27.4.1867 Till vännen Jakob, den 27 April 1867.

27.4.1867 Till vännen Jakob, den 27 April 1867

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil