28.2.1868 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

I största hast några rader för att bedja dig ombesörja att röstsedel för mina aktier utskrifves, ty jag kommer kanske sjelv försent. Jag är fortfarande i besittning af mina 79 aktier och skall då jag kommer till staden framvisa dem för att verifiera dina uppgifter.

A bientôt.fr. Vi ses snart.

Vännen

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo!

Kovassa kiireessä pyydän näillä riveillä sinua huolehtimaan, että minun osakkeilleni kirjoitetaan äänestyslippu, sillä tulen itse luultavasti myöhässä. Omistan edelleen 79 osakettani ja osoitan sen, kun tulen kaupunkiin, sinun antamiesi tietojen todentamiseksi.

Nähdään pian

ystäväsi

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

I största hast några rader
för att bedja dig ombesörja att
röstsedel för mina aktier utskrif-
ves, ty jag kommer kanske
sjelv försent. Jag är fortfa-
rande i besittning af mina 79
aktier och skall då jag kom-
mer till staden framvisa dem
för att verifiera dina uppgif-
ter.

A bientôt.

Vännen

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil