidaatin iloon! Mutta eläköön ilo! Totta helkkarissa sinä ja veljesi voitte rikkaassa Hämeenlinnassa saada kasaan 40 rahaa. ”Ota asia kylmäverisesti”! Bolinin väitöksen ja nootit sekä asiaankuuluvat ohjelmat lähettäisin, jollei jokainen minuutti todella olisi minulle niin kallisarvoinen että pelkkä kävely keskellä iltapäivää postiin olisi niiden tuhlausta. Sitä paitsi (ja tämäkin minun täytyy kuiskata) minulla ei ole tarpeeksi postimaksuihin. Anteeksi! Mutta Hegel! Hegel! – Minun täytyy, täytyy taas panna itseni ikeeseen. Terveisiä Flosselta, Lundstenilta ja muilta joita olen tavannut. Olen edelleen sinun

uskollinen

Leo.

Rööllä on tänään fysiikan tentti. Hän on viftannut etukäteen kaksi päivää.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt bref skulle sannerligen
förtjena ett längre och bättre svar, än
det nu är mig möjligt att åstadkomma.
På en stund har jag dock skjutit Hegels
Rättsfilosofi åt sidan, och beslutit glöm-
ma det – tyvärr ganska ofruktbara – grubblet
öfver densamma, för att få språka litet
med dig.

Till en välsignad början: kufva för all
del den sentimentalitet som tyckes vilja
smyga sig in i ditt inre! – Nog sen-
terar jag djupt det varma och vackra i
ditt bref, och kan också, tror jag, fatta den
sinnesstämning som dikterade detsamma,
– men ändå måste jag uttala min mening:
tag dig tillvara för den nedstämning i
sinnet, som så lätt kan göra en viss ånger
|2| till ett förstoradt och marterande spöke,
hvilket blytungt hänger sig vid de steg
man åter vill taga, med friskt mod,
åt lifvets ljusare sidor. – Och den försäk-
ran kan jag gifva dig, att jag tänker
högre och bättre om dig, än du för
närvarande sjelf tyckes göra. Du
står mycket, mycket öfver mängden, just
hvad hjerta, hvad känsla vidkommer.
Det är sannt: mannens region är icke
blott känslans. Han behöfver veta och
handla. Och dessa båda äro de enda
säkra läkare för de sår, den vekare
sidan af hans jag emottagit. – – Nåväl,
det torde ej räcka länge, innan äfven
du kommit till den harmoni i dig, utan
hvilken ingen egentlig lycka gifves. De
prosaiska examina, – man må hata dem
huru mycket man vill, – äro ganska helso-
samma i psychologiskt afseende. Jag
|3| känner det på mig: skulle jag ej nu kom-
mit mig att tentera, så hade jag bestämdt
blifvit hängfärdig, spökrädd, våpig, usel,
månsigtig, stjernkikande amant malheu-
reux. Nu deremot har förståndet fått
öfvervigt; med hvar tentamen klappar
hjertat friskare, – och redan är min
fantasi ganska frikostig med bilder
ur framtiden, – utan att mycket störas
af minnena. – Denna digression blott
för att visa huru stundom rent prosaiska
och, i det stora hela, obetydliga omständig-
heter kunna ha goda följder. – För
att berätta något – och det passar ju ock
till det föregående, jag har med undan-
tag af mina feberdagar och den väl-
signade theateraftonen varit fullkomligt
fri från alla sentimentala tankar på
den förlorade älskade. Kanske, kanske
är jag också litet fjäril?! – Mina
|4| fantasier ha nästan, uteslutande gällt
vetenskapliga och (det hviskar jag i ditt
öra) författareplaner. – –

Jag erhöll ditt bref just innan jag
begaf mig på Bolins middag. Denna
var ganska lukullisk, efter english
fashion; utmärkta viner, präktiga
rätter. Conversationen var lifvad, Snell-
man dess själ. – – – Men icke må
du tro att jag blir alltför ”tänkande”
tills du återvänder, – onej! der vore
så mycket att önska. Om jag icke
redan skulle öfvervunnit all rädsla,
så skulle jag med darrning tänka
på den filosofiska tentamen. Men
nu har jag beslutit att ”ta saken
kallblodigt”, som en amerikanare. Jag
blir troligen förr färdig än de flesta
filologiska tentander: Bremer och
Marelius ha ännu 4 tentamina qvar,
|5| Bochensvårtytt, Rein, O. Forssell m. fl.med flera 3 – Öhberg
och Blomstedt ämna ej heller hinna före
den 20de Maj. Jag tänker gå till Snellman
den 2a eller 5te, och till Brunér d. 12te,
så att jag troligen får examen d. 14 eller
15de. Är du då redan här? Men det
är sannt – en sådan fråga lärer ej
lätt kunna besvaras ..... Torsten reser
med ”Nikolaj” öfver Stockholm, emedan
Alexander icke före slutet af Maj torde
gå till Lübeck. Nikolaj går om möj-
ligt redan i fredag, åtminstone d. 1
Maj. –

Det är alltid ledsamt att berätta
ledsamma saker, – men det får ej
underlåtas. Svärj på förhand! – du
måste ha intyg från studentlånefonden,
– detta kan ej ges utan att du betalar
in dina 40 rubel! Att transportera
|6| skuldsedeln vore att kringgå deras
rättigheter som länge väntat på lån;
– detsamma skulle ju, i händelse af trans-
port på en annan, måsta antecknas som
inbetaldt och ändå ej ges åt dem som
väntat. Dessutom öfverlemnar Wasastjer-
na kassan åt annan man. – Så stå nu
sakerna. Jag vet tyvärr ingen utväg
att här arrangera om dem; – jag måste
sjelf i veckan ha 100 rub.rubel och hvari-
från? (Borgström måste d. 5 Maj ha sina
25, hvilka jag lofvat Lundsten att beta-
la). –

Grip dig nu an i ThusTavastehus! – De
öfriga betygen äro, de flesta i ordning.
– Här är högst svårt att få boblar,
det har Torsten erfarit, – som dock blott
ville ha dem mot de qvartaler, under hans
frånvaro utfalla. Jag vet ej än på hvilket
|7| sätt himlen ämnar hjelpa mig i Maj
till 400. Det blir litet peppar på kandi-
datglädjen. Men Vive la joi!

Nog fanken må väl du och din
bror i det rika ThusTavastehus kunna sadla
ihop 40 hårda. ”Tag saken kallblodigt”!
– Bolins disput.disputation och noterna äfvensom
de notabla programmerna skulle jag
skicka, om ej verkligen hvar minut
vore mig dyrbar, så att en post-
vandring på blanka förmiddagen lik-
nade slöser. Jag har dessutom (också
detta måste jag hviska) ej så mycket mynt
som portot skulle utgöra. Förlåt!

Men Hegel, Hegel! – jag måste, jag
måste åter spänna mig för oket.

Med helsningar från Flosse, Lundsten
och andra som jag träffat, förblir jag åter
din trofasta

Leo.

Röö har i dag tentamen i Fysiken (Han har viftat på förhand två dagar).

Dokumentet i faksimil