21.6.1868 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Inneliggande vexel torde Du hafva godheten presentera för Aspelin till betalning, samt sedan ifrån summan afdraga hvad som fordras föratt komma till någon slags liqvid oss emellan rörande alla Dina utläggningar för min person. Om det är skyndsamt med afläggandet af eden i de|2| båda konkurserna, så ville jag underrätta Dig om att jag den 30 Juni är i Tavastehus, samt den 1 Juli på f. m.förmiddag vore i tillfälle att svära.

Hög tid vore äfven att Woipala köpekontraktet blefve behörigen afslutadt af Nervanderska ombudet.

1 655,39 F.markfinska mark har jag lyftat genom Bollfras och får hjertligt tacka|3| Dig derför. – Det är herrligt på landet. Syrenerna stå i full blom. – Varför hufvudsakligast kornet står bra och torde komma att ge afkastning om vi slippa froster och få regn. Blir det fortfarande torka, så går det förloradt.

Hafren är gles och mindre lofvande. Får jag i år 200 tunnor råg, så kan jag skatta mig lycklig. Brodden var på några|4| ställen riktigt vacker, på andra tillfredställande, men på många nästan ussel. Jag hinner ej i så god tid få benstampen i ordning, att jag skulle hinna gödsla under rågen i höst. Vet Du om Jacobstads benmjöl är färdigt ”Superfosfat”, eller om det först måste prepareras i spillning, eller med Svafvelsyra föratt kunna användas? Ditt bref i jordbruksfrågor emotses med största otålighet af Din

broder Robert.

Finsk text

Veli Leo!

Ole hyvä ja esitä oheinen vekseli maksuksi Aspelinille ja ota sitten summasta riittävä osuus, jotta saisimme keskenämme tilit jotenkin selväksi sen kaiken suhteen, mitä olet tehnyt minun hyväkseni. Jos on kiire valanvannomisen suhteen molemmissa konkursseissa, niin kerron sinulle, että olen 30. kesäkuuta Hämeenlinnassa ja olen valmis vannomaan 1. heinäkuuta.

Olisi korkea aika saada Voipaalan kauppasopimus lopullisessa kunnossa Nervanderin asiamieheltä.

Olen Bollfrasin kautta nostanut 1 655,39 markkaa ja kiitän sinua siitä.

Maalla on kaunista. Syreenit ovat täydessä kukassa. Etenkin ohra voi hyvin ja tullee antamaan satoa, jos vain vältytään halloilta ja saadaan sadetta. Jos on jatkuvasti kuivaa, sato on menetetty

Kaura on harvaa eikä näytä kovin lupaavalta. Jos saan tänä vuonna 200 tynnyriä ruista, voin pitää itseäni onnekkaana. Oraat olivat paikoin oikein kauniita, toisissa paikoin tyydyttäviä, mutta monin paikoin suorastaan surkeita. En ehdi saada luunmurskainta kuntoon niin hyvissä ajoin, että ehtisimme lannoittaa sillä ruista syksyllä. Tiedätkö, onko Pietarsaaren luujauho valmista ”superfosfaattia” vai pitääkö sitä ensin valmistella lannoitusta varten, tai siis käyttää rikkihappoa siihen? Odotan kärsimättömästi kirjettäsi maatalousasioissa

veljesi Robert

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Inneliggande vexel torde
Du hafva godheten presentera
för Aspelin till betalning,
samt sedan ifrån summan
afdraga hvad som fordras
föratt komma till någon
slags liqvid oss emellan
rörande alla Dina utlägg-
ningar för min person.
Om det är skyndsamt med
afläggandet af eden i de
|2| båda konkurserna, så
ville jag underrätta Dig
om att jag den 30 Juni
är i Tavastehus, samt den
1 Juli på f. m.förmiddag vore i till-
fälle att svära.

Hög tid vore äfven att
Woipala köpekontraktet
blefve behörigen afslutadt
af Nervanderska ombu-
det.

1 655,39 F.markfinska mark har jag
lyftat genom Bollfras
och får hjertligt tacka |3| Dig derför. – Det är herr-
ligt på landet. Syrenerna
stå i full blom. – Varför
hufvudsakligast kornet står
bra och torde komma att
ge afkastning om vi slip-
pa froster och få regn.
Blir det fortfarande torka,
så går det förloradt.

Hafren är gles och min-
dre lofvande. Får jag
i år 200 tunnor råg, så
kan jag skatta mig lycklig.
Brodden var på några
|4| ställen riktigt vacker, på
andra tillfredställande, men
på många nästan ussel.
Jag hinner ej i så god tid
få benstampen i ordning,
att jag skulle hinna göd-
sla under rågen i höst.
Vet Du om Jacobstads ben-
mjöl är färdigt ”Superfos-
fat”, eller om det först
måste prepareras i spillning,
eller med Svafvelsyra föratt
kunna användas? Ditt bref
i jordbruksfrågor emotses med
största otålighet af Din

broder Robert.

Dokumentet i faksimil