17.6.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre, käre överste,

Du kan föreställa dig min förvåning när Pappa dök upp! Vi reste tillsammans, sedan, efter middag hos Robert, åkte jag till Kangasala. Jag tillbringade cirka sex timmar hos Liljenstrand, och jag är mycket nöjd med mitt besök, även om den slutliga tentamen äger rum först i september. Det vill säga att vi denna gång enbart diskuterade ämnet nationalekonomi. Men det blev en mycket bra introduktion, så pass att jag hoppas på laudatur.

Pappa återkommer från Tavastehus på fredag. På söndag åker vi till Fredrikshamn. Därmed vore det mycket bra om du på|2| lördag kunde komma med morgonbåten. I annat fall hinner vi bara tillbringa några timmar tillsammans. Pappa, som är kårens representant på lärarmötet, måste stanna där ända till slutet, och hinner därmed inte besöka dig i Borgå.

Alba kommer antagligen på måndag. Robert mår bra. Beträffande affärerna har jag lovat sända honom 1 200 mark.

På återseende! din

Leo.

Finsk text

Rakkahin everstini,

Voit kuvitella hämmästykseni isän tulon johdosta! Lähdimme yhdessä, mutta illastettuani Robertin luona lähdin Liljenstrandin luo Kangasalle. Vietin kuutisen tuntia hänen luonaan ja olen vierailuuni oikein tyytyväinen, vaikka lopullinen tentti onkin vasta syyskuussa. Se tarkoittaa, että keskustelujemme aiheena oli tällä kertaa vain talouspolitiikka. Mutta tämä toimi todella hyvänä johdantona, niin että toivon saavani laudaturin.

Isä palaa perjantaina Hämeenlinnasta. Sunnuntaina lähdemme Haminaan. Olisipa mainiota jos voisit tulla lauantaina aamulaivalla, sillä muuten emme voi viettää yhdessä kuin muutaman tunnin. Isän, joka on joukko-osaston edustajana opettajien kokouksessa, on jäätävä sinne loppuun asti, joten hänellä ei ole aikaa tulla tapaamaan Sinua Porvooseen.

Alba tulee luultavasti maanantaina. Robert voi hyvin. Lupasin lähettää hänelle liikeasioissa 1 200 markkaa.

Näkemiin! Sinun

Leosi

Original (transkription)

|1|

Mon très-cher colonel,

Tu peux t’imaginer
ma surprise à l’arrivée de Papan!
Nous sommes partis ensemble, puis,
ayant diné chez Robert, je me
suis rendu chestruket à Kangasala. J’ai
passé environ six heures chez Liljen-
trand, et je suis très content de
ma visite, quoique le tentamen défi-
nitif n’aura lieux qu’au mois de Sept.
Cela veut dire, que l’économie politique
seule à été cette fois le sujet de nos
discussions. Mais cela faisait une
très bonne introduction, de sorte que
j’espère que j’aurai laudatur.

Papa reviendra vendredi de Thus.
Dimanche nous partirons pour Fhamn.
Or, il serait très bien, si tu pouvais
|2| venir samedi avec le bâteau du
matin. Car sans cela nous ne
pourrons passer que quelques heures
ensemble. Papa, qui est représentant
du corps à la synode des péda-
gogues doit y rester jusqu’à la fin,
de sorte qu’il n’aura pas le temps
de venir te voir à Borgå.

Alba viendra probablement lundi.
Robert se porte bien. En fait
d’affaires, j’ai promis de lui en-
voyer 1 200 mark.

Au revoir! ton

Leo.

Dokumentet i faksimil