14.6.1864 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Bästa Broder!

Ditt bref af den 9de hujusdennes har rigtigt kommit mig tillhanda. Om aktien annoncerar banken. En ledsammare omständighet är att talongen bortkommit, ty, emedan kupongerna gälla i innehafvarens hand, kunna de ej dödas. Det enda banken kan göra är att den annoterar kupongens nummer och af uppvisaren fordrar redogörelse för åtkomsten. Någon ny talong kan ej fås förrän efter 10 år. Osäkert är om ens då någon ersättning kan fås för de borttappade kupongerna. Skulle dessa af direktionen uppgifna förhållanden, bekräftas af Bank utskottet, så måste en betydlig rabatt å aktiens pris ega rum. Åter en otur!

Jag har varit utrest till Nääs där min svägerska varit illa sjuk. Föröfrigt har jag icke haft tillfälle att företaga någon utflykt, |2| utan har legat och haft tråkigt i den toma staden och väntat på bättre tider. Lögningen har egt rum.

I förrgår vanhelgade bergningsdivisionen hvilodagen med exercis. I går utbröt eldsvåda på hvarfvet, hvilken dock snart släcktes. Det fägnade mig att mitt manskap med särdeles raskhet samlades vid eldstället. Vi kunde dock ej uträtta något, emedan dertill ej fans tillfälle. Bättre lycka nästa gång.

Nu går jag att bese en slup. Farväl och tänk någon gång

på din broder

Ernst Linder

Finsk text

Hyvä veli!

Sinun kirjeesi 9. tätä kuuta on oikein saapunut käsiini. Osakkeista ilmoittaa pankki. Ikävämpi seikka on se, että kanta puuttuu, sillä kupongit kelpaavat omistajan käsissä eikä niitä siksi voi kuolettaa. Pankki voi tehdä vain sen, että se ottaa ylös kupongin numeron ja vaatii esittäjältä selvitystä sen saannista. Uutta kantaa ei voi saada ennen kuin 10 vuoden päästä. On epävarmaa, voiko kadonneista kupongeista silloinkaan saada mitään korvausta. Jos pankin valiokunnan täytyy vahvistaa nämä johdon ilmoittamat seikat, niin osakkeen hinnan täytyy laskea merkittävästi. Jälleen epäonnea!

Olen matkustanut Kytäjälle, jossa kälyni on vakavasti sairaana. Muuten minulla ei ole ollut mahdollista tehdä mitään matkoja, olen vain maannut ja ollut ikävissäni tyhjässä kaupungissa, odottaen parempia aikoja. Uimassa olen käynyt.

Pelastuslaitos loukkasi toissapäivänä lepopäivää harjoituksellaan. Eilen puhkesi telakalla tulipalo, joka kuitenkin pian sammutettiin. Minua ilahdutti se, miten nopeasti ja reippaasti minun miehistöni kerääntyi palopaikalle. Emme voineet kuitenkaan tehdä mitään, koska siihen ei ollut mahdollisuutta. Parempi onni ensi kerralla.

Nyt menen katsomaan yhtä purtta.

Hyvästi ja ajattele joskus ystävääsi

Ernst Linderiä

Original (transkription)

|1|

Bästa Broder!

Ditt bref af den 9de hujus har
rigtigt kommit mig tillhanda. Om
aktien annoncerar banken. En ledsam-
mare omständighet är att talongen
bortkommit, ty, emedan kupongerna
gälla i innehafvarens hand, kunna de ej
dödas. Det enda banken kan göra
är att den annoterar kupongens num-
mer och af uppvisaren fordrar redo-
görelse för åtkomsten. Någon ny talong
kan ej fås förrän efter 10 år. Osä-
kert är om ens då någon ersättning
kan fås för de borttappade kupon-
gerna. Skulle dessa af direktionen
uppgifna förhållanden, bekräftas af
Bank utskottet, så måste en betyd-
lig rabatt å aktiens pris ega rum.
Åter en otur!

Jag har varit utrest till Nääs
där min svägerska varit illa sjuk.
Föröfrigt har jag icke haft till-
fälle att företaga någon utflykt,
|2| utan har legat och haft tråkigt i den
toma staden och väntat på bättre tider.
Lögningen har egt rum.

I förrgår vanhelgade bergningsdi-
visionen hvilodagentillagt med exercis. I går utbröt
eldsvåda på hvarfvet, hvilken dock
snart släcktes. Det fägnade mig att
mitt manskap med särdeles raskhet
samlades vid eldstället. Vi kunde
dock ej uträtta något, emedan dertill
ej fans tillfälle. Bättre lycka näs-
ta gång.

Nu går jag att bese en slup.
Farväl och tänk någon gång

på din
broder

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil