3.5.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Tack för ditt senaste! Om allt står som nu reser jag troligen i fredag härifrån prper ångbåt med destination till hufvudstaden och skall då äfven medtaga den famösa portnyckeln, som redan innan ditt bref anlände gjort mig litet hufvudbry. –

I morgon säljer jag troligen en vexel på Hagemann och ber Dig uppbära differens liqviden för att af mig vid förestående besöket till sina detaljer annoteras. –

Tilläggande begges våra gratulationer till din snälla Alexandra för högtidsdagen d. 5 dennes, den jag tvertemot vanligheten i år icke kommer att fira hos familjen Mechelin, förblifver jag, din tillgifne

Fredrik Idestam.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kiitos viimeisestä! Jos kaikki on nykyisellään, lähden täältä luultavasti perjantaina höyrylaivalla kohti pääkaupunkia ja otan tuolloin mukaani myös sen kuulun portin avaimen, joka jo ennen kirjeesi saapumista ehti tuottaa minulle hieman päänvaivaa. –

Huomenna myyn todennäköisesti vekselin Hagemannille ja pyydän sinua vaatimaan erotuksesta loppulaskelman, jotta voin merkitä sen muistiin yksityiskohtia myöten ensi käynnilläni. –

Lisäksi lähetämme molemmat onnittelumme kiltille Alexandrallesi juhlapäivänään kuukauden 5ntenä, jota en tavallisuudesta poiketen vietä tänä vuonna Mechelinin perheen luona,

sinun uskollinen

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Tack för ditt senaste! Om
allt står som nu reser jag
troligen i fredag härifrån prper
ångbåt med destination till
hufvudstaden och skall då äfven
medtaga den famösa portnyckeln,
som redan innan ditt bref an-
lände gjort mig litet hufvud-
bry. –

I morgon säljer jag troligen
en vexel på Hagemann och
ber Dig uppbära differenstillagt liqviden för
att af mig vid förestående besö-
ket till sina detaljer anno-
teras. –

Tilläggande begges våra gratu-
lationer till din snälla Alexan-
dra för högtidsdagen d. 5 dennes,
den jag tvertemot vanligheten i år
icke kommer att fira hos familjen Meche-
lin, förblifver jag, din tillgifne

Fredrik Idestam.

Dokumentet i faksimil