12.10.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Tack för ditt vänliga af den 10de dennes, och löftet deri att nästa fredags afton från bangården i Costisvårtytt afföra Jätten till No 5 Estnäsgatan. –

Mycket gladde vi oss här åt underrättelsen att Sköldberg försäkrat om en lycklig utgång af Alexandras kur. Måtte hon nu väl vara hemma igen. –

I mitt senaste från ÖmyraÖstermyra utlofvade jag att vid min ankomst till costisvårtytt medföra slutafräkningen för fören----gsbankenFöreningsbanken och andra inropare af Ws lägnheter men thyvärr hunno vi ej, tillfölje af att alla nödiga uppgifter ännu icke kunde erhållas, slutföra vårt arbete i dessa afseenden. I slutet af månaden kommer Kurten hit och då lägga vi sista handen dervid och aflemna sedan å början eller medlet af November hela fastighetshistorien. – Emellertid vore det af vigt för mig att nu kunna disponera något af den provision som är att påräkna för fastigheten – och skulle jag derföre bedjtillagt av utgivarena dig vara god och fråga föreningsbanken om itillagt av utgivarencke hela eller någon del af den på migtillagt av utgivaren sig belöpande andelen (för ÖmyraÖstermyra)|2| nu redan kunde under någon form utgifvas och hoppas att Du till min ankomst å fredag lyckats bedrifva saken så att penningar kunna disponeras. –

Au revoir!fr. På återseende!

Din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kiitos 10. p lähettämästäsi ystävällisestä kirjeestä ja siihen kirjoittamastasi lupauksesta viedä Jättiläinen ensi perjantai-iltana Teidän asemaltanne Vironkatu No 5een. –

Ilahduimme täällä suuresti uutisesta, että Sköldberg oli vakuuttanut Alexandran kuurin onnistuvan. Kunpa hän pääsisi pian takaisin kotiin. –

Viimeisimmässä Törnävästä lähettämässäni kirjeessä lupasin, että tuon sinne saapuessani loppulaskelman yhdyspankkia ja muita Wn tilan huutajia varten, mutta ikävä kyllä emme ehtineet, siksi ettei kaikkia tarvittavia tietoja ollut vielä saatavilla, saattaa työtämme päätökseen siltä osin. Kuun lopussa Kurten tulee tänne, ja silloin teemme työn loppuun ja luovutamme sitten marraskuun alussa tai puolivälissä koko kiinteistöjutun. – Minun olisi kuitenkin nyt tärkeää saada käyttööni osa kiinteistöstä odotettavissa olevasta provisiosta – ja pyytäisin siksi, että olisit ystävällinen ja kysyisit yhdyspankista, eikö minulle tulevaa osaa (Törnävästä) voisi jo nyt antaa minulle jossain muodossa kokonaisuudessaan tai osaksi, ja toivon että siihen mennessä, kun saavun perjantaina, olet onnistunut hoitamaan asian siten että rahat saadaan käyttööni. –

Au revoirransk. Näkemiin!

Uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Tack för ditt vänliga af den 10de dennes,
och löftet deri att nästa fredags afton från
bangården i Costisvårtytt afföra Jätten till No 5 Est-
näsgatan. –

Mycket gladde vi oss här åt underrättelsen
att Sköldberg försäkrat om en lycklig utgång
af Alexandras kur. Måtte hon nu väl vara
hemma igen. –

I mitt senaste från ÖmyraÖstermyra utlofvade jag
att vid min ankomst till costisvårtytt medföra
slutafräkningen för fören----gsbankenFöreningsbanken och andra
inropare af Ws lägnheter men thyvärr
hunno vi ej, tillfölje af att alla nödiga upp-
gifter ännu icke kunde erhållas, slutföra
vårt arbete i dessa afseenden. I slutet af må-
naden kommer Kurten hit och då lägga vi
sista handen dervid och aflemna sedan
å början ellertillagt medlet af November hela fastighetshisto-
rien. – Emellertid vore det af vigt för mig
att nu kunna disponera något af den provi-
sion som är att påräkna för fastigheten – och
skulle jag derföre b[...]oläsligta dig vara god och fråga
föreningsbanken om [...]oläsligtcke hela eller någon
del af den på mi[...]oläsligt sig belöpande andelen (för ÖmyraÖstermyra)tillagt
|2| nu redan kunde under någon form ut-
gifvas och hoppas att Du till min an-
komst å fredag lyckats bedrifva saken
så att penningar kunna disponeras. –

Au revoir!

Din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil