2.2.1868 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Käre broder!

Stort tack för ditt brev av den 1:a. Strax efter att jag mottagit ditt meddelande (sänt med Stark) i vilket du sade att det inte fanns några tillgängliga pengar, sände jag till Björkstén de 1 000 mark som måste betalas. Vi får för övrigt snart diskutera denna affär i Helsingfors.

Beträffande platsen du uppmanar mig att söka tror jag gott att arbetet som kamrer skulle falla mig i smaken och eftersom denna anställning troligen inte kräver specialkunskaper kunde jag kanske, med den hjälp du lovar mig, komma till rätta med bestyret, och jag vill gärna söka platsen, om det är värt|2| besväret. Min pension på 4 400 mark talar förhoppningsvis till min fördel, men den försätter mig också i en svår situation så snart som det är fråga om en plats som jag måste avstå den för. Jag skulle emellertid vilja ha den lön jag nu erhåller, det vill säga 7 200 mark. Om du inte har något emot det ber jag dig att preliminärt diskutera saken till exempel med Örn – och man borde inte förlora någon tid, i annat fall tar direktionen på sig att leta fram en annan kamrer. Den 6 februari, det vill säga på torsdag, när jag ska vara i Tusby, ska jag försöka komma till Helsingfors med tåget och borde återvända samma dag. Jag kommer att ha svårt att då få tag på Nordenstam, men jag kunde|3| åtminstone diskutera denna sak med dig. Om det behövs kan du skriva till mig den 5:e, adress: Kervo.

Därmed ses vi snart! Min fru mår bra. Tusen hälsningar till Er alla!

Din bror

Torsten.

Finsk text

|1|

Rakas veli!

Suurkiitos 1. päivän kirjeestä. Heti kun sain (Starkin mukana lähettämäsi) viesti, jossa sanoit, ettei ole käyttövaroja, lähetin Björksténille ne 1 000 markkaa, jotka piti maksaa. Jutellaan muuten tästa asiasta pian Helsingissä.

Mitä tulee paikkaan jota ehdotat hakemaan, niin luulenpa että kamreerin työt olisivat minun makuuni, ja koska tämä virka ei luultavasti vaadi erikoistietoja, voisin ehkä onnistua työssä sen avun turvin, jonka minulle lupaat. Haluan kyllä hakea paikkaa, jos se maksaa|2| vaivan. Eläkkeeni, 4 400 markkaa puhuu toivottavasti puolestani, mutta samalla myös vaikeuttaa asiaa, kun on kysymys paikasta jonka vuoksi se pitää uhrata. Haluaisin siis mielelläni pitää se palkka joka nyt saan, toisin sanoen 7 200 markkaa. Jos haluat tehdä sen, niin pyydän Sinua puhumaan siitä alustavasti esimerkiksi Örnin kanssa, eikä saisi viivytellä, muuten johto ottaa tehtäväkseen etsiä toisen kamreerin. Helmikuun 6. päivänä tai siis ensi torstaina kun olen Tuusulassa, yritän tulla Helsinkiin junalla, mutta minun pitäisi palata samana päivänä. Olisi aika vaikea tavoittaa silloin Nordenstamia, mutta voisin|3| ainakin puhua tästä asiasta Sinun kanssasi. Jos on tarvis, voit kirjoittaa minulle 5. päivänä, osoite: Kerava.

Pikaisiin näkemiin siis. Vaimoni voi hyvin. Paljon terveisiä Teille kaikille!

Veljesi

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Cher frère !

Grand merci de ta lettre du
1r. Aussitôt après avoir reçu ton
billet (expédié avec Stark) dans le-
quel tu disais qu’il n’y avait
pas d’argent disponible, j’ai envoyé
a Björkstén les 1 000 marks qu’il
fallait payer. – Causons du reste
de ces affaires bientôt à Helsingfors.

Quant à la place que tu me
propose de chercher je crois bien
que les travaux du camérier seraient
de mon goût et cet emploi n’exi-
geant probablement pas de connais-
sances spéciales je pourrais peut-être,
avec l’aide qui tu me promets, venir
à bout avec la besogne, et je veux
bien demander la place, si elle vaut
|2| la peine. – Ma pension de 4 400
marks parlera j’espère en ma
faveur, mais elle me rend aussi
difficile aussitôt qu’il s’agit
d’une place à pour laquelle il faut
la sacrifier. – Je voudrais donc
bien avoir les appointements que
je reçois maintenant, c.à.d. 7 200.
marks. – Si tu veux bien le faire
je te prie d’en parler prélimienairement
p.ex. avec Örn – et il ne faudrait
pas perdre du temps, sans cela la
direction se chargera de chercher
un autre camérier. Le 6 Fevrier,
c.à.d. jeudi prochain, lorsque je
serai à Thusby, je tâcherai de
venir à Hfors avec le train et
je devrai repartir le même jour. –
Il me sera bien difficile de trouver
alors Nordenstam, mais je pourrai
|3| au moins parler de cette affaire
avec toi. – S’il est nécessaire
tu pourrais m’écrire le 5,
adr : Kervo. –

Donc, à bientôt. – Ma
femme se porte bien. Mille
choses à Vous tous !

Ton frère

Torsten.

Dokumentet i faksimil