15.6.1865 aktie, Helsingfors Ångslups-Aktie-Bolag

15.6.1865 aktie, Helsingfors Ångslups-Aktie-Bolag

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil